Uprawnienia Strażnika Społecznej Straży Rybackiej

/ 134 odpowiedzi
Spear


Skoro tak, to prosze, twoje słowa z bliźniaczego tematu.
"Strażnik może sam podjąć kontrolę przybierając sobie do pomocy postronną osobę lub wędkarza. Strażnik rybacki może sobie przybrać do pomocy osobę ponieważ w trakcie wykonywania czynności przysługuje mu ochrona prawna przewidziana dla f-szy publicznych, a ten właśnie f-sz korzysta z prawa przybrania sobie osoby do pomocy, co zawarte jest w Ustawa Kodeks Karny , która jest przepisem rangą wyższym niz regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu."

Jak teraz wygląda moja wiarygodność?

Uraz, to mam ale do niekompetentnych ludzi. 
 Co do nauki, to dajesz najlepsze świadectwo tego, kto tutaj potrzebuje douczenia. 

Chłopcze...

(2015/06/27 21:31)

użytkownik116256


Dużo wody upłynie, dużo chleba musisz zjeść i książek przeczytać aby można było z tobą rozmawiać, jesteś po prostu jeszcze dzieciakiem. Z mojej strony temat kończę. (2015/06/27 21:42)

Spear


Faktycznie lepiej zakończyć tą bezsensowną wymianę "uprzejmości", każdy kto ją śledził, sam oceni, który z nas powinien poczytać. (2015/06/27 22:22)

prison505


Po pierwsze witam kolegę wędkarza. Chciałbym sprostować problem... Straznik działający z ramienia okręgu jest obowiązany na żądanie kontrolującego okazac dokumenty uprawniające do kontroli. Oznake ma mieć w lewej zewnętrznej górnej częsci odzieży. Podbierak musi mieć, gdy w regulaminie łowiska jest on wymagany. Siatka nie jest obowiązkowa w żadnym wypadku. wypychacz - wiadomo... lecz co do kontroli namiotu lub samochodu... mowi o tym ustawa o rybactwie śródlądowym... W uzasadnionym przypadku podejrzenia kradzieży ryb SSR ma prawo do kontroli namiotów lub samochodów w celu sprawdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa tak samo jak jest ze środkami pływającymi, nie wszystkie SSR mają dostęp do środków pływających i na żądanie kontrolującego wędkarz ma obowiązek dopłynąćdo brzegu. (2017/07/06 00:30)

osa12


Co to za twór i według jakiego prawa stworzony ?
Strażnik SSR działający z ramienia okręgu ?
Wydawało mi się, iż SSR powoływana jest przez "radę powiatu" więc co tu robi "ramię okręgu"
Okręgu PZW ?
I podlega PSR a nie "ramienu okręgu" ?

A tu wykładnia z prawa:
Art. 24.
1. Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką al-bo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zaintereso-wane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa.

Uprawnienia SSR też są skromne i nie takie same jak PSR (dużo mniejsze)
A tu wykładnia z prawa:
Art. 25.
1. Strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4 lit. b.

a więc:

Art. 23.
W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybac-kiej jest uprawniony do:
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
i ust. 4 b:
b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,

Jak widać nie ma żadnego prawa do kontroli samochodów, namiotów i środków pływających. To uprawnienia PSR. (2017/07/06 07:21)

JKarp


Po pierwsze witam kolegę wędkarza. Chciałbym sprostować problem... Straznik działający z ramienia okręgu jest obowiązany na żądanie kontrolującego okazac dokumenty uprawniające do kontroli. Oznake ma mieć w lewej zewnętrznej górnej częsci odzieży. Podbierak musi mieć, gdy w regulaminie łowiska jest on wymagany. Siatka nie jest obowiązkowa w żadnym wypadku. wypychacz - wiadomo... lecz co do kontroli namiotu lub samochodu... mowi o tym ustawa o rybactwie śródlądowym... W uzasadnionym przypadku podejrzenia kradzieży ryb SSR ma prawo do kontroli namiotów lub samochodów w celu sprawdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa tak samo jak jest ze środkami pływającymi, nie wszystkie SSR mają dostęp do środków pływających i na żądanie kontrolującego wędkarz ma obowiązek dopłynąćdo brzegu.

Wybacz ale jesteś następnym strażnikiem SSR ( lub chciałbyś nim być ) który pisze głupoty.
Dlaczego - osa12 dokładnie Ci to wyjasnił.
JK (2017/07/06 08:04)

Jakub Woś


Po pierwsze witam kolegę wędkarza. Chciałbym sprostować problem... Straznik działający z ramienia okręgu jest obowiązany na żądanie kontrolującego okazac dokumenty uprawniające do kontroli. Oznake ma mieć w lewej zewnętrznej górnej częsci odzieży. Podbierak musi mieć, gdy w regulaminie łowiska jest on wymagany. Siatka nie jest obowiązkowa w żadnym wypadku. wypychacz - wiadomo... lecz co do kontroli namiotu lub samochodu... mowi o tym ustawa o rybactwie śródlądowym... W uzasadnionym przypadku podejrzenia kradzieży ryb SSR ma prawo do kontroli namiotów lub samochodów w celu sprawdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa tak samo jak jest ze środkami pływającymi, nie wszystkie SSR mają dostęp do środków pływających i na żądanie kontrolującego wędkarz ma obowiązek dopłynąćdo brzegu.

Komuś sie PSR z SSR pomieszało :) (2017/07/06 09:36)

JKarp


Po pierwsze witam kolegę wędkarza. Chciałbym sprostować problem... Straznik działający z ramienia okręgu jest obowiązany na żądanie kontrolującego okazac dokumenty uprawniające do kontroli. Oznake ma mieć w lewej zewnętrznej górnej częsci odzieży. Podbierak musi mieć, gdy w regulaminie łowiska jest on wymagany. Siatka nie jest obowiązkowa w żadnym wypadku. wypychacz - wiadomo... lecz co do kontroli namiotu lub samochodu... mowi o tym ustawa o rybactwie śródlądowym... W uzasadnionym przypadku podejrzenia kradzieży ryb SSR ma prawo do kontroli namiotów lub samochodów w celu sprawdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa tak samo jak jest ze środkami pływającymi, nie wszystkie SSR mają dostęp do środków pływających i na żądanie kontrolującego wędkarz ma obowiązek dopłynąćdo brzegu.

Dopiero teraz zauważyłem - bzdura. Nie ma takiego obowiązku. 
JK (2017/07/06 10:55)

Jędrula


Odkąd pamiętam, ten temat zawsze elektryzował społeczność W.pl. W sumie nie ma się co dziwić. SSR to bardzo ważna i pożyteczna służba dla nas wędkarzy. Jeszcze tylko, żeby byli bardziej wyszkoleni, to już bym nic nie mówił. Na szczęście jest coraz mniej ''takich'' strażników... (2017/07/06 11:18)