Zaproszenie na VI Puchar Wisły Wyszogród 2013.

/ 1 odpowiedzi

Wszystkich miłośników wędkarstwa spinningowego zapraszamy na VI Puchar Wisły Wyszogród 2013 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe!

Są jeszcze wolne miejsca! Termin zgłoszeń do 22.04.2013!

http://www.wedkuje.pl/wedkarstwo,vi-puchar-wisly-wyszogrod-2013-otwarte-ogolnopolskie-zawody-spinningowe,59526

 

"VI Puchar Wisły Wyszogród 2013 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

Termin zawodów: 3 maja 2013r.

Miejsce zbiórki: Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie godz.5:00.

Opłata startowa: 100 zł.

Opłatę wpisową należy dokonać do 22 kwietnia 2013r. (lub do wyczerpania miejsc na liście startowej) na konto:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wyszogrodzie
Okręg Mazowiecki PZW Koło Nr 54 SUM Wyszogród
Nr Konta : 92 9011 0005 0000 0677 2000 0010

(podając w opisie przelewu: opłata wpisowa, imię i nazwisko)

lub w sklepie Wędkarskim w Wyszogrodzie ul. Rębowska 41.

Po dokonaniu wpłaty na konto należy ją bezwzględnie potwierdzić pod numerem telefonu 692 439 699.

Jak co roku osoby pierwszy raz startujące w "Pucharze Wisły" prosimy o podanie telefonicznie danych do ubezpieczenia.

Dodatkowo wszelkie szczegółowe informacje (regulamin, wykaz kategorii oraz bieżące informacje) na temat zawodów można uzyskać pod numerem telefonu 692 439 699 lub 602 350 812.

Informacje będą także na bieżąco uaktualniane na stronie www.sum54.wedkuje.pl

Liczba miejsc ograniczona.


ZAPRASZAMY!


Punktacja i regulamin :

1. VI Puchar Wisły są otwartymi zawodami towarzyskimi.

2. Miejscem zawodów jest rzeka Wisła od miejscowości Wola Czerwińska ( 582 ) do
miejscowości Rakowo ( 594 ) wraz ze starorzeczami, które są bezpośrednio
połączone z rzeką , są to zawody z brzegu, na żywej rybie. ( 12 km.)

3. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego
przetrzymywania ryb, a znaczek, który otrzyma na odprawie z logo VI Pucharu
Wisły przypina na lewym ramieniu (w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika).

4. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego sektorowego lub
gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie. Do czasu pojawienia się
sędziego zawodnik może kontynuować łowienie, po dokonaniu pomiaru ryby i
wpisaniu w kartę zawodnika rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do
wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i
łodzi.

5. Zawody odbędą się w jednej sześciogodzinnej turze.

5.1 Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie
wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami
powinny wynosić 50 metrów . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta
może być zmniejszona.

5.2 Podczas zawodów zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo, zawodnicy
mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb.

5.3 Po sygnale rozpoczynającym zawody zawodnicy poruszają się w obrębie koryta
rzeki.

5.4 Zawodnicy podczas zawodów mogą używać haków z zadziorem.

5.5 Organizator dopuszcza brodzenie do wysokości kolan woderów zawodnika,
zabrania się brodzenia w spodnio-butach.

5.6 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich
zakończeniu,

- przemieszczanie się inaczej niż pieszo,

- nie zdanie karty startowej w czasie (15 minut po zakończeniu zawodów na
łowisku lub w sekretariacie zawodów)

- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,

- łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,

- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,

- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do
organizatora , sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi
przez sędziego)

6. W rozgrywanych zawodach do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb
drapieżnych: boleń, jaź, kleń, szczupak, okoń zgodnie z wymiarami ochronnymi,
szczupak 50 cm, boleń 40 cm , jaź i kleń 25 cm, okoń 18 cm.

6.1 Obowiązuje następująca punktacja :

a) szczupak – 750 pkt za wymiar plus 50 pkt za każdy dodatkowy centymetr,

b) boleń – 400 pkt/ 50

c) jaź , kleń – 150 pkt/ 35

d) okoń – 50 pkt / 20

Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby
centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 20 cm 2 mm uzyskujemy 50 pkt za wymiar
oraz 60 punktów za długość powyżej wymiaru.

Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik
zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia. Wynik stanowi suma
pkt za złowione ryby.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje
najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb, potem
ich ilość, a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową :
szczupak, boleń, jaź, kleń, okoń.

Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.

Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł., w przypadku
decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.

W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu
organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.

Organizator - Zarząd Koła Nr 54 SUM w Wyszogrodzie."

A tak poniżej linki do artykułów i galerii z Pucharu Wisły z lat ubiegłych:

http://www.wedkuje.pl/wedkarstwo,v-puchar-wisly-roztrzygniety,47885

http://www.wedkuje.pl/wedkarstwo,iv-puchar-wisly-rozstrzygniety,32770

http://www.wedkuje.pl/wedkarstwo,iii-puchar-wisly-wyszogrod-2010-roztrzygniety,20588

Serdecznie Zapraszamy!

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.