W listopadzie

/ 1 odpowiedzi
W listopadzie okresem ochronnym są objęte :
CERTY (w Wiśle od zapory we Włocławku do ujścia ),ŁOSOSIE i TROCIE WĘDROWNE ( we wszystkich rzekach,z wyjątkiem Wisły od zapory we Włocławku do ujścia )PSTRĄGI POTOKOWE , SIEJE ( we wszystkich wodach , z wyjątkiem Odry od ujścia Warty ) , TROCIE JEZIOROWE , RAKI SZLACHETNE i BŁOTNE.