Zmiana koła w sezonie

/ 52 odpowiedzi
Jakie trzeba poczynić kroki by móc się przenieść do innego koła w trakcie sezonu. 
kedzio


Jesteś wolnym człowiekiem, więc nikt ci nie może dyktować, do jakiego koła należysz. Informujesz koło macierzyste, potem idziesz do innego koła i tam opłacasz tzw. wpisowe.

No chyba, że to nowe koło należy do innego okręgu. Wtedy zapłacisz też składkę okręgową.

W ogóle co za pytanie?

(2015/05/19 11:06)

Haryyy5


u mnie w kole jest w tym sezonie 1000zł nagrody za najlepszą rybę to już widzę te przenosiny z innych kół jak ktoś tam złowi jakiegoś potwora :PP (2015/05/19 11:35)

Artur z Ketrzyna


Jesteś wolnym człowiekiem, więc nikt ci nie może dyktować, do jakiego koła należysz. Informujesz koło macierzyste, potem idziesz do innego koła i tam opłacasz tzw. wpisowe.

No chyba, że to nowe koło należy do innego okręgu. Wtedy zapłacisz też składkę okręgową.

W ogóle co za pytanie?


Normalne.
Bo nie takie to proste, po opłaceniu składek.
Gdyż według uchwały, część składki członkowskiej, pozostaje w danym kole do którego należysz i opłaciłeś składki.
Dlatego najprościej to uczynić przy opłacaniu składek. Robiąc to w kole do którego chcesz przynależeć. (2015/05/19 14:15)

kedzio


Te! Prawnik! Co zaś nie jest według ciebie proste?!

Kto mi zabroni w ciągu sezonu zmienić koło PZW?! Może ty w twoim kole masz takie prawo, by komuś utrudniać odejście z twojego koła?!

Facet musi tylko powiadomić swoje macierzyste koło, a w kole do którego chce przystąpić, musi tylko uregulować podstawowe opłaty, czyli tzw. wpisowe członkowskie i składkę członkowską. Co to kogo obchodzi, że część poprzedniej składki częściowo idzie na koło a częściowo na inne cele?! To nie ma nic do rzeczy, bo gość zwyczajnie zapłaci w nowym kole to co trzeba. Oczywiście oprócz składki okręgowej. To nie jest Bangladesz, tylko wolny kraj.

Ja nie rozumiem po co gość w ogóle o to pyta, bo ja sam bym to załatwił z początkiem nowego sezonu i po krzyku. Nie traciłbym kasy.

Ale co jeśli gość się przeprowadził do innego okręgu, bądź w obrębie swojego okręgu, tylko ma daleko do siedziby koła?! Zabronisz mu się przepisać?! Ty?! Jeśli masz takie prawo, to mi tu i teraz pokaż podstawę prawną takiego postępowania. A jeśli nie, to zamilcz człowiecze.

(2015/05/19 19:07)

Artur z Ketrzyna


Kto mi zabroni w ciągu sezonu zmienić koło PZW?! Może ty w twoim kole masz takie prawo, by komuś utrudniać odejście z twojego koła?!
Nikt nie zabrania. Tyle że jak wskazałem wyżej.
Składkę członkowską ma już opłaconą, a pieniądze zaksięgowana. Tak więc przy przeniesieniu do innego koła, problem z częścią składki członkowskiej bo poszła już na konto koła w którym opłacał.
A jeśli drugie koło go przyjmie w środku sezonu. A on ma taką chęć to czemu nie.

Ja nie rozumiem po co gość w ogóle o to pyta, bo ja sam bym to załatwił z początkiem nowego sezonu i po krzyku. Nie traciłbym kasy.
To w końcu zastanów się, zrobił byś to w środku sezonu, czy z początkiem nowego?
Zresztą to wskazałem w poprzednim poście.

Facet musi tylko powiadomić swoje macierzyste koło, a w kole do którego chce przystąpić, musi tylko uregulować podstawowe opłaty, czyli tzw. wpisowe członkowskie i składkę członkowską. Co to kogo obchodzi, że część poprzedniej składki częściowo idzie na koło a częściowo na inne cele?! To nie ma nic do rzeczy, bo gość zwyczajnie zapłaci w nowym kole to co trzeba. Oczywiście oprócz składki okręgowej.
Jak ma już opłaconą składkę członkowską i okręgową, to nie musi opłacać w innym kole ponownie składki członkowskiej. Nawet jak by te koło było w innym okręgu. Bo składka członkowska jest na cały kraj jedna.

Ale co jeśli gość się przeprowadził do innego okręgu, bądź w obrębie swojego okręgu, tylko ma daleko do siedziby koła?! Zabronisz mu się przepisać?! Ty?! Jeśli masz takie prawo, to mi tu i teraz pokaż podstawę prawną takiego postępowania. A jeśli nie, to zamilcz człowiecze.

Jeśli nawet się przeprowadzi w drugi koniec okręgu, i ma pełną składkę okręgową opłaconą. To tam może wędkować bez żadnych dodatkowych opłat, chyba że chodzi o łowiska specjalne. Może wyrazić chęć do przepisania się do tego koła, a składki opłacić od nowego okresu rozliczeniowego. A w walnym uczestniczyć jako słuchacz (przyszły członek koła).

Tak więc jeśli sam masz problem. Bo czepiasz się choć powtarzasz po mnie (niebieski pogrubiony tekst). To przynajmniej nie rób z siebie pośmiewiska. (2015/05/19 22:28)

kedzio


Człowieku ja się nie muszę nad niczym zastanawiać. Gdybym chciał zmienić koło, to bym to uczynił z nastaniem nowego sezonu. To najłatwiejsze rozwiązanie. Jednak mając opłacony sezon w danym kole, a chcąc przejść do innego koła, najłatwiej jest po prostu pójść  do nowego koła, zapłacić te 20 czy 25 złotych i mieć wszystko w d*.

Zakładając, że członek PZW przynależny do danego koła nie ma nic na sumieniu i nie zależy mu na przeniesieniu np. nagród, odznaczeń, to zwisa mu i kartoteka jaką ma w danym kole.

Ale trzeba pamiętać, że członek PZW może zgodnie ze statutem PZW należeć tylko do jednego koła.

Może facet ma na pieńku ze swoim kołem i chce je zmienić?! Najłatwiej zatem nic nie załatwiać i pójść do nowego koła. Tam zapłacić wpisowe i dostanie się nowy stempel. Nikt w Okręgu nie będzie sprawdzał, czy Malinowski zapłacił dwa razy.

Ty lubisz negować cudze wypowiedzi. Raz piszesz, że to nie takie łatwe, a gdy stwierdzisz, że nie masz racji, to odwracasz kota ogonem i zaczynasz ciągnąć wózek w odwrotnym kierunku.

Myślę, że jak mawiał mój Nieodżałowanej Pamięci Przyjaciel Batman, należysz do osób popadających w tzw. splątanie. Batman mawiał, że splątanie, to przerost elokwencji nad inteligencją, czyli popadanie w niekontrolowany słowotok.

Nie ma nic prostszego jak zmiana koła PZW w trakcie sezonu. Tylko czasem spotyka się na swojej drodze takich filozofów jak ty. To oni zazwyczaj mają najwięcej problemów z najprostszymi sprawami, piętrzą trudności, komplikują procedury. Coś mi tam pisał któryś z "twojego" koła. Nie masz tam zbyt wielu popleczników. Raczej masz więcej wrogów. Bo ty masz facet problemy egzystencjonalne. Zwyczajnie nie nadajesz się do życia w grupie.

(2015/05/20 06:21)

DAN666


Witam Panowie , z tymi przenosinami to nie jest tak do końca jak mówicie , mam w tym roku taką sytuację w okręgu mazowieckim. Namówiłem człowieka żeby przeniósł się z innego koła bo potrzebujemy jednego brakującego do drużyny na zawody okręgowe. Sprawa w kole z którego się przenosił jak i ze strony koła do którego się przenosił jak najbardziej czysta , nawet załatwione są papiery że koło nie będzie rościło żadnych absolutnie pretensji z tytułu przenosin i kolega przestaje być ich członkiem. I co niby wszystko ok a w głównym PZW takie info że się nie można przenosić po opłaceniu składek i nie można startować , jeśli wystawimy człowieka na zawody to już przed rozpoczęciem zostanie zdyskwalifikowana cała drużyna ?! i na nic się zdało przedstawienie paragrafów ze statusu PZW w którym jasno jest napisane że na własną prośbę można zmieniać przynależność do koła w trakcie roku , tak że przepisy przepisami a sprawiedliwość musi być po ich stronie. 

Pozdrawiam DAN666 (2015/05/20 06:55)

Zibi60


Statut PZW
§ 10
1. O przyjęciu do Związku i skreśleniu z ewidencji członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd koła.
2. O przyjęciu do Związku i skreśleniu z ewidencji członków wspierających decyduje zarząd jednostki organizacyjnej Związku, do której wpłynęła deklaracja członka wspierającego.

§ 11
1. Przyjęcia do Związku można odmówić osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana za naruszanie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Związku.
2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, albo orzekającej skreślenie z ewidencji członków, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.

§ 12
Członkostwo ustaje w skutek:
1) zgonu,
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła,
3) nieopłacenia składki rocznej w terminie, chyba, że zwłokę zarząd koła uzna za usprawiedliwioną,
4) wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :
1)    składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych  i sportu wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,
2)    składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką członkowską okręgową,
3)    wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4)    wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

Regulamin organizacyjny Koła PZW
...§ 6.
1. Zasady przyjmowania i skreślania z ewidencji członków Związku określa statut PZW.
2. Członek PZW ma prawo przenieść się do innego koła, w tym na terenie innego okręgu, z zachowaniem nabytych praw i stażu członkowskiego.
3. Przeniesienie się członka PZW do innego koła następuje na podstawie oświadczenia i obowiązuje z chwilą przekazania karty ewidencyjnej przez koło macierzyste do innego wskazanego koła, co powinno nastąpić niezwłocznie.
4. Koło prowadzi dokumentację członkowską według zasad ustalonych przez zarząd okręgu.
5. Członek PZW może należeć tylko do jednego koła.

O Ś W I A D C Z E N I E


        Ja niżej podpisany ..........................................................................................

                                       (Nazwisko i Imię)

legitymujący się Kartą Wędkarską Nr ...................................

zamieszkały .................................................................
                           (pełny adres)

...............................................................................................................  
oświadczam, że rezygnuję z członkostwa w Kole PZW

..............................................................................................................

W związku z tym proszę o przesłanie mojej karty ewidencyjnej członka PZW na adres:

..................................................................................................................

..................................................................................................................
                      (podać dokładny adres i nazwę Koła, do którego chce przejść).                                                                                                                                     ..............................................................
                                                                                                                                                              (czytelny podpis)

Reasumując, przejście jest możliwe, tylko czy opłacalne w trakcie sezonu ??? (2015/05/20 07:38)

kedzio


Jak zwykle. Prosta rzecz, a problemów co nie miara. To sami wędkarze robią problemy. Tyle w temacie. (2015/05/20 09:53)

Haryyy5


Kedzio co wejdę na jakiś temat z Twoim udziałem to się awanturujesz i obrażasz. Głównie Artura. Ok, masz prawo go nie lubić, nikt Ci tego nie zabroni ale takie wyzywanie to aż nie przyjemnie się czyta. Jako cywilizowani ludzie powinniśmy jednak używać argumentów a nie się przekrzykiwać. A jak już czujesz nieodpartą potrzebę żeby się z kimś pokłócić albo faktycznie jest ku temu powód to jest opcja PW i można to załatwić. Wszyscy się ze wszystkimi kłócą a potem burdel na forum taki że żeby dokopać się do merytorycznej treści trzeba przebrnąć przez cały ten syf. (2015/05/20 10:33)

Romuald55


To jest jałowa dyskusja jeśli nie wiadomo co jest powodem zmiany Kola w trakcie sezonu. (2015/05/20 11:16)

DAN666


Statut PZW
§ 10
1. O przyjęciu do Związku i skreśleniu z ewidencji członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd koła.
2. O przyjęciu do Związku i skreśleniu z ewidencji członków wspierających decyduje zarząd jednostki organizacyjnej Związku, do której wpłynęła deklaracja członka wspierającego.

§ 11
1. Przyjęcia do Związku można odmówić osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana za naruszanie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Związku.
2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, albo orzekającej skreślenie z ewidencji członków, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.

§ 12
Członkostwo ustaje w skutek:
1) zgonu,
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła,
3) nieopłacenia składki rocznej w terminie, chyba, że zwłokę zarząd koła uzna za usprawiedliwioną,
4) wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :
1)    składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych  i sportu wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,
2)    składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką członkowską okręgową,
3)    wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4)    wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

Regulamin organizacyjny Koła PZW
...§ 6.
1. Zasady przyjmowania i skreślania z ewidencji członków Związku określa statut PZW.
2. Członek PZW ma prawo przenieść się do innego koła, w tym na terenie innego okręgu, z zachowaniem nabytych praw i stażu członkowskiego.
3. Przeniesienie się członka PZW do innego koła następuje na podstawie oświadczenia i obowiązuje z chwilą przekazania karty ewidencyjnej przez koło macierzyste do innego wskazanego koła, co powinno nastąpić niezwłocznie.ZIBI Masz rację tylko co możemy zrobić jeśli status PZW mówi jedno a główny związek wyklucza przeniesienie ? Paranoja jakaś , a powód jaki podają w argumentacji to : " w danym roku po opłaceniu składek można być członkiem tylko jednego koła PZW " - gdzie to jest ujęte w statusie bo jak do tej pory rzecznik nie potrafi mi tego wyjaśnić , podobno przepisy się zmieniły ale jak na razie na takie jak im są wygodne 
pozdrawiam , i tyle w temacie  (2015/05/20 12:25)

kedzio


Zwyczajnie pozwalata się nabijać w butelkie.

PS: Mówcie STATUT nie status. To drażni moje oko.

(2015/05/20 12:31)

kedzio


Jako powód przeniesienia można przedstawić wiele spraw. Ale nawet jak będę miał tylko takie widzi mi się, to nikomu nic do tego. To moja sprawa i żaden okręg nie ma prawa wolnemu człowiekowi zabronić zmiany koła w dowolnym terminie. A wy dalej trzepcie pianę. Trzeba znać nie tylko swoje obowiązki, ale też prawa! (2015/05/20 12:35)

DAN666


kedzio 
to nie o to się rozchodzi czy można czy nie , bo na to generalnie każdy rozsądny człowiek ma ........ne , ale są tematy jak na przykład zawody okręgowe , czy krajowe gdzie przez widzimisię udupią Ci całą drużynę w momencie startu w zawodach , a co za tym idzie ucierpią wszyscy. Dyskwalifikacja później odbija się czkawką nie tylko przez to że jedna z tur poszła na marne ale i w macierzystym kole się wkurzą że człowiek się przeniósł i nabruździł. 
  (2015/05/20 12:47)

kedzio


To już wasz, czyli sportowców problem, że PZW robi wam koło pióra. Ja mówię z mojego punktu widzenia, czyli zwykłego wędkarza, który właśnie jest normalny i ma na to w*ne.

Jak mówiłem, sami sobie jesteście winni, że każdy byk siedzący na stołku ma wy*ne na statut PZW i że zdanie pana jakiegoś tam betona jest ważniejsze od zapisów prawa. 

(2015/05/20 13:21)

Zibi60


Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to... Tak jest - składki. Opłacając składkę w kole "X" powodujemy, że część pieniędzy w nim zostaje - jest dysponowana przez zarząd koła "X". Jeśli mamy kaprys przepisania się do koła "Y" - w trakcie roku obrachunkowego - to musimy wnieść stosowną opłatę w tym kole. Czyli płacimy drugi raz składkę członkowską. Do tego dochodzi formalna zgoda obu zarządów kół, bo to one są władne do podjęcia decyzji.
Żadnych problemów nie powinno być przy opłacaniu składek na początku roku - tu rzeczywiście wybór koła należy do nas.
Wpisowe - o którym była mowa wyżej - płacimy po utracie członkostwa w PZW, czyli np. nie opłaceniu składek w wyznaczonym terminie, lub po roku absencji. Cała kwota z wpisowego zostaje do dyspozycji koła, więc tu interpretacje są przeważnie na korzyść wędkarzy. (2015/05/20 18:23)

Zibi60


Znam przypadek, gdzie zarządy kół się porozumiały i przekazały sobie członka, wraz z jego opłatami - jak się chce, to można. (2015/05/20 18:25)

Kristoph1


Tiaaaaaaaa.  Facet zawsze po mnie się wypowiada i zawsze udowadnia, że nie mam racji, bo on, prawnik portalowy wie wszystko najlepiej. W swoim kole narobił takiego bajzlu, że powoli 3/4 członków sie od niego odwraca. Ale zawsze mądrala ma takich obrońców jak ty. 


Czy trzeba pisać drukiem? To proszę!

KAŻDY CZŁONEK PZW, MA PRAWO WYBORU KOŁA DO KTÓREGO CHCE NALEŻEĆ. NIE MA TAKIEJ SIŁY I TAKIEGO PRAWA, KTÓRE MOŻE TEGO CZŁONKOWI PZW ZABRONIĆ. WIĘC PRZESTAŃCIE DRĄŻYĆ I PISAĆ PIERDOŁY, ŻE ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI DO KOŁA PZW JEST JAKIMŚ PROBLEMEM. OBOJĘTNIE OD TEGO, CO TWIERDZI PAN ARTUR Z KETRZYNA.nie znam  ciebie , ale to co czytam podoba mi się, jesteś jednym z nielicznych normalnych osób na tym forum. pozdr  (2015/05/20 19:47)

Artur z Ketrzyna


Ty lubisz negować cudze wypowiedzi. Raz piszesz, że to nie takie łatwe, a gdy stwierdzisz, że nie masz racji, to odwracasz kota ogonem i zaczynasz ciągnąć wózek w odwrotnym kierunku.

Kezio sory ale to ty mi zarzucasz bzdury, a piszesz to co ja wyżej napisałem.
Pykład: mój post #825604 14:15
Dlatego najprościej to uczynić przy opłacaniu składek. Robiąc to w kole do którego chcesz przynależeć.
twój post po moim,
#825643 19:07
Ja nie rozumiem po co gość w ogóle o to pyta, bo ja sam bym to załatwił z początkiem nowego sezonu i po krzyku. Nie traciłbym kasy.

Tak więc sam naprawdę nie wiesz co czytasz...
I tylko się pienisz.


W swoim kole narobił takiego bajzlu, że powoli 3/4 członków sie od niego odwraca. Ale zawsze mądrala ma takich obrońców jak ty.Tu też się mylisz.
Tu też się mylisz.
Chyba że według ciebie robienie bajzlu polega na tym że:
Ze umożliwiasz młodemu człowiekowi zdanie egzaminu, i udaremniasz pobranie od niego opłaty za egzamin mimo że zgodnie z uchwałą ZO on ma egzamin za darmo.
Że koła zaczyna współpracować z jednostkami samorządu. Przykład ostatnia relacja z zawodów w kole.
To masz na myśli?
(2015/05/20 21:03)

Romuald55


"Jako powód przeniesienia można przedstawić wiele spraw. Ale nawet jak będę miał tylko takie widzi mi się, to nikomu nic do tego. To moja sprawa i żaden okręg nie ma prawa wolnemu człowiekowi zabronić zmiany koła w dowolnym terminie. A wy dalej trzepcie pianę. Trzeba znać nie tylko swoje obowiązki, ale też prawa!"

To nie jest tak jak Ci się wydaje Kolego kedzio.
                                                           &10
 1. O przyjęciu do Związku członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd koła.
Zgodnie ze statutem to zarząd Koła decyduje o przyjęciu w poczet członków.Różne mogą być kryteria  oceny kandydata.Przyjmuje się większością głosów w głosowaniu jawnym. (2015/05/21 12:21)