Zebranie Koła Miejskiego nr.115 (dawniej nr1) Płoc

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA 2015
Zarząd Koła Miejskiego Nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Płocku zwołuje, na podstawie §56 pkt 3 Statutu PZW,

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA,

które odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2015 roku w Internacie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 11.
Początek o godz. 9.00 w I terminie, lub o godz. 9.30 w II terminie.

Apelujemy do wszystkich Członków Koła o spełnienie statutowego obowiązku i jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu.
Obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW, potwierdzającej przynależność do naszego Koła.