Zbiornik Pustków Męciszów

/ 1 odpowiedzi
czy któryś z kolegów mógłby odnieś się do pisma pana dyrektora biura PZW Rzeszów

Na początku października Zarząd Okręgu podpisał umowę dzierżawy dwóch wyrobisk pożwirowych w okolicy Pustkowa powiat dębicki o powierzchni 32 ha.

"W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości połowu ryb na tych wyrobiskach przez członków PZW poniżej wyjaśniam tą kwestię.

Wyrobiska "Męciszów" nie są ujęte w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką wydanym na 2013 r. przez Zarząd Okręgu PZW w Rzeszowie.

W związku z powyższym połów ryb na tych zbiornikach będzie możliwy dopiero od 1 stycznia 2014 r. na zasadach ujętych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2014 r."


zapytanie moje jest takie czy obecnie mogę łapać na tym zbiorniku czy nie, nadmieniam że zbiornik znajduje się w okręgu Rzeszów na który mam opłacone wszystkie składki na rok 2013