ZBIORNIK ZAPOROWY MIETKÓW NA SANDACZA

NAJLEPSZYM ŁOWISKIEM SANDACZY JEST ZBIORNIK ZAPOROWY MIETKÓW LICZY ON AŻ 900 HEKTARÓW .
DOBRYM MIEJSCEM JEST KILKA SET METRÓW OD BRZEGU BORZYGNIEW.
KOLEJNYM REJONEM JEST MANIÓW POMIĘDZY 3 A 6 BETONEM OD ZAPORY NAJLEPSZE BRANIA SĄ W DNI WIETRZNE GDY FALA UDERZA O BETONOWY BRZEG