Uwaga - bezwzględnie sąd .

Witam szanownych Kolegów wędkarzy - forumowiczów...

Piszę ku przestrodze przede wszystkim kłusolom, ale też wędkarzom z zamiłowaniem do "hardcoru", którzy kultywują zasadę "no risk - no fun"...

Piszę również dlatego, że nie całkiem przekonała mnie interpretacja obecnie obowiązujących przepisów przez Pana Cezarego Szczepaniaka na łamach WW...

Otóż drodzy Panowie i być może Panie - za naruszenie przepisów znowelizowanej ustawy o rybactwie śródlądowym  z dnia 24 września 2010 roku, a konkretnie czynów stypizowanych w artykułach 27, 27a i 27b- bezwzględnie sprawa znajdzie swój finał w Sądzie, a przynajmniej powinna znaleźć - gdyż zapewne nie wszyscy funkcjusze rozmaitych służb postąpią właściwie...
A interpretując obecnie obowiązujący przepis - odmienny jak w stanie prawnym przed nowelizacją :
/cyt. 2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust. 1, kolegium do spraw wykroczeń może orzec: 
(...) 2) przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;/
OBECNIE:
NAKŁADA NA ORGAN ORZEKAJĄCY OBOWIĄZEK ORZECZENIA OBOK KAR TAKŻE ŚRODKÓW KARNYCH:
/cyt.:
Art. 27a 4. (analogicznie jak w 27b 4.) W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:

2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;

natomiast w Art. 27 2. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego. /...

Zgodnie bowiem z art. 96 par. 2 kpw - w drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby orzec środek karny". Przepis ten formułuje kategoryczny zakaz stosowania postępowania mandatowego, w sytuacji gdy norma sankcjonująca nakłada na organ orzekający obowiązek zastosowania środka karnego. A taki właśnie obowiązek nałożony został na organ orzekający przepisami art. 27, 27a i 27b cyt. ustawy o rybactwie śródlądowym.

Powyższego, w przypadku PSR nie zmienia także (zapewne z błędu legislacyjnego) pozostawione w niezmienionej treści uprawnienie do nakładania mandatów karnych nadane art. 23 pkt 6 w/w ustawy.

Na ile te informacje staną się cennę - niech wypowie się forum.../BĘDĘ WDZIĘCZNY/

Natomiast byłem nieco wkurzony dowolnością interpretacji sztywnych przepisów, które mają zniechęcać do popełniania czynów zabronionych przez kłusolków...

Pozdrawiam serdecznie wszystkich;-)...