Zalew Narożniki koło Radgoszczy

Zalew Narożniki koło Radgoszczy, kompielisko ale i też miejcse do wędkowania. Czy wie kto¶ co¶ o tym zbiorniku?