Zebranie sprawozdawcze koła Metalurg Kutno 17.12.2


WA L N E  Z G R O M A D Z E N I E

SP R A W O Z D A W C Z E  K O Ł A

następującym porządkiem obrad:

  2. Powołanie władz zebrania – przewodniczącego i sekretarza

       a. Uchwał i Wniosków

       b. Mandatowe     c. Skrutacyjnej

  4. Sprawozdanie z działalności Koła za 2022 r. i 01-09. 2023

    b. Komisji Rewizyjnej

  W zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie Koła z opłaconą składką członkowską za rok 2023.

              Statutowym obowiązkiem członka jest udział w zebraniu sprawozdawczym Koła.

  Komisja Rewizyjna                            Sąd Koleżeński                                     Zarząd Koła

  Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.