Szkółka wędkarska a sekcja.

/ 13 odpowiedzi
Zakładam wniosek "Szkółka wędkarska a sekcja"
Byśmy tu omówili sprawy związane z funkcjonowaniem, prowadzeniem i zakładaniem tych 2 różnych jednostek organizacyjnych wewnątrz koła.

Głównie liczę tu na wypowiedź Roxoli, jako osoby która uczestniczy w czymś takim i jest tu można powiedzieć znawczynią tematu
89krzysztof


Do kogo założyłeś ten wniosek ?

Jeśli chcesz czegoś się dowiedzieć do Oli, to napisz do niej na priv, z pewności odpowie. Jak wszystkim innym.. (2014/12/14 15:04)

bluehornet


http://www.wedkuje.pl/pokaz.php?pokaz=archiwum&autor=&szukaj=Szk%F3%B3kaw%EAdkarska&data1=&data2=&sTresc=&sTytul=&sAutor=

                                            a

http://www.wedkuje.pl/pokaz.php?pokaz=archiwum&autor=&szukaj=Sekcjaw%EAdkarska&data1=&data2=&sTresc=&sTytul=&sAutor= (2014/12/14 16:48)

Artur z Ketrzyna


Do kogo założyłeś ten wniosek ?

Jeśli chcesz czegoś się dowiedzieć do Oli, to napisz do niej na priv, z pewności odpowie. Jak wszystkim innym..

nie mogę wysłać do niej wiadomości bo nie działa popranie odnośnik "napisz" na jej blogu". w każdym razie u mnie jak otwieram jej bloga. Zresztą do bluehornet też nie mogę wysłać..


Wa walnym...
(2014/12/14 17:35)

Roxola


Nie wiem o co chodzi w tym wątku i czego konkretnie ma dotyczyć dyskusja. (2014/12/15 17:26)

Artur z Ketrzyna


Nie wiem o co chodzi w tym wątku i czego konkretnie ma dotyczyć dyskusja.

Może faktycznie nie zbyt zrozumiałe się wyraziłem.
Mam nadzieję że ty dasz rady krótko i rzetelnie opisać czym się różni zwykła szkółka wędkarska od sekcji.
Jakie są wymogi co do ich założenia. Czym się jedno od drugiego różni. (2014/12/15 18:07)

JKarp


Dziś podrzucę to co na temat założenia i prowadzenie mówi PZW. W tej chwili nie mogę bo mam na drugim kompie. Po 22:00 wkleję.
Co do szkółki chyba Statut PZW nic o tym nie mówi.JK (2014/12/15 18:18)

Zionbel


Do kogo założyłeś ten wniosek ?

Ale mam pompę :)Aż mi łzy lecą :) (2014/12/15 18:26)

RoxolaArtur z Ketrzyna
Raczej nie pomogę, bo naprawdę nie wiem o co chodzi z "sekcjami" o których piszesz.

W moim mieście wygląda to tak;

-Jest Szkółka wędkarska, jakich wiele w Okręguhttp://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/25/wiadomosci/105401/pliki/wyniki_konkursu_mlodziezowe_kolo_roku_2014_2.pdf

-są również sekcje przy Kole PZW, które opiekują się pięcioma zbiornikami

Na zbiornikach sekcji organizowane są zajęcia i zawody dla młodzieży.http://www.bytom.pzw.org.pl/print/wiadomosci/79540/60/dzien_dziecka_2013_na_bytomskich_stawach

Bez zbędnych komplikacji wspólne działanie, bo to jedna struktura. (2014/12/15 19:27)

Roxola


Lepiej widoczny zbiornik sekcji Amendy Bytom 

http://amendy.bytom.pl/?page_id=151
Przewodniczący TEJ sekcji, jest opiekunem młodzieży w Kole PZW Bytom.
- Bez podziałów jest dużo łatwiej działać. (2014/12/15 19:32)

Artur z Ketrzyna


Wiem Roxola ze bez podziałów jest lepiej działać. le u nas są podziały na tych co chcą coś robić, i na takich co tylko chcą czerpać korzyści przy minimum nakładu i jeszcze kłamią itd.

Mi chodzi o samo założenie sekcji a szkółki. Jakie są wymogi wiesz?
Co do sekcji to są opisy, ale co do szkółek nie... (2014/12/15 20:18)

Roxola


Mam wrażenie, że do wszystkiego zabierasz się od "d..y strony"W Kole, którego jestem członkiem (również zarządu) szkółka działa od 60 latdlatego trudno mi pisać jak to jest z obecnym założeniem. Nie wiem wszystkiego.Jedynie co mogę poradzić; - Ścisła współpraca z Okręgiem jest bardzo pomocna'- Szczególnie z takim Okręgiem, który o młodzież faktycznie dba we wszystkich dyscyplinach.
Osoby, które były wychowankami szkółki przy Kole Bytom, teraz aktywnie pomagają w jej prowadzeniu. Również mój syn, który pierwsze kroki wędkarskie właśnie tam stawiał, teraz uczy innych. Nikt nie stawia siebie ponad innych, bo wszyscy działają ile tylko mogą.  Nie wiem naprawdę, jak można czerpać z tego jakiekolwiek zyski. (2014/12/15 20:39)

Artur z Ketrzyna


Zgodzę się z tobą.
Z tym że są układy i nie nieczyste gry...
Niedługo to na blogu opiszę, bo mam dość mataczenia...

Dlatego przydał by mi się jakiś zapis o powoływaniu szkółek w kole. Kto moze taka prowadzić na jakich warunkach i żeby to był zapis PZW.
Co do sekcji już opisał Janek....
Co do szkółek to wystarczy wniosek i dobrze jak się ma instruktora (mamy 2). A tu skarbnik wymyśla że muszę mieć chętnych ludzi z koła do współpracy... Z tego co pamiętam że szkolenia i z dokumentów które mam (ankieta, regulamin itd) nic takiego nie ma.
Ale każdy tekst jest dobry by odrzucić wniosek opozycji...

Ważne że przeszły inne wnioski, tak więc troszkę do przodu się ruszyliśmy. Choć i to próbowali bojkotować...
Dlatego właśnie jak byś mogła prosił bym Cię o popytanie wśród znajomych czy znają jakiś zapis, regulujący powołanie i funkcjonowanie szkółek.
Widzisz, mam już ugadane dofinansowania z gminy i urzędu na pracę z młodzieżą. Bez szkółki też może się uda, dzieciakom to zorganizować...
(2014/12/15 22:37)

JKarp


"5. Zasady organizacji i funkcjonowania sekcji
§ 20.
1. Uchwałę w sprawie utworzenia w kole sekcji podejmuje Zarząd koła zwykłą większością głosów.2. Na podstawie uchwały zarządu okręgu w skład koła, jako jego sekcja może być włączone inne koło, które na skutek zmniejszenia się liczby członków jest rozwiązywane.3. Sekcja jest komórką organizacyjną koła i działa w imieniu i na rzecz koła. Sekcje młodzieżowe uwzględniają w swoim działaniu, godzenie obowiązków szkolnych z przynależnością i obowiązkami w Polskim Związku Wędkarskim.4. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji w kole, według własnego wyboru.5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd koła. Jego obradom przewodniczy członek zarządu koła.6. Sekcją kieruje jej przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca, którzy są wybierani na pierwszym ogólnym zebraniu sekcji. Funkcje pełnione w sekcji trwają równoległe z kadencją zarządu koła. W miarę potrzeby sekcja może poszerzyć skład kierownictwa o sekretarza, gospodarza, kapitana sportowego. W tym przypadku sekcja wzoruje się na zasadach pracy zarządu koła określonych w niniejszym regulaminie.7. Członkami pełniącymi funkcje w sekcji młodzieżowej mogą być również osoby, które nie ukończyły 16 lat.8. Wybory osób sprawujących funkcje kierownicze w sekcji odbywają się w głosowaniu jawnym.9. Przewodniczący sekcji lub jego zastępca uczestniczą w posiedzeniach zarządu koła.
§ 21.
1. Zebrania sprawozdawcze członków sekcji odbywają się corocznie, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach zaakceptowanych przez zarząd koła.2. Zebranie członków sekcji może być zwołane w każdym czasie na żądanie zarządu koła, z inicjatywy kierownictwa sekcji lub na wniosek 1/3 liczby członków sekcji.3. Zebranie członków sekcji zwołuje przewodniczący sekcji, podając do wiadomości, w sposób przyjęty w danym środowisku, w tym obligatoryjnie także na tablicach ogłoszeń sekcji, co najmniej z wyprzedzeniem 14 dniowym, termin, miejsce i proponowany porządek obrad.4. Dla ważności obrad sekcji wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie. W drugim zaś terminie obrady są ważne niezależnie od liczby obecnych członków.5. Porządek dzienny zebrania sekcji powinien zawierać:1) na zebraniu sprawozdawczym: sprawozdanie przewodniczącego z działalności sekcji za rok sprawozdawczy oraz plan pracy na rok następny,2) na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym: sprawozdanie przewodniczącego sekcji za okres kadencji, przyjęcie planu działania na kadencję następną, wybór nowego przewodniczącego, jego zastępcy i ewentualnie innych członków kierownictwa sekcji oraz wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów koła.6. Wybory delegatów odbywają się według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu. Ważność mandatów delegatów trwa przez okres kadencji.7. W razie zdekompletowania kierownictwa sekcji, wyborów uzupełniających dokonuje zebranie sprawozdawcze lub zwołane w trybie podanym w ust.2 niniejszego paragrafu.
§ 22.
1. Sekcja jako jednostka organizacyjna koła, działa w ramach uprawnień koła i na podstawie upoważnienia udzielonego przez zarząd koła.2. Sekcja współpracuje z innymi sekcjami koła, a za zgodą zarządu koła może podejmować współdziałanie z innymi kołami.3. Posiedzenia kierownictwa sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Tematyka zebrania powinna opierać się o uchwalane plany pracy i sprawozdawczość z ich realizacji oraz dotyczyć informacji o najważniejszych uchwałach władz Związku wszystkich szczebli organizacyjnych.4. Zebrania kierownictwa sekcji są protokołowane. Protokoły są odczytywane i przyjmowane na następnych posiedzeniach."
Całość pochodzi z dokumentu: POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 

JK


(2014/12/15 22:39)