Walne zebranie Koła SUM w Nieliszu.

W dniu 08.02.2011r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła SUM w Nieliszu.
Pomimo niskiej frekwencji Członków Koła obrady były burzliwe i owocne.
Zgłaszano uwagi szczególnie dotyczące bierności Urzędu Gminy w Nieliszu w temacie poprawy  warunków pobytu nad zalewem, bazy do wypoczynku  brak dojazdów do zbiornika. a także nadgorliwości budowniczych w samowoli zakazu dostępu do wody. Nie bez winy jest Zarząd Okręgu P Z W Zamościu który nie  stara się w dostatecznym stopniu zmienić istniejący stan.
Po głosowaniach zatwierdzono sprawozdania oraz nowe dokumenty programowe:

Załącznik nr 1                                                                                                                      Nielisz 09.01.2011 r.

          Plan pracy Zarządu Koła Wędkarskiego „SUM”Nieliszu  na 2011r.                                                                 

Lp.

Miesiąc

Temat posiedzenia

1.

Styczeń

- analiza planu członkowskiego

- przygotowanie Walnego Zgromadzenia 

- przyjecie preliminarza budżetowego

2.

Luty

- ustalenie terminarza imprez zgłoszonym na Walnym  Zgromadzeniu

- przyjęcie kierunków pracy z młodzieżą

3.

Marzec

- informacje o planie zarybień

- przyjęcie programu działań z okazji „Tygodnia ochrony wód”

4.

Kwiecień

- przygotowanie Mistrzostw Spławikowych Koła.

- informacja o pracy SSR 

5.

Maj

- przygotowanie zawodów dla dzieci i młodzieży

6.

Czerwiec

- organizacja zawodów sobótkowych

- organizacja Zawodów Spinningowych – „Puchar Nielisza”

7.

Lipiec

- organizacja zawodów „Kwiat Tytoniu” 2011

8

Sierpień

- organizacja zawodów spinningowych dla Członków Koła.

9.

Wrzesień

- organizacja festynu wędkarskiego 13- lecia Koła „Sum”

10.

Październik

-podsumowanie działalności sportowej koła i pracy z    młodzieżą

10.

Listopad

- podsumowanie o wykonaniu planu członkowskiego

- informacje o zarybieniach

11.

Grudzień-

- przyjęcie planów pracy na 2012r.  i Walnego Zgromadzenia Koła w 2012r.

 

             Sekretarz Koła                                 Prezes Koła                                                              

             Andrzej Sadlak                          Stanisław   Chimosz