Vc-Prezes

Dlaczego nie zostal zmieniony vc-prezes Zarzadu Kola Wedkarskiego w Reczu.