Zarybianie wód przez koło PZW.

/ 28 odpowiedzi
cierpliwy1


..."Dodam jeszcze , że w moim Kole przy każdym zarybieniu są wszyscy , jak napisał Zbyszek , ale jest również przedstawiciel RZGW , zazwyczaj Dyrektor."

Jurku, przedstawiciel RZGW jest przy każdym zarybianiu z funduszy okręgowych i dotyczy to wód płynących i zaporówek - to co pisał Jarek.
Przykład opisywany przeze mnie dotyczy glinianki, gdzie nie sięga jurysdykcja RZGW.
(2013/02/03 22:02)

Okonek 49


Zarybienie zgodnie z operatem rybackim ma prawo dokonywać tylko uprawniony do rybactwa.  zapisów ustawy się nie przezroczy. Czy koło może zarybiać ?  Odpowiem wprost może ale tylko w wodach nie będących obwodem rybackim.
Czy dana woda jest obwodem to można dowiedzieć się ze stron RZGW. lub dzwoniąc do PSR.
Ja już spotkałem się z woda wpisana do rejestru jako woda PZW  a stan faktyczny był odmienny. A i był taki przypadek że woda która to nie była uznawana za wody  PZW a ZRGW potwierdził mi to na piśmie, że jest to obwód rybacki Rzeki Wisły a uprawnionym do rybactwa jest PZW. (2013/02/06 23:01)

Zibi60


"Czy koło może zarybiać ?  Odpowiem wprost może ale tylko w wodach nie będących obwodem rybackim."

Zarybianie przez koło, a bardziej ściśle to - zarybianie z funduszy koła - odbywa się podobnie jak z funduszy okręgowych, o materiale i jego zdrowotności zawsze decyduje ichtiolog okręgowy, nie możemy sami wybrać hodowcy czy gatunku ryb (możemy zasugerować).
Podczas wpuszczania ryb przedstawiciel RZGW kontroluje gatunek, ilość i zgodność z operatami. Zarybiając z funduszy koła wody nie będące w operatach sami ustalamy formę kontroli, u mnie są to przedstawiciele zarządu koła i komisji rewizyjnej.
W każdym kole jest kilku ludzi przeszkolonych w tym temacie na kursach zorganizowanych przez okręg. Koło posiada laptop i program obsługujący to zagadnienie. Jak pisałem w innym wątku: laptopy, drukarki i kursy były organizowane przez okręg z funduszu europejskiego, ani złotówka nie została wydana z pieniędzy związkowych.  (2013/02/07 07:39)