Wniosek posła T. Jaskóły w sprawie ordynacji PZW.

/ 11 odpowiedzi
" Wczoraj został wysłany wniosek do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przez Pana Posła Tomasza Jaskółę. Wniosek dotyczył Polskiego Związku Wędkarskiego.
20-22 października 2017 w Spale odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów PZW, który wyłoni władze naczelne PZW. Zostaną wybrani ludzie, którzy będą decydować m.in. o wysokości pobieranych przez Związek opłat za wędkowanie. Sposób wybierania delegatów określa ordynacja wyborcza. 17 września ZG uchwalił nową ordynację wyborczą dla okręgów. Wiele wskazuje na to, że narusza ona statut PZW, a być może również ustawę o stowarzyszeniach. Nowa ordynacja zabiera znacznej większości członków (95%) bierne prawo wyborcze, czyli prawo kandydowania na okręgowego delegata na krajowy zjazd. Aby móc kandydować trzeba spełnić następujący warunek: delegatem może być tylko ten członek Zarządu, który pełnił funkcje statutowe we władzach lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat. Co to oznacza? Oznacza to blokowanie drogi dla młodszych, energicznych, posiadających nowe pomysły Związkowców. Zaledwie 5% wszystkich członków (z 630000) zgodnie z nową ordynacją wyborczą uchwaloną przez ZG, ma prawo do biernego prawa wyborczego, co jest niezgodne z prawem. Ponadto ograniczone jest także czynne prawo wyborcze, dlatego że wszyscy członkowie są zmuszeni głosować wyłącznie na wybraną grupę starszych działaczy. Zarząd odebrał swoim członkom prawo wyborcze, co zrobiono niezgodnie z prawem.
W związku z tym, Pan Poseł Tomasz Jaskóła zwrócił się do organu nadzorczego, wnosząc o uchylenie decyzji Zarządu Głównego PZW. W przypadku nie uchylenia uchwały przez PZW, Pan Poseł Tomasz Jaskóła wnosił o to aby sprawa została skierowana do właściwego Sądu, a uchwała, która jest niezgodna z prawem uchylona. Ostatnią zaproponowaną przez Pana Posła możliwością jest tymczasowe zawieszenie w czynnościach zarządu przedstawicieli stowarzyszenia.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane ze sprawą proszę o kontakt z biurem poselskim. e-mail: biurojasola@gmail.com tel. 34 310-40-77tel.kom. 511-776-207
Co uważacie na temat tej interwencji?"

JK
ryukon1975


Najbardziej prze..ane będzi miał Artur z Kętrzyna. Już nie napisze idźcie na wybory bo nie ma po co.:) (2016/10/27 18:58)

pakul1206


HGW akurat jest zesrana : działki, kamienice,zielarnie... wątpię żeby się przejeła, posłowie Kukiza coś chcą zrobić, tylko żeby nie poszło po łepkach ale od początku,przemyślanie w namniejszych szczegółach a jeżeli chodzi o nowe ustawy to mogą tylko chcieć, rządzą PISdzielcy. (2016/10/27 21:44)

cierpliwy1


W ordynacji najciekawszy zapis to 80% kandydujących przygotowanych a 20% można podać z sali :)
  (2016/10/27 21:49)

Haryyy5


I mamy po problemie, nikt już chociaż na moje narzekania nie odpowie mi - idź na zebranie :P Trzeba było publicznie na PZW nie szczekać, a tak przestraszyli się że kiedyś powszechne niezadowolenie jednak wyleje się poza fora i koleżeńskie rozmowy, ludzie faktycznie ruszą na zebrania i stołki polecą :P Dobra decyzja PZW. Czynne prawo wyborcze również powinni zlikwidować. To jest skandal że każdy skromny członek ma prawo głosu. Niech działacze pomiędzy sobą wybierają władzę, oni się znają najlepiej, wybiorą najuczciwszysh i najbardziej kompetentnych spośród siebie i w końcu nasze wody popłyną mlekiem i miodem. (2016/10/28 10:16)

aldente


Koledzy, polecam Wam apropos tego tematu listopadowy numer Wędkarskiego Świata 2016. W swoim wstępniaku pan  redaktor Jacek Kolendowicz dokładnie przedstawił właśnie ten problem i prosto wytłumaczył, na czym polega ta zmiana. Kolega JKarp zapewne pod wpływem tego artykułu otworzył ten post przytaczając prawie dosłownie słowa redaktora Kolendowicza. Myślę, że słusznie, bo rzesze wędkarzy jak najszybciej powinny zostać poinformowane o tym, co się kroi. (2016/10/30 23:24)

aldente


Natomiast w listopadowych WW 2016 na str. 56 przeczytacie o dożynkach prezydenckich -Spała 2016. Dowiecie się, że prezydent spotkał się  z prezesem PZW i obaj panowie omawiali sprawy wędkarzy. Pan Duda dostał w prezencie od prezesa "pamiątkowe monety z wizerunkami ryb, które zostały wybite z okazji jubileuszu 65 lecia powstania pzw". W cudzysłowie zdanie z tego artykułu! O ironio losu...Wybite...monety, czy wybite ryby??? Pewnie to drugie... (2016/10/30 23:46)

ryukon1975


Akurat oni we dwóch pasują do siebie trzymają się przy korycie naruszając szeroko rozumiane podstawy prawa, mogą sobie podawać ręce. W tym kraju nie było w ciągu mojego życia w żadnym z okresów nadzwyczaj dobrze ale tak niskich lotów jak obecnie nie było nigdy. (2016/10/31 06:34)

Sith


(...) ale tak niskich lotów jak obecnie nie było nigdy.
Był jeden, pod Mińskiem...
  (2016/10/31 08:09)

Jędrula


Polecam stronkę, jest dużo do czytania w sprawie PZW i nie tylko - https://www.facebook.com/Z%C5%82ota-Rybka-1659598370958741/?re (2016/10/31 11:31)

pakul1206


I jeszcze bojowa postawa posła :)  wpis z FB T. Jaskóły " Dość poniżania obywateli przez jakieś kliki i interesiki! Chcecie wojny? Idę ... tym razem Polski Związek Wędkarski i jego antydemokratyczna ordynacja. Rozumiem, że duch generała SB Grabowskiego rządzącego PZW przez 25 lat nadal ŻYWY???" (2016/10/31 19:46)

jojeslaw


Prezes D. Ziemiecki zapoznał zebranych z treścią listu otwartego w sprawie Ordynacji wyborczej do władz i organów PZW, skierowanego do Głównej Komisji Rewizyjnej. Prezes ZG poinformował, że zwrócił się powtórnie o opinię do kancelarii prawnej w tej sprawie. Wynika z niej, że zarówno ustawa o sporcie /Polski Związek Wędkarski zgodnie z zapisami w KRS jest związkiem sportowym/ , jak i Statut PZW  daje delegacje Zarządowi Głównemu do ustalenia trybu i warunków w sprawach dotyczących wyboru do władz i organów PZW / paragraf 30 ust.4/. Pod dyskusji, w której zabierali głos Kol. Z. Bedyński, Kol. M. Iwański, Kol. J. Musiał, Kol. M. Purzycki, Kol. D. Dziemianowicz, Kol. J. Szczeciński, Prezes ZG poddał pod głosowanie wniosek czy Ordynacja Wyborcza powinna zostać zmieniona. Członkowie Prezydium większością głosów zdecydowali o pozostawieniu Ordynacji w brzmieniu uchwalonym przez Zarząd. 
To z ostatniego posiedzenia ZG, czyli nikt im nie podskoczy. (2016/11/08 22:17)