Walne Zgromadzenie Koła PZW Klimkówka

Pierwsze Walne Zgromadzenie naszego nowego koła odbędzie się w dniu 19 marca (sobota) o godzinie 1600 - pierwszy termin lub 1615 - drugi termin. Ponieważ jako koło PZW funkcjonujemy dopiero od listopada 2015 r. i nie mamy jeszcze oficjalnie zbyt wielu członków, czyli tych, co wnieśli już opłaty składek członkowskich w naszym kole, ale na dzień dzisiejszy do naszej "społeczności wędkarskiej" zaliczamy Koleżanki i Kolegów, którzy zadeklarowali swoje członkowstwo w Kole PZW Klimkówka, składając podpisy na liście "Inicjatorów utworzenia koła" oraz liście uczestników Zebrania założycielskiego koła. W związku z tym, w imieniu całego zarządu koła serdecznie zapraszam Was Koleżanki i Koledzy do udziału w zebraniu oraz zachęcam do owocnej dyskusji podczas obrad i składania konstruktywnych wniosków. Więcej informacji i program zebrania na stronie koła