Zakaz połowu w wybranych portach rzecznych

/ 2 odpowiedzi
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2016/9647/akt.pdf