Zaloguj się do konta

Wypożyczalnia łodzi

utworzono: 2010/03/19 05:13
robinson55

W tym roku przechodzę na emeryturę/ a wiadomo jakie są/ aby powiązać przyjemne z pożytecznym i wpadłem na pomysł otworzenia wypożyczalni łodzi wędkarskich.Jestem mieszkańcem Poznania i w mojej okolicy znajduje się kompleks zalanych wyrobisk cegielnianych/glinianek/o dość dużej powierzchni ok.10h.dość licznie odwiedzanych przez brać wędkarską.Jednak nie jestem biznesmenem i dla mnie to po prostu czarna magia-w związku z powyższym zwracam się do forumowiczy którzy posiadają jakiekolwiek doświadczenie w tym temacie, o pomoc- jakie muszę podjąć kroki,gdzie uderzyć,do jakich instytucji.Za wszelkie podpowiedzi serdecznie z góry dziękuję!!!  [2010-03-19 05:13]

jajaca

Najpierw powinieneś zacząć od przekalkulowania czy to ci się będzie opłacać, czyli jakie nakłady finansowe potrzebne będą na początek zakup łodzi, kapoków itp. do kwoty, jaka ci wyjdzie dolicz ok. 30-40% na nieprzewidziane wydatki. Następnie koszta miesięczne utrzymania działalności dzierżawa terenu, ZUS, reklama, księgowa, płace. Radzę żebyś założył, że przez pierwsze 3-4 miesiące nie będziesz miał dochodu wystarczającego na pokrycie podstawowych opłat z tytułu prowadzenia działalności, więc powinieneś mieć na to własne środki.

 

Po 3-4 miesiącach zakładając, że reklama zacznie działać a pomysł chwyci zaczniesz mieć klientów, ale ilu tygodniowo oriętacyjnie i ile powinno kosztować wypożyczenie by starczyło na opłaty? No i żebyś do domu zaniósł jakąś monetę, jeśli wyjdzie ci kwota, którą sam był byś skłonny zapłacić np. 3 – 4 razy w miesiącu za wypożyczenie takiej łodzi to ok. zostaje kwestia frekwencji chętnych, ale to ciężkie do zbadania popytaj w środowisku czy byli by skłonni zapłacić kwotę, która ci wyszła za wypożyczenie takiej łódeczki.

[2010-03-20 14:43]

jajaca

Zanim zaczniesz własną działalność, musisz urządzić sobie spacer po urzędach i złożyć w nich odpowiednie dokumenty.

Krok pierwszy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta

Potrzebne formularze: zgłoszenie do ewidencji

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji

działalności gospodarczej. Zawierać ono musi:
- imię i nazwisko przedsiębiorcy
- nazwę firmy (nieobowiązkowo)
- nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy
- adres zamieszkania przedsiębiorcy
- adres siedziby firmy
- rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
- miejsce/a wykonywania działalności
- datę rozpoczęcia działalności

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka.

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.


Krok drugi: Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

Potrzebne formularze: RG-1

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz:
- kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu)
- dowodu osobistego

Wydanie REGONu zazwyczaj następuje tego samego lub następnego dnia, ale termin ustawowy to 14 dni - więc w najgorszym wypadku na tyle się należy przygotować. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne.

W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna.


Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka

Potrzebne formularze: brak

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania

firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Wybrać bank możesz dowolnie, zapoznaj się więc wcześniej dokładnie z poszczególnymi ofertami i załóż konto najodpowiedniejsze dla Ciebie.

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:
- oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
- dane teleadresowe siedziby firmy
- numer NIP
- numer REGON

Kosztować Cię to będzie 30-50zł.


Krok czwarty: Urząd Skarbowy - NIP i wybór formy opodatkowania

Potrzebne formularze: NIP-1

Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy - wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu.

Wybrać też musisz formę opodatkowania:
- zasady ogólne
- ryczałt przychodów ewidencjonowanych
- kartę podatkową
- 19% podatek dochodowy
- podatek od towarów i usług (VAT)

O wadach i zaletach każdego z nich być może opowiem później, łatwo jednak znajdziesz potrzebne informacje w Internecie.


Krok piąty: Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS

Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:
- emerytalnemu
- rentowemu
- wypadkowemu
- zdrowotnemu
- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy
- dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz:
- składki ZUS dla pracowników
- składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
- ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy
- ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek - spółki cywilnej)
- ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
- ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250zł).

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników - ten punkt już Cię nie dotyczy.

Ale sam w akcji nie masz szans !!!

Pamiętaj o dobrej księgowej dobra nie znaczy droga ale koniecznie spytaj czy będzie za ciebie składała deklaracje, jeśli nie to, nie polecam bo ty masz zarabiać i pilnować interesu a nie biegać po urzędach.


 

[2010-03-20 15:43]

roman76

witam a więc odpiszę jako człowiek który ma własą działalność i napiszę tobie że jezeli niemasz dokładnie przeanalizowanej sytuacji tzn mniej więcej ilości klijentów i jako takiego zarobku to nie zaczynaj ponieważ do zusu i skarbówki oddasz mniejwięcej 1500zł jeżeli nie będziesz zatrudniał pracowników 1500 miesięcznie oczywiście chyba że masz dobry pomysł i biznes plan to możesz wystąpić o kredyt unijny gdzie dostaniesz gotówkę i będziesz płacił mniejszy zus ale warunek że wytrzymiesz na rynku minimum rok w razie pytań pisz a postaram się odpowiedzieć
[2010-03-20 18:24]

robinson55

Dawno nie bylem w stronie.Dziękuję za podpowiedzi lecz czy te wszystkie oplaty dotyczą również emerytów przecież nie wszystkie skladki są odprowadzane i czy nie ma ulgi w US dla emerytów podejmujących taką działalność. [2010-04-06 03:49]

domin77

oczywiscie że masz tylko dopłatę do zus z racji prowadzenia działalności gosp.około 200zł.Moja rada taka-w regionalnej agencji rozwoju regionalnego trzeba sie dowiedzieć czy rusza jakiś program dla otwierających dzialalność gosp.finansowany z uni europ.tam wszystko powiedzą co i jak trzeba sie za tym trochę nabiegać ale jeśli się uda mozna szarpnąć 40tyś zł i roczne dofinansowanie na działalność około 1000zł miesięcznie.

[2010-04-06 21:53]

kiu35

Jeśli poszukujesz dobrych łodzi to proponuję firmę Polynea (www.polyna.pl), sam zakupiłem u nich niedawno łódź i jestem bardzo zadowolony.

[2010-07-01 13:42]

Banita

W tym roku przechodzę na emeryturę/ a wiadomo jakie są/ aby powiązać przyjemne z pożytecznym i wpadłem na pomysł otworzenia wypożyczalni łodzi wędkarskich.Jestem mieszkańcem Poznania i w mojej okolicy znajduje się kompleks zalanych wyrobisk cegielnianych/glinianek/o dość dużej powierzchni ok.10h.dość licznie odwiedzanych przez brać wędkarską.Jednak nie jestem biznesmenem i dla mnie to po prostu czarna magia-w związku z powyższym zwracam się do forumowiczy którzy posiadają jakiekolwiek doświadczenie w tym temacie, o pomoc- jakie muszę podjąć kroki,gdzie uderzyć,do jakich instytucji.Za wszelkie podpowiedzi serdecznie z góry dziękuję!!! 


No ładnie zniechęciliście kolegę Robinsona.

Wiara w rady na forach internetowych to samobójstwo, zanim uwierzysz w to, że na forach są fachowcy lepiej się dobrze zastanów.

Prowadziłem kiedyś wypożyczalnię sprzętu pływającego, łódki, kajaki, rowery wodne i inne na wiatr. Kiedyś jeden z klientów, był szczerze zdziwiony tym, że mam zarejestrowaną firmę, powiedział mi że taka działalność mogę prowadzić, jako wynajem i oprócz podatku dochodów nic nie muszę.

 Okazał się, że facet był pracownikiem Urzędu Skarbowego gdzieś w Zielonej czy Jeleniej Górze, wytłumaczył mi dokładnie, co powinienem zrobić i na jakiej zasadzie prowadzić wynajem, wypisał mi na kartce wszystkie niezbędne numery ustaw itd. Ale że był to ostatni rok mojej działalności w tej branży to sprawa nie za bardzo mnie interesowała a kartkę gdzieś diabli wzięli.

Było to w 2002 roku i myślę, że te przepisy się nie zmieniły.

 

[2013-12-16 21:35]

harpooner

Kiedyś chciałem założyć na powrót wypożyczalnie w Parku Sołdackim nie uporałem się z papierkami,  życzę powodzenia  mogę się podzielić częścią moich pomysłów ale to w prywatnej korespondencji

pozdrawiam

[2014-03-02 15:21]

Banita

Jeśli ktoś z przeglądających te forum byłby zainteresowany łowieniem ryb na jeziorze Kamienica koło Dargocic to wstawiam link;
http://olx.pl/oferta/dla-wedkarzy-lodka-...a3a5279871
Radzę rezerwować trochę wcześniej, bo w weekendy zwłaszcza, kiedy zapowiadają dobrą pogodę zainteresowanie jest większe, ale w tygodniu niema większego problemu.
[2014-06-20 18:31]