Wysokość kar za łamanie przepisów PZW

/ 91 odpowiedzi / 4 zdjęć
JKarp


Przepisy na które JK się powołujesz są nieaktualne.Obowiązuje nowa ustawa i rozporzadzenia do niej.To tak na marginesie.

A możesz mi pokazać nowe a w szczególności zapis w nowych o SSR ? Skoro żadna poprawka nie wnosi zmian co do odmowy kontroli SSR to znaczy, że nadal jest aktualny.
JK (2016/09/18 07:56)

Artur z Ketrzyna


"2a.  Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku — określać sposób prowadzenia tego rejestru."

Oznacza to, że wędkarz wraz z zezwoleniem na ten obwód rybacki zostanie poinformowany o wymiarach gospodarczych ryb, które mogą łowić rybacy do przetwórstwa i handlu, o ilości ryb w sztukach lub na wagę, które może zabrać do domu, w jakich porach lub godzinach może wędkować z brzegu, ze środka pływającego czy z pomostu. Zezwolenie poda  technikę połowu; trolling, spinning, jedna czy dwie wędki. Zezwolenie może zobowiązywać do prowadzenia rejestru złowionych ryb.
Tyle - tu nie chodzi o żaden RAPR. RAPR jest regulaminem ogólnym PZW a wraz z zezwoleniem otrzymujesz dokument mówiący konkretnie wszystko o danym łowisku.
JK.


Racjonalna gospodarka rybacka to tez wędkarstwo. Nie ma oddzielnej ustawy dotyczącej wyłącznie wędkarstwa. Tak więc wymiary zgodnie s tym paragrafem tyczą się uprawiania amatorskiego połowu ryb na wędkę.
RAPR jest uogólnionym regulaminem łowisk PZW, dodatkowe obostrzenia masz zapisane przy poszczególnych łowiskach przy ich wykazie w rejestrze połowu. Wydany jest na mocy ustawy na którą się powołujesz.
Jeśli uważasz że jest nie zgodny z prawem, to możesz go zaskarżyć do samego ministra MRiRW. :-)

A ty masz i się doucz. Tu jasno napisane, że nie na żądanie a przed kontrolą. Tu jest jasno napisne, że ma odstąpić. I skończ te dywagacje na ten temat. 
Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. 
" § 12. 1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymacje strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej. "

Wszyatko w tym temacie. 

JK
2. Skoro roporządzenie mówi, że jeśli nie mam takiej woli to SSR mnie nie skontroluje to skąd u licha utrudnianie ? Przecież jedno drugiemu przeczy. 
O reszcie wywodu nie wspomnę bo znowu mijasz się z prawdą - gdzie i w jakiej ustawie jest zapis że mam poddać się kontroli SSR ? 

Tylko proszę o konkrety.
JK

"uniemożliwić — uniemożliwiać «uczynić coś niemożliwym, niedającym się urzeczywistnić»"

Czyli sam sobie tu zaprzeczasz jak nie powolisz mu wykonania swoich czynności to uniemożliwisz innymi słowy utrudnisz ich wykonanie. wtedy wezwie odpowiedni organ który ma większe uprawnienia i powinien ci to ładnie uświadomić np. dorzucając koszty interwencji :-)
  (2016/09/18 09:27)

JKarp


"2a.  Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku — określać sposób prowadzenia tego rejestru."

Oznacza to, że wędkarz wraz z zezwoleniem na ten obwód rybacki zostanie poinformowany o wymiarach gospodarczych ryb, które mogą łowić rybacy do przetwórstwa i handlu, o ilości ryb w sztukach lub na wagę, które może zabrać do domu, w jakich porach lub godzinach może wędkować z brzegu, ze środka pływającego czy z pomostu. Zezwolenie poda  technikę połowu; trolling, spinning, jedna czy dwie wędki. Zezwolenie może zobowiązywać do prowadzenia rejestru złowionych ryb.
Tyle - tu nie chodzi o żaden RAPR. RAPR jest regulaminem ogólnym PZW a wraz z zezwoleniem otrzymujesz dokument mówiący konkretnie wszystko o danym łowisku.
JK.


Racjonalna gospodarka rybacka to tez wędkarstwo. Nie ma oddzielnej ustawy dotyczącej wyłącznie wędkarstwa. Tak więc wymiary zgodnie s tym paragrafem tyczą się uprawiania amatorskiego połowu ryb na wędkę.
RAPR jest uogólnionym regulaminem łowisk PZW, dodatkowe obostrzenia masz zapisane przy poszczególnych łowiskach przy ich wykazie w rejestrze połowu. Wydany jest na mocy ustawy na którą się powołujesz.
Jeśli uważasz że jest nie zgodny z prawem, to możesz go zaskarżyć do samego ministra MRiRW. :-)

A ty masz i się doucz. Tu jasno napisane, że nie na żądanie a przed kontrolą. Tu jest jasno napisne, że ma odstąpić. I skończ te dywagacje na ten temat. 
Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. 
" § 12. 1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymacje strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej. "

Wszyatko w tym temacie. 

JK
2. Skoro roporządzenie mówi, że jeśli nie mam takiej woli to SSR mnie nie skontroluje to skąd u licha utrudnianie ? Przecież jedno drugiemu przeczy. 
O reszcie wywodu nie wspomnę bo znowu mijasz się z prawdą - gdzie i w jakiej ustawie jest zapis że mam poddać się kontroli SSR ? 

Tylko proszę o konkrety.
JK

"uniemożliwić — uniemożliwiać «uczynić coś niemożliwym, niedającym się urzeczywistnić»"

Czyli sam sobie tu zaprzeczasz jak nie powolisz mu wykonania swoich czynności to uniemożliwisz innymi słowy utrudnisz ich wykonanie. wtedy wezwie odpowiedni organ który ma większe uprawnienia i powinien ci to ładnie uświadomić np. dorzucając koszty interwencji :-)
 

Czy Ty czytasz ze zrozumieniem co piszę czy zavhowujesz się jak jedyna rządząca władza? 
Jak można jednocześnie utrudnaić i rozporządzeniem mieć prawo wyboru co do kontroli przez SSR?
Ja wiem, że niektórzy marzą o państwie policyjnym, w którym normalnie myślący człowiek i czytający ustawy i rozporządzenia jest wrogiem. Ale na miłość boską ( boską bo to przymiotnik ) czytaj i myśl. Nie insynuuj ludziom skrótów myślowych pozbawionych podastawy prawnej. 
Pytam po raz enty - skoro rozporządzenie mówi o tym, że możesz odmówić kontroli SSR to skąd utrudnainie o którym sam piszesz.
Wytrzeźwiej w końcu i odtstaw te prochy czy leki bo to Ci nie służy. 
Mylisz swoje wypowiedzi z moimi. Cytujesz siebie a mówisz, że to ja napisałem. Ogarnij temat człowieku i skończ te dydrdymały wypisywać. 
Vo raz bradziej jestem przekonany, że Twoje porażki w kole wynikają nie z głupoty zarządu ale z tego, że sam igrasz na granicy głupoty i absurdu. 
Masz jakieś żale do wszystkich ale sam podpierasz się głupotą, indolencją i brakiem wiedzy.
JK
  (2016/09/18 12:48)

JKarp


Tu są wszystkie Twoje wypowiedzi zaznaczone :

"Artur z Ketrzyna
 (2016/09/14 10:57)0
Tylko że za ten cały bałagan w przepisach powinniśmy dziękować miłościwie nam rządzącym a nie psy na strażnikach wieszać, bo to co strażnik może akurat nie od niego zależy, w kółko czytam: mało kontroli, niskie mandaty,SSR nie potrzebna bo nic nie może ale nie widzę głębszej reflekcji i prostego pytania DLACZEGO TAK JEST? Przecież podobno ktoś w tym kraju rządzi, choć czasem mam wrażenie że najmądrzejśi z mądrych zo co by się nie wzieli to wszystko spierdo...ą. Ja swoją wspólpracę " w obronie naszych wód" z SSR z Gostynina i PSR  w Płocku wspominam bardzo dobrze, wystarczyło parę telefonów i chłopaki spisali się na piątkę :)
Jest w tym dużo prawdy. Jednak te wpisy o SSR powiedz z czego sie biorą ? A z tego, że jest jakiś minimalny procent strażników który na taka opinię usilnie pracują. Dlaczego nie ma problemów z PSR? Bo ci panowie są profesjonalistami. Znają prawo i nikt i nic nie jest w stanie ich zaskoczyć. 
Zapytałem niedawno ( tak z ciekawości ) strażnika SSR ( od nas z koła ) czy wie co ma zrobić jak wedkarz nie zechce się poddać kontroli? No odpowiedział " nie ma takiej możliwości " bo RAPR nakazuje poddać się kontroli. Ja zapytałem czy zna rozporządzenie Balzasa na temat SSR ? Burknął " a co ma do rzeczy "?. Pokazałem mu zapis, że strażnik ma odstąpić ... itd. Powiedział, że pierwsze widzi ten zapis.Ale nadal się uparł, że RAPR.... itd. Po pytaniu co jest ważniejsze - RAPR czyli regulamin czy rozporządzenie ministra dopiera dotarło do niego, że powinien odstąpić.
Tak - SSR w takim wydaniu jak teraz nie ma racji bytu. Brak uprawnień, brak środków, brak kwalifikacji.
JK
Krzysiu a Ty to pójdziesz dopiekła ;-) 
 
Zgadzam się ;-)
Wydanie w wielu przypadkach jest kiepskie, a nawet trąci patologią.
Czemu tak jest, już tu dawno pisaliśmy o tym.
Społeczna nie etatowa, tak więc i normalni ludzie często omijają to łukiem.
Po za tym mimo że jest zapis o współpracy z SSR i Policją, to jak Janek opisał są nie douczeni praw i obowiązków.
Bo jak był by douczony to by odpowiedział: odstępuje od czynności sprawdzających i wzywam na miejsce odpowiednie organy władne wylegitymować wędkarza jak też wyegzekwowania kontroli.
Wszytko powinno przebiegać z pełną kulturą.
A nie jakieś wyskakiwanie za krzaka i hukanie."


Artur z Ketrzyna
 (2016/09/16 07:39)0
Irek dotyczy wszytkich. Tyle że niektórzy mają bardzo niską prawdopodobność wadki.
Po drugie zapominasz też o SSR, którą to powołuje starosta na wniosek PZW. Jak Oni wezwą to PSR czy Policja przyjedzie i wlepi ten mandat.
Wlepią, albo i nie. Zależy od wędkującego - może nie przyjąć.
Tak samo jak za wykroczenie drogowe ;-)
 
Czyli do czego dochodzimy? Do tego, że ostateczna decyzja o wlepieniu/przyjęciu tego mandatu, należy do wędkującego :)  jeżeli wędkujący pozwoli im (policji, lub PSR), to wtedy oni mogą ..:) Jeżeli wędkujący im nie pozwoli, to mogą .. wypisywać sobie nawzajem .. oczywiście jeśli się na to zgodzą. :) 
Trochę pokrętnie napisałem, ale jest to do ogarnięcia.  
;)
 
pokrętnie i jajcowaniem... zwłaszcza ostatnie zdanie.

Zapominamy że PSR i te nieszczęsne SSR są powoływane dla nas wędkarzy, by chronić nasze wody przed ludźmi którzy nam niszczą łowiska.

Tak więc jakieś obiekcje i pretensje są źle kierowane. Nie to jednostek/organów a ludzi co mają jakieś wypaczenia wykonywania swoich obowiązków.
A co do tweg ostatniego zdania. To skwituje je tak.
Mina zrzędnie delikwentowi jak kontrolujący podejdzie do tej osoby tak samo jak on do nich.
Czyli masz prawo odmówić kontroli itd. Ale oni tez mają prawo. I w efekcie wylądujesz na posterunku policji w celu ustalenia tożsamości, zostaniesz ukarany za utrudnianie wykonywania czynności. No i takim aroganckim może i chamskim zachowaniem możesz też ryzykować że i zezwolenie stracisz, bo jak by nie było w ustawie pisze że masz obowiązek poddać się kontroli (pisze o normalnej kulturalnej na poziomie kontroli, przeprowadzonej przez normalnych strażników.

A nie jak tu niektórzy piszemy o oszołomach w fraczku i jakąś legitymacją, co mają jakiś kompleks.
odpowiedz"


Artur z Ketrzyna
 (2016/09/16 09:37)0

Wlepią, albo i nie. Zależy od wędkującego - może nie przyjąć.
Tak samo jak za wykroczenie drogowe ;-)
 
 
 . Trochę za bardzo się rozpisałeś. Chciałem tylko ustalić, kto decyduje ostatecznie o wlepieniu/przyjęciu tego mandatu. Nie interesują mnie jakieś posterunki, policja itd...
 
No to w skrócie. ;-)
Odmawiasz poddania się kontroli.
wzywają no Policję w celu sprawdzenia uprawnień do APR i tożsamości.

Tu są 2 opcje. ;-)
Miękniesz i dostajesz pouczenie.

Stawiasz się, nie chcesz zdarzać kim jesteś itd.
To na komendę w celu ustalenia tożsamości. Może się skończyć mandatowo albo co gorsza wnioskiem do sadu w celu ukarania. Utrudnianie czynności, naruszenie ustawy o rybactwie mówiącej o konieczności dobrowolnego poddania się kontroli, i czort co jeszcze tam ci wymyślą.

Tak więc skończmy z nieuprzejmościami nad wodą bo to się zawsze źle kończy. :-)"

I KONIEC:
To jest roxzpotrządzenie ministra dotycżace SSR:
" Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. 
" § 12. 1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymacje strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej. "

Wszyatko w tym temacie. 

Czy czegoś jeszcze nie rozumiesz ?
MA ODSTĄPIĆ - KONIEC I KWITA . Chyba, że w Kętrzynie starżnik nie rozumie co znaczy odstąpić i powiadomić .... A Ty razem z nimi tego nie rozmumiesz.  

  (2016/09/18 13:15)

Artur z Ketrzyna
A ty masz i się doucz. Tu jasno napisane, że nie na żądanie a przed kontrolą. Tu jest jasno napisne, że ma odstąpić. I skończ te dywagacje na ten temat. 
Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. 
" § 12. 1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymacje strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej. "

Wszyatko w tym temacie. 

JK
2. Skoro roporządzenie mówi, że jeśli nie mam takiej woli to SSR mnie nie skontroluje to skąd u licha utrudnianie ? Przecież jedno drugiemu przeczy. 
O reszcie wywodu nie wspomnę bo znowu mijasz się z prawdą - gdzie i w jakiej ustawie jest zapis że mam poddać się kontroli SSR ? 

Tylko proszę o konkrety.
JK

"uniemożliwić — uniemożliwiać «uczynić coś niemożliwym, niedającym się urzeczywistnić»"

Czyli sam sobie tu zaprzeczasz jak nie powolisz mu wykonania swoich czynności to uniemożliwisz innymi słowy utrudnisz ich wykonanie. wtedy wezwie odpowiedni organ który ma większe uprawnienia i powinien ci to ładnie uświadomić np. dorzucając koszty interwencji :-)
 

Czy Ty czytasz ze zrozumieniem co piszę czy zavhowujesz się jak jedyna rządząca władza? 
Jak można jednocześnie utrudnaić i rozporządzeniem mieć prawo wyboru co do kontroli przez SSR?
Ja wiem, że niektórzy marzą o państwie policyjnym, w którym normalnie myślący człowiek i czytający ustawy i rozporządzenia jest wrogiem. Ale na miłość boską ( boską bo to przymiotnik ) czytaj i myśl. Nie insynuuj ludziom skrótów myślowych pozbawionych podastawy prawnej. 
Pytam po raz enty - skoro rozporządzenie mówi o tym, że możesz odmówić kontroli SSR to skąd utrudnainie o którym sam piszesz.
Wytrzeźwiej w końcu i odtstaw te prochy czy leki bo to Ci nie służy. 
Mylisz swoje wypowiedzi z moimi. Cytujesz siebie a mówisz, że to ja napisałem. Ogarnij temat człowieku i skończ te dydrdymały wypisywać. 
Vo raz bradziej jestem przekonany, że Twoje porażki w kole wynikają nie z głupoty zarządu ale z tego, że sam igrasz na granicy głupoty i absurdu. 
Masz jakieś żale do wszystkich ale sam podpierasz się głupotą, indolencją i brakiem wiedzy.
JK
 

Po piersze cytuję ciebie i twoje bzdurne stwierdzenie ;-)
Zacytowałeś tu ramowy regulamin postępowania strażnika SSR
A nie prawa wędkującego. Pokaż mi choć jeden apis w ustawie itd dotyczący regulacji Amatorskiego Połowu Ryb na wędkę. Gdzie w prawach wędkującego jest zapisane że ma prawo odmówić kontroli.
To tak jak by kierowce zatrzymał patrol a ten "mam prawo odmówić poddania się kontroli.

Jeśli w podobnym ramowym regulaminie ochrony danego obiektu jest zapis żę w razie napadu przez uzbrojona grupę pracownik ochrony ma odstąpić od interwencji i w miarę możliwość bez narażenia życia i zdrowia powiadom policję i zwierzchników.
To ten zapis nadaje prawo tej grupie do organizowania napadu z użyciem broni?
Nie no pisząc to zwijam się ze śmiechu.
Dobry jesteś :-)
Jak i z tym że cytuję swoje wypowiedzi wpierając że to nie ty powiedziałeś :-)
Post: (2016/09/16 08:24)
Bzdury Waść wypisujesz.
1. ....
2. Skoro roporządzenie mówi, że jeśli nie mam takiej woli to SSR mnie nie skontroluje to skąd u licha utrudnianie ? Przecież jedno drugiemu przeczy. 
O reszcie wywodu nie wspomnę bo znowu mijasz się z prawdą - gdzie i w jakiej ustawie jest zapis że mam poddać się kontroli SSR ? 

Tylko proszę o konkrety.
JK

  (2016/09/18 14:23)

JKarp


"Zacytowałeś tu ramowy regulamin postępowania strażnika SSR
A nie prawa wędkującego. Pokaż mi choć jeden apis w ustawie itd dotyczący regulacji Amatorskiego Połowu Ryb na wędkę. Gdzie w prawach wędkującego jest zapisane że ma prawo odmówić kontroli."

A to co jest:
" To jest roxzpotrządzenie ministra dotycżace SSR:
" Dz.U. 1999 Nr 49 poz. 489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. 
" § 12. 1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymacje strażnika Społecznej Straży Rybackiej. 2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej. "
Czy to jest rozporządzenie ministra czy ramowe coś tam SSR?
W tym ropzorządzeniu ministra jak wół masz powiedziene, jeśli ja nie wyrażąm zgody na kontrolę przez SSR to ci odstępują. Czyli takie jest moje prawo - mam prawo odmówić z jakiegoś powodu tylko mi znanego a strażnik SSR ma to USZNOWAĆ I ODSTĄPIĆ. Mam prawo do odmowy - grzecznie i stanowczo powiem, że nie wyrażam zgody. Proszę ściągnąć tu inne służby uprawnione do kontroli - TYLE. kONIEC I KROPKA. 
PRAWEM WĘDKUJĄCEGO WYNIKAJĄCYM Z TEGO ROZPORZĄDZENIA JEST ODMOWA. 
JK


Lepiej Ty się nie zabieraj za rormę PZW ani za kandydowanie do czego kolwiek w PZW bo wtedy marny nasz los...  (2016/09/18 18:59)

Artur z Ketrzyna


Janek co ty cytujesz?
prawa wędkującego czy sposób działania/procedury SSR?

Ta procedura jak sam wskazałeś jest dla bezpieczeństwa strażnika SSR który nie ma możliwości użycia SPB czy broni w razie ochrony zdrowia i życia drugiego strażnika (jak trafi na imbecyla). Dlatego odstępują i wzywają na miejsce odpowiednie służby z większymi uprawnieniami i przeszkolonych w strawach prewencji.
Po za tym SSR w odróżnieniu od PSR nie mają prawa legitymowania, przeszukania osobistego itd. Do tego jest uprawniona Policja i PSR, dlatego w takich przypadkach muszą odstąpić i wezwać te organy. (2016/09/18 22:16)

Iras1975


Przestań fantazjować i się ponownie ośmieszać. Jeszcze trochę i napiszesz scenariusz do jakiegoś filmu akcji. Masz ładnie przepalone komórki nerwowe :) Kotleta też przepaliłeś.  (2016/09/18 23:13)

Artur z Ketrzyna


Przestań fantazjować i się ponownie ośmieszać. Jeszcze trochę i napiszesz scenariusz do jakiegoś filmu akcji. Masz ładnie przepalone komórki nerwowe :) Kotleta też przepaliłeś. 

Iras przestań sam się ośmieszać. Pisze co jest zapisane w ustawie, Ty zaś strugasz internetowego gerojka.
Może wmówisz mi że PSR nie ma prawa przeszukać osobę czy wylegitymować ją? (2016/09/18 23:22)

Iras1975


Przestań fantazjować i się ponownie ośmieszać. Jeszcze trochę i napiszesz scenariusz do jakiegoś filmu akcji. Masz ładnie przepalone komórki nerwowe :) Kotleta też przepaliłeś. 

Iras przestań sam się ośmieszać. Pisze co jest zapisane w ustawie, Ty zaś strugasz internetowego gerojka.
Może wmówisz mi że PSR nie ma prawa przeszukać osobę czy wylegitymować ją?
Ty masz prawo do leczenia.
  (2016/09/18 23:25)

Artur z Ketrzyna


Przestań fantazjować i się ponownie ośmieszać. ...
No to mądry wskaż gdzie niby to ja pisze nie prawdę?

Art. 23. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
a) legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości,
b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, ...
c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni do sądu,
d) kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb,
e) przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi,
f) doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających;
5) dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, które zostały określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w tych sprawach;
6) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie;
7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy;
8) wstępu i wjazdu:
a) do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych,
9) prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika;
10) noszenia broni palnej krótkiej i broni sygnałowej;
11) noszenia kajdanek zakładanych na ręce, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Art. 23a. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3 i 8–14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.1)), strażnik Państwowej Straży Rybackiej może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnik Państwowej Straży Rybackiej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.

To jak to jest Iras,m prawo to bajka/fikcja?
Tak wiec scenariusz napisze ten co się postawi jak to ty tu insynuujesz :-)
  (2016/09/19 06:34)

JKarp


Janek co ty cytujesz?
prawa wędkującego czy sposób działania/procedury SSR?

Ta procedura jak sam wskazałeś jest dla bezpieczeństwa strażnika SSR który nie ma możliwości użycia SPB czy broni w razie ochrony zdrowia i życia drugiego strażnika (jak trafi na imbecyla). Dlatego odstępują i wzywają na miejsce odpowiednie służby z większymi uprawnieniami i przeszkolonych w strawach prewencji.
Po za tym SSR w odróżnieniu od PSR nie mają prawa legitymowania, przeszukania osobistego itd. Do tego jest uprawniona Policja i PSR, dlatego w takich przypadkach muszą odstąpić i wezwać te organy.

Cytuję rozporządzenie ministra dotyczące SSR jak mają się zachować w wypadku gdzy ktoś po prostu nie chce poddać się kontroli SSR. Takich powodów może być dużo - od "nie bo nie" do próby dyskredytacji strażnika mówiąc mu np " pan jest pijany". 
A to, że SSR nie ma uprawnień do proszenia o dowód osobisty lub wejścia do namiotu nie ma z tym rozporządzeniem nic wspólnego. 
JK (2016/09/19 07:49)

Artur z Ketrzyna


Janek co ty cytujesz?
prawa wędkującego czy sposób działania/procedury SSR?

Ta procedura jak sam wskazałeś jest dla bezpieczeństwa strażnika SSR który nie ma możliwości użycia SPB czy broni w razie ochrony zdrowia i życia drugiego strażnika (jak trafi na imbecyla). Dlatego odstępują i wzywają na miejsce odpowiednie służby z większymi uprawnieniami i przeszkolonych w strawach prewencji.
Po za tym SSR w odróżnieniu od PSR nie mają prawa legitymowania, przeszukania osobistego itd. Do tego jest uprawniona Policja i PSR, dlatego w takich przypadkach muszą odstąpić i wezwać te organy.

Cytuję rozporządzenie ministra dotyczące SSR jak mają się zachować w wypadku gdzy ktoś po prostu nie chce poddać się kontroli SSR. Takich powodów może być dużo - od "nie bo nie" do próby dyskredytacji strażnika mówiąc mu np " pan jest pijany". 
A to, że SSR nie ma uprawnień do proszenia o dowód osobisty lub wejścia do namiotu nie ma z tym rozporządzeniem nic wspólnego. 
JK
Pomijam pijanego strażnika, bo takie rzeczy nie powinny istnieć.
To właśnie po to jest ten regulamin postępowania, by jeden z drugim nie próbował tego uzyskać siłą. By postąpił zgodnie z obowiązującą procedurą i przekazał to wyżej innymi słowy PSR czy Policji,
.
Dlatego też jest zapis o współpracy i zalecenia by patrole SSR były wzmocnione o funkcjonariusza Policji czy PSR.
oraz
Art. 23.
7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy;
  (2016/09/19 08:41)

pakul1206


Koledzy prawnicy a jest jakiś zapis który mowi o obowiązku bądz braku obowiązku wędkującego do poddania się kontroli, bo to akurat co cytuje JKarp : " 2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej. "  ni jak ma się do tego naszego poważnego problemu :) (2016/09/19 16:54)

Artur z Ketrzyna


Koledzy prawnicy a jest jakiś zapis który mowi o obowiązku bądz braku obowiązku wędkującego do poddania się kontroli, bo to akurat co cytuje JKarp : " 2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej. "  ni jak ma się do tego naszego poważnego problemu :)

W ustawie masz zapis że powołuje się PSR i Starosta powołuje lub pozwala powołać SSR, które to jednostki są uprawnione do sprawdzania naszych uprawnień do wędkowania jak i rybaków , i przestrzegania ustawy o rybactwie i rozprowadzeń.
Co do dobrowolnego poddania się kontroli masz zapis w RAPR PZW. Który powstaje na mocy wyżej wymienionej ustawy.

Ps.
Nie pamiętam czy coś w rozporządzeniach było o tym. (2016/09/20 07:23)