Zaloguj się do konta

Zakaz łowienia we Wrocławiu

utworzono: 2013/10/11 08:36
phuzik

Wczoraj łowiłem w Odrze poniżej mostu Pomorskiego. Byłem tego dnia jedynym wędkarzem. Obławiałem spiningiem od ulicy Długiej w stronę centrum. Kiedy zbliżałem się do mostu zaliczyłem zaczep podczas opadu o kamienie. Musiałem przejść jeszcze do przodu by wyczepić gumę pod prąd. Wtedy dobiegli dwaj strażnicy ze straży rybackiej. Byłem pewny siebie, bo nawet wypełniłem wpis w rejestrze połowów, z którego śmieje się reszta kraju. Niestety, zaproponowali mi 200zł mandat, za łowienie w odległości 50m od urządzeń hydrotechnicznych. Ależ panowie, do zapory jest ze 100m. Strażnicy stwierdzili, że w praktyce w całym Wrocławiu nie wolno łowić, gdyż Odrę otaczają urządzenia hydrotechniczne i błędne jest rozumowanie wędkarzy, że chodzi tylko o jazy i zapory lecz tyczy całej infrastruktury. Mandatu nie przyjąłem. Zabrali mi wędkę, kartę i sprawa trafi do sądu. Jestem oburzony. Życie we Wrocławiu zaczyna przypominać życie w Gettcie. [2013-10-11 08:36]

JKarp

Niestety wg prawa nawet wał przeciwpowodziowy jest urządzeniem hydrotechnicznym. Jest to absurd bo praktycznie nie można by było łowić ani w Wiśle ani Odrze itd.Jedyne co możesz zrobić to wykazać w praktyce, że miejsce gdzie łowiłeś znajduje się dalej niż te 50 metrów od jakiegoś urządzenia hydrotechnicznego.
Tu sobie poczytaj:http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=4883
JK [2013-10-11 08:55]

JKarp

Może inaczej bo link nie prowadzi do artykułu więc wkleję treść :
" Ostatnio miałem scysję z dwoma wędkarzami, którzy łowili ryby tuż przy jazie. Wędkarze twierdzili, że regulaminowy zakaz połowu w odległości 50 m dotyczy odcinka poniżej jazu, gdzie woda jest piętrzona, co wabi ryby, a nie powyżej, a zatem nie łamią przepisów. Moim zdaniem te 50 m dotyczy zarówno odcinka powyżej, jak i poniżej jazu. Kto ma rację?
Temat wędkowania w odległości 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę od dawna budzi wiele wątpliwości i często wraca na łamy „WW”. Pozwolę sobie zatem nie ograniczać się tylko do odpowiedzi na postawione pytanie, ale przedstawić problem szerzej, omawiając inne wątpliwości, z którymi zetknąłem się w praktyce.  Wątpliwości te można przedstawić w postaci pytań, które mi zadawano.  1) Czy odległość 50 m dotyczy odcinka powyżej budowli czy poniżej, czy też obydwu odcinków? 2) Czy odległość 50 m dotyczy wszystkich wód, niezależnie od ich wielkości? 3) Od jakiego elementu budowli należy liczyć odległość 50 m? 4) Czy można łowić w odległości powyżej 50 m, posyłając przynętę w kierunku budowli?
Zacznę od zacytowania przepisu regulującego przedmiotowe kwestie. Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – zabrania się połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę. Analogiczny zapis, choć bardziej uszczegółowiony, znajduje się w „Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW”, w § 3 pkt 3.4. lit. d), zgodnie z którym wędkarzowi nie wolno łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostróg, opasek i progów dennych.
Budowle hydrotechniczne są budowlami w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Pojęcia „budowli hydrotechnicznej” oraz „budowli piętrzącej” zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Ilekroć w tym rozporządzeniu jest mowa o:  1) budowli hydrotechnicznej – rozumie się przez to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb; 2) budowli piętrzącej – rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen. Ad. 1) Omawiany zakaz dotyczy odległości zarówno powyżej, jak i poniżej budowli, czy też jak kto woli po obydwu stronach budowli, a nie tylko miejsca, w którym woda jest faktycznie spiętrzona, z czym jest najczęściej kojarzony. Ad. 2) Odpowiadając na postawione mi pytania, zacznę od tego, że ustawodawca, zakazując połowu w odległości mniejszej niż 50 m od budowli hydrotechnicznych, nie wprowadza żadnego rozgraniczenia co do rodzajów wód i ich wielkości. Przepis zatem w tym samym stopniu będzie dotyczył np. zapory we Włocławku, jak i 2-hektarowego zalewiku na niewielkiej rzece. W przypadku wód drobnych będzie to częstokroć oznaczało wyłączenie z możliwości wędkowania nawet na połowie linii brzegowej. Z najbardziej kuriozalną sytuacją w tym zakresie miałem do czynienia w przypadku budowli o nieregularnym kształcie. Zgodnie z interpretacją kontrolujących, na jednym brzegu można było wędkować od punktu X, ale na drugim brzegu od punktu Y, który był 20 m w dół rzeki od punktu X. Chodziło o rzeczkę, której drugi brzeg można było swobodnie dotknąć siedmiometrowym batem. Ad. 3) Odległość 50 m powinna być liczona od najdalej wysuniętego końca budowli. Z budowlą nie należy utożsamiać np. opasek służących umocnieniu brzegu. Kwestię odrębną stanowi sposób mierzenia tej odległości. Słyszałem o kontrolujących, którzy 50 m odmierzali krokami, a nawet wędkami, co ma niewątpliwie wydźwięk humorystyczny. Ad. 4) W mojej ocenie stanowisko wędkarza (mam na myśli zarówno stanowisko na brzegu, jak i na łodzi) nie powinno znajdować się w odległości mniejszej niż 50 m od budowli hydrotechnicznej, choćby po to, by uniknąć niepotrzebnych sporów z kontrolującymi. Niemniej jednak sam zakaz dotyczy połowu ryb, zaś połów ten dokonywany jest nie na stanowisku wędkarskim, tylko w wodzie, a zatem zajęcie stanowiska w odległości np. 60 m od budowli i zarzucenie przynęty w kierunku tej budowli stanowi złamanie omawianego zakazu.  
Tekst
Cezary Szczepaniak"
JK [2013-10-11 09:38]

Jack14

Janusz czytałem dość szybko i mam jeszcze jedno pytanie?

A co z instalacjami już dawno nie działających mam na myśli np. stare śluzy, które ostatni raz były otwierane i zamykane chyba za "Adolfa"? Czy nadal są to instalacje hydrotechniczne w rozumieniu naszych kontrolerów? Czy raczej reliktem przeszłości?

 

[2013-10-11 16:30]

JKarp

Jacek budowla hydrotechniczna to budowla hydrotechniczna - tak mi się wydaje. Zwróć uwagę, że w artykule jest nawet mowa o tym, że nie zależnie od wielkości. Czy on stara czy nowa chyba bez znaczenia. 
Powiem Ci, że przez przypadek znalazłem dziś na YT filmik jednego z Panów co usilnie swego czasu reklamował się na portalu krzycząc trzy razy .... nie nie nie napiszę bo licznik bije ;-)Dopadła ich PSR na takiej małej betonowej niby grobli, niby tamie. Nie jestem ciekawy co im tam wypisali i za ile ale ale pewnie coś zaliczyli. Ale w życiu bym nie powiedział, że to urządzenie hydrotechniczne.
JK

[2013-10-11 16:57]

Romuald55

Ustawa o rybactwie śródlądowym określa wyrażnie...zabrania się łowienia ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń piętrzących wodę.Nie chodzi o wszystkie urządzenia hydrotechniczne.Kolego phuzik,miałeś rację że nie zapłaciłeś mandatu.Nie łowiłeś w miejscu zabronionym.Informuję wszystkich zainteresowanych,że miejsce łowienia,to miejsce w którym znajduje się przynęta a nie stanowisko wędkarza.Przypuszczam,że to jakiś nowy nabór PSR i strażnicy nie znali przepisów a chcieli zabłysnąć.Jeżeli Twoje miejsce łowienia było takie jak napisałeś. [2013-10-11 17:40]

Jack14

No co do tego filmiku, który obejrzałem to można mieć pytania.

Co do info, które wysłałem na pv gdzie "czy można" to już inna sprawa.

[2013-10-11 17:42]

phuzik

Dzięki za dyskusję.
Wnioskując z zapisu regulaminowego:

"W „Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW”, w § 3 pkt 3.4. lit. d), zgodnie z którym wędkarzowi nie wolno łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostróg, opasek i progów dennych",
zarzuty są bezpodstawne. Miejsce w którym miałem zaczep od zapory dzieli jeszcze most "Pomorski". Chyba, że ów most zinterpretowali jako składową część budowli zapory. Wszystko zależeć będzie od sędziego. W niedzielę pójdę zrobić zdjęcia z miejsca połowu. [2013-10-11 17:44]

phuzik

Czerwona kropka to miejsce zaczepu.Link do google maps http://goo.gl/maps/B7JcJ [2013-10-11 17:49]

JKarp

"Budowle hydrotechniczne są budowlami w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Pojęcia „budowli hydrotechnicznej” oraz „budowli piętrzącej” zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Ilekroć w tym rozporządzeniu jest mowa o:  1) budowli hydrotechnicznej – rozumie się przez to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb; 2) budowli piętrzącej – rozumie się przez to każdą budowlę hydrotechniczną umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych ponad przyległy teren albo akwen."


Nie zgodzę się z Tobą Romualdzie tym bardziej, że mamy wykładnię prawną co to jest budowla hydrotechniczna i budowla piętrząca. W każdym razie rób zdjęcia, bierz miarkę i mierz odległości. A most nie jest wymieniony w żadnej grupie urządzeń.JK
EDIT:Swoją pozycję pokazałeś a ta zapora to które miejsce?Do mostu masz około 20 m a jeśli zapora to ta poprzeczna kreska przez rzekę to moim zdaniem do niej jest bliżej niż 50 m :-(

[2013-10-11 18:00]

phuzik

Jak wejdziesz na link googli   http://goo.gl/maps/B7JcJ  to tam widać skalę. Do mostu z 40 m. Sam most ma ponad 20m szerokości. Dwa chodniki, 2 pasy jezdni i 2 linie tramwajowe. Zapora jest za elektrownią jeszcze z 30 m od mostu. [2013-10-11 18:21]

JKarp

No może i tak bo wiadomo skala mapy nie musi pokazywać ile jest w rzeczywistości. JK [2013-10-11 18:35]

JKarp

Na geoportal jest narzędzie do mierzenia odległości tylko mi wywala jakiś błąd serwera :-(JK [2013-10-11 18:54]

Kropka jest oddalona na pewno 50 m od ssuzy - na tym odcinku wiele razy widziałem lokalnych wedkarzy / mieszkajacych w tym rejonie / łowiacych tuż przy moście i nie jednokrotnie na sporą liczbę wędek - więc moze dlatego ci pseudo stażnicy byli tak uczuleni ?
[2013-10-11 19:30]

s4mo

 Mandatu nie przyjąłem. Zabrali mi wędkę, kartę i sprawa trafi do sądu. 


Co jak co ale mandatu też bym nie przyjął a wędki w życiu bym nie oddał. Niech dzwonią po policję bo musieli by mnie zabić by zabrać sprzęt. 
[2014-04-24 18:04]