Ile kosztuje karta wędkarska w okręgu gorzowskim?

udostępnij: 
Chciałem się zapytać ile kosztuje karta wędkarska jedni mówią  że 50 PLN a inni że 70 PLN. Mam 13 lat i jestem doświadczonym wędkarzem jeśli to ważne mieszkam w okręgu Gorzowskim.
                                                                     
                                                                       Z góry dziękuje za odpowiedzi pozdrawiam.
Daniel Bednarski
dany21
(2009/12/12 21:02) 0

Najszybciej i najpewniej dowiesz się jak wejdziesz na stronę swojego okręgu i tam sprawdzisz opłaty za kartę.

Bartek  Lis
bartoszek95
(2009/12/12 21:24) 0

jeżeli masz 13 lat to chyba jeszcze karty sobie nie zrobisz bynajmniej w moim okręgu tak jest tez chcialem zrobić sobie karte w wieku 13 lat alenie moglem i musialem czekac jeszcze rok i dopiero jak mialem 14 lat moglem sobie zrobic i zrobilem jeżeli chodzi o opłaty to musisz to zobaczyc na stronie swojego okręku tam napewno znajdziesz więcej informacji

 

Karol Mirowski
loli_83
(2009/12/12 21:46) 0

ok. 200 zł wszystko...

Łukasz B.
withanight88
(2009/12/12 23:02) 0

RAPR:
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym Ŝe
młodzieŜ do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby
uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod
nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
6. MłodzieŜ niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą
spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania
opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna,
mają prawo wędkować dwie osoby, kaŜda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.

jak skonczysz 14 to karta powinna Cie kosztowac do 150 zł i to jest max

Łukasz B.
użytkownik26601
użytkownik26601 (2009/12/13 12:06) 0

 Co na temat karty wędkarskiej stanowi prawo?

Dziennik Ustaw Nr 189 — 14152 — Poz. 1471
1
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym.
Art. 7. 1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie
ich wędką lub kuszą.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca
dokument uprawniający do takiego połowu,
zwany dalej „karta wędkarska” lub „karta łowiectwa
podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach
uprawnionego do rybactwa — posiadająca ponadto
jego zezwolenie.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są
zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać
amatorski połów ryb wyłącznie pod opieka osoby
pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub
karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy
czasowo przebywający w Polsce, posiadający
zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego
zwolnione są także osoby uprawiające amatorski
połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby
fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów
w tych wodach.
5. Kartę wędkarska lub kartę łowiectwa podwodnego
wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowana
egzaminu ze znajomości ochrony i połowu
ryb przed komisja powołana przez społeczną organizację
 amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania
egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie
lub wyższe wykształcenie rybackie.

6. Osoba, wobec której orzeczono cofnięcie karty
wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, może
przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po
upływie terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3.
7. Społeczna organizacja amatorskiego połowu
ryb za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa
w ust. 5, pobiera opłaty w wysokości przez siebie
ustalonej.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są
zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać
amatorski połów ryb wyłącznie pod opieka osoby
pełnoletniej posiadającej taką kartę.
POWYŻSZY PRZEPIS   NIE ZABRANIA POSIADANIA KARTY WĘDKARSKIEJ OSOBIE DO 14 LAT.


Wedkuje.pl poleca

Aplikacja