Wędkowanie do 14 roku życia.

/ 13 odpowiedzi

  • konto usunięte

Witam czy można łowić do 14 roku życia bez karty za pomocą dwóch wędek z góry dzięki
bluehornet


I to pyta bloger ???!!!


Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

II. Prawa wędkującego w wodach PZW

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,
że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru
osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

Jeszcze istnieje takie pojęcie jak  " Członek Uczestnik  ... (2013/04/06 16:56)

jogiII. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.

 

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

 

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz

cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

 

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

 

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

 

6. Młodzież nie zrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.

Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

 

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

 

8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę

wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

 

(2013/04/06 16:56)

kasalka


Tak, jeśli masz opłacone składki członka uczestnika. Oraz jesteś pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską.
Wtedy łowisz na dwie wędki lub spining na własnym stanowisku i na swój limit. (2013/04/06 16:59)

bobus86


regulamin regulamin i jeszcze raz regulamin!!!! (2013/04/06 22:50)

jogi


Masz Kolego rację ! RAPR oraz Ustawa o Rybactwie Śródlądowym pomaga nam w rozwiązywaniu niektórych niejasności.  Pozdrawiam. (2013/04/07 18:49)

w-marcin-59


Ciekawe pytanie. Muszę gdzieś poszukać ten nowy regulamin. Bo czasy się zmieniają i regulamin też. Jak pamiętam kiedyś było Ci wolno łowić tylko na jedną wędkę pod opieką wędkarza z ważną kartą wędkarską i opłaconymi składkami ale tylko w obrębie stanowiska dorosłego wędkarza i Twoje ryby były wliczane do limitu dziennego Twojego opiekuna. (2013/04/07 19:08)

osa12


Nie wszystkie wody to PZW!

Utawa o rybactwie śródlądowym stanowi:

"3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym
że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej
posiadającej taką kartę."

Nikt nie ma prawa zmieniać rozporządzeń ustawy!

Więc na wszystkich wodach należących do skarbu państwa musi to obowiązywać, na wodach PZW, na wodach innych towarzystw wędkarskich jak też wodach ogólnodostępnych !

(2013/04/08 07:25)

Lin1992


Witam czy można łowić do 14 roku życia bez karty za pomocą dwóch wędek z góry dziękiKolego nie nie możesz tak wędkować gdyż jest to niezgodne z obowiązującym prawem.
(2013/04/08 20:05)

osa12


Na wodach PZW nie. Na innych wodach musisz poznać regulaminy dzierżawców wod. 

Tam gdzie obowiązuje tylko Ustawa o rybactwie śródlądowym nie ma takich przeciwskazań.

PZW nie jest monopolistą na śródlądowych wodach państwa polskiego !

(2013/04/08 20:25)

shark12


Witam.

Więc z regulaminu wynika: (opiekun ma opłacone składki i posiada kartę wędkarską)

a. metodą gruntowo-spławikową jeśli wędkuje z dwiema osobami do 14 lat (bez żdnych dodatkowych opłat) możemy wędkować na trzy wędki, ponieważ: "Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.";

b. metodą spinningową i muchową jeśli wędkuje z jedną osobą do 14 lat ( bez żdnych dodatkowych opłat) możemy wędkować na dwie wędki (np. metodą spinningową), ponieważ: "Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.".

(2013/04/10 06:32)

osa12


Witam.

Więc z regulaminu wynika: (opiekun ma opłacone składki i posiada kartę wędkarską)

a. metodą gruntowo-spławikową jeśli wędkuje z dwiema osobami do 14 lat (bez żdnych dodatkowych opłat) możemy wędkować na trzy wędki, ponieważ: "Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.";

b. metodą spinningową i muchową jeśli wędkuje z jedną osobą do 14 lat ( bez żdnych dodatkowych opłat) możemy wędkować na dwie wędki (np. metodą spinningową), ponieważ: "Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.".Jak nie podasz z jakiego regulaminu poczodzi blockquote, i jakiej wody dotyczy to nie ma to sensu !

(2013/04/10 10:51)

shark12


Oczywiście z regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW na wodach PZW. To kontynuacja wątku, wcześniej zostały wpisane fragmenty, które zacytowałem, przez moderatora "jogi". (2013/04/10 11:14)

1998ad1998


witam czy ktos z was jest może z przysuchy lub okolic i powie mi gdzie udac sie aby wyrobic karte wędkarską i ile będzie mnie to kosztowało mam 14 lat  (2013/04/10 17:04)