Strażnicy kłusowali podczas służby

/ 103 odpowiedzi

Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

JKarp


Czyli straż ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego w celu podporządkowania się wydawanym komendą ?

SSR to praktycznie tylko obserwatorzy. Nie mają prawa stosować środków przymusu bezpośredniego, nie mają prawa przeszukać samochodu, nie mogą wlepiać mandatów, nie mają nawet prawa żądać od Ciebie dowodu osobistego.
Oj. Kolega raczy żartować. Strażnik SSR MA PRAWO stosować środki przymusu bezpośredniego, MA PRAWO żądać dowodu osobistego jak również i innych dokumentów. Strażnik SSR NIE JEST TYLKO OBSERWATOREM. i dalej:
To może wypowiecie się w takiej przykładowej sytuacji. Strażnicy SSR zgodnie z art. 23 ustawy o rybactwie sródlądowym mają uprawnienia do kontroli dokumentów u osób uprawiajacych połów ryb. Podchodzi patrol strażników przedstawiaja sie okazuja legitymację. Wędkarze jednak nie chcą dać dokumentów strażnikom do ręki i mówią np. :" pokarzę ale z daleka" i do ręki strażnikowi dokumentów nie daje? Czy takie zachowanie ze strony poddanemu kontroli jest zgodne z prawem? czy stanowi naruszenie prawa? dobrze wiemy ,że kontrola dokumentów polega na sprawdzeniu ich pod każdym względem tj. oryginalności itp.Macie ciekawe pytanie musi być dokument dany do ręki uprawnionemu do ichkontroli , czy nie?:)
Jeśli ktoś nie chce okazać strażnikowi SSR swoich dokumentów to takie zachowanie jest wykroczeniem. Każdy wędkarz ma obowiązek dać "do ręki" czy to kartę wędkarską czy to rejestr połowu. Rozwijając: jeśli wędkarz nie pokaże strażnikowi SSR dokumentów to oczywiście nie zostanie do tego zmuszony siłą, przynajmniej nie przez strażnika SSR. Na miejsce zostanie wezwana policja, jesli i policjantowi wędkarz się nie okarze to wtedy policjant zastosuje środek w postaci zatrzymania celem ustalenia :) Wędkarz zostanie doprowadzony do komistariatu a jego personalia jak i uprawnienia wędkarskie zostaną ustalone. Pominę opis dodatkowych sankcji z tytułu nie okazania wymaganych dokumentów funkcjonariuszowi publicznemu. Kłaniam się.ha ha ;-)JK (2012/11/17 16:23)

JKarp


To może wypowiecie się w takiej przykładowej sytuacji. Strażnicy SSR zgodnie z art. 23 ustawy o rybactwie sródlądowym mają uprawnienia do kontroli dokumentów u osób uprawiajacych połów ryb. Podchodzi patrol strażników przedstawiaja sie okazuja legitymację. Wędkarze jednak nie chcą dać dokumentów strażnikom do ręki i mówią np. :" pokarzę ale z daleka" i do ręki strażnikowi dokumentów nie daje? Czy takie zachowanie ze strony poddanemu kontroli jest zgodne z prawem? czy stanowi naruszenie prawa? dobrze wiemy ,że kontrola dokumentów polega na sprawdzeniu  ich pod każdym względem tj. oryginalności itp.Macie ciekawe pytanie musi być dokument dany do ręki uprawnionemu do ichkontroli , czy nie?:)

;-))))Zapytam z grzeczności:Czy dasz do reki swoje dokumenty Strażnika ?JK (2012/11/17 16:25)

Jack14


Co do "zatrzymania obywatelskiego".

Jeśli ja takiemu kłusownikowi postawię własny samochód za jego wozem, zatrzymam rower itp. lub nie pozwolę zabrać sprzęt z łowiska służący do "kłusownictwa" to co takiego robię źle?

Zatrzymam go dopiero kiedy zacznie mi lub innym grozić np. nożem i to nie będzie jeszcze w świetle przepisów prawa przestępstwo tylko zamiar popełnienia.

To jak? ma go obezwładnić czy nie?

(2012/11/17 16:34)

JKarp


Co do "zatrzymania obywatelskiego".

Jeśli ja takiemu kłusownikowi postawię własny samochód za jego wozem, zatrzymam rower itp. lub nie pozwolę zabrać sprzęt z łowiska służący do "kłusownictwa" to co takiego robię źle?

Zatrzymam go dopiero kiedy zacznie mi lub innym grozić np. nożem i to nie będzie jeszcze w świetle przepisów prawa przestępstwo tylko zamiar popełnienia.

To jak? ma go obezwładnić czy nie?


Ujęcie osoby jest ostatecznością, godzi bowiem w podstawowe wolności człowieka ustawowo chronione, dlatego wymagane jest, by bez zbędnej zwłoki osobę taką oddać w ręce Policji. Zawsze mamy jednak do czynienia z oceną konkretnego zachowania na tle obowiązującego stanu prawnego. W przypadku bezprawnego pozbawienia wolności człowieka, w rachubę może wchodzić kwestia odpowiedzialności za przestępstwo pozbawienia wolności z art. 189 par. 1 k.k.

www.SerwisPrawa.pl"


Cześć

Jacku zdecydowanie polecam wykonanie telefonu do odpowiednich służb. 

JK

(2012/11/17 16:37)

Jack14


Założenie

Telefon już był czekam na odpowiednie służby i co?

 

(2012/11/17 16:40)

użytkownik116256


"W art. 25 ust. 1 tejże ustawy wskazuje się, że strażnikowi SSR przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4 lit. b). Są to uprawnienia do:
  • kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
  • kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
  • zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
  • odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Kontrola dokumentów, o której mowa w art. 23 ustawy o rybactwie śródlądowym, oznacza co do zasady kontrolę posiadania karty wędkarskiej i ewentualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa."


Coż... jak by nie czytać tych paragrafów tak SSR może jedynie sprawdzić czy kontrolowany posiada kartę... nic nie ma napisane o kontroli poprawności dokumentu. Więc moim zdaniem okazanie to nie wręczenie do ręki a jedynie pokazanie z odległości umożliwiającej odczyt znaczków.


Diablo pisze w ustawie kontrola dokumentów . Posłużyłeś się blockquoteem " Kontrola dokumentów, o której mowa w art. 23 ustawy o rybactwie śródlądowym, oznacza co do zasady kontrolę posiadania karty wędkarskiej i ewentualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa."

jest to blockquote zasięgnięty ze strony  WW http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=1590  i tak naprawdę peanalizuje inną problematykę  cyt: całosć tego co napisałeś tylko do połowy :"

" Kontrola dokumentów, o której mowa w art. 23 ustawy o rybactwie śródlądowym, oznacza co do zasady kontrolę posiadania karty wędkarskiej i ewentualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa. Uprawnienia do takiej kontroli posiadają zarówno strażnicy PSR, jak i SSR. Załóżmy zatem, że kontrolowany nie chce poddać się kontroli i zachowuje się agresywnie. Strażnik PSR może w takim przypadku stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci np. siły fizycznej, broni gazowej i kajdanek. Strażnik SSR takich uprawnień nie posiada, co powoduje, że w omawianej sytuacji musi odstąpić od czynności kontrolnych i zawiadomić o zdarzeniu PSR lub Policję."

pojęcie kontroli dokumentów : źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrola_dokumentów 

cyt:''Kontrola dokumentów sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dokument oceniony pozytywnie nabiera charakteru dowodu księgowego i może być podstawą dokonywania zapisów księgowych.

Kontrola formalna dotyczy zgodności zaszłości gospodarczej i opisującego ją dokumentu pod względem zgodności z uregulowaniami prawnymi.
Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu zgodności treści dokumentu z rzeczywistym przebiegiem opisywanej w nim zaszłości gospodarczej.

Kontrola rachunkowa dotyczy poprawności obliczeń na sprawdzanym dokumencie."

Z powyszego wynika ,że podczas kontroli dokumentu musi być on sprawdzony pod względem formalnym, merytorycznym i czy jest min. zgodny z uregulowaniami prawnymi. Wszystkie służby kontrolne w kraju mają w soich uprawnieniach kontrolę dokumentów , które to sformułowanie zapisane jest w ustawach, czyli przepisach rangi najwyższej. tak samo jest w przypadku SSR. Nie wyobrażam sobie ,że wszyscy zaczęli by pokazywać policjantom i innym uprawnionym służbom dokumenty z daleka nie podając ich im do ręki i każac czytać z daleka. Zaistaniło by totalne bezprawie. oczywiście w przepisach jest napisane, ze gdy osoba nie chce sie wylegitymować lub utrudnia strażnik SSR powinien odstąpić od czynności. Wtedy wzywa się policję . Policja po ustaleniu danych osób , które utrudniały w ten sposób czynności może nałożyć grzywnę lub sporządzić wniosek o ukaranie do sadu zgodnie z poniższym:

"Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze grzywny.
 § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1."


(2012/11/17 16:43)

JKarp


CześćNaprawdę tylko czekaj lub delikatnie śledź czyli obserwuj :-)Też dzwoniłem po PSR - czekałem i tyle.JK (2012/11/17 16:43)

bluehornet


Czytając te dywagacje trochę się ubawiłem . Szanowni Koledzy są niewątpliwie etycznymi wędkarzami przestrzegającymi RAPR i nie szukającymi nad wodą zatargów z służbami mającymi uprawnienia do kontroli  . Pozwolę sobie więc zacytować pewien punkt RAPR - wiem - padnie zaraz stwierdzenie , że nic nie jest napisane o " daniu : dokumentów do reki kontrolującemu - a na czym kontrola w takim razie ma polegać ? czy policjantowi podczas rutynowej kontroli machniecie prawem jazdy i całą resztą przed nosem , Straży Granicznej i całej " reszcie też ? A gdzie ta opisywana wiele razy etyka wędkarska i brak skłonności do zatargów podczas kontroli .... zaraz , zaraz , a może to jest zachowanie podczas kontroli przed monitorem ?

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d/ strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
f/ strażników Straży Leśnej,
g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,
i / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
2. Na Ŝądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt
wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą
konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
(2012/11/17 16:47)

Jack14


Janusz i Wiesław ja naprawdę wiem co robić tylko szkoda dalszej naszej "klepaniny".

Naprawdę nikogo nie mam zamiaru zatrzymywać za tzw. "kark".

Tylko w świetle obowiązujących przepisów :-)

(2012/11/17 16:50)

Jack14


Panie Wisławie czy na żądanie cyt. Policja itp.... itd...... kontrola dokumentów to daje pan też dowód? Czy nie? (2012/11/17 16:54)

JKarp


"W art. 25 ust. 1 tejże ustawy wskazuje się, że strażnikowi SSR przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4 lit. b). Są to uprawnienia do:
  • kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
  • kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
  • zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
  • odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Kontrola dokumentów, o której mowa w art. 23 ustawy o rybactwie śródlądowym, oznacza co do zasady kontrolę posiadania karty wędkarskiej i ewentualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa."


Coż... jak by nie czytać tych paragrafów tak SSR może jedynie sprawdzić czy kontrolowany posiada kartę... nic nie ma napisane o kontroli poprawności dokumentu. Więc moim zdaniem okazanie to nie wręczenie do ręki a jedynie pokazanie z odległości umożliwiającej odczyt znaczków.


Diablo pisze w ustawie kontrola dokumentów . Posłużyłeś się blockquoteem " Kontrola dokumentów, o której mowa w art. 23 ustawy o rybactwie śródlądowym, oznacza co do zasady kontrolę posiadania karty wędkarskiej i ewentualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa."

jest to blockquote zasięgnięty ze strony  WW http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=1590  i tak naprawdę peanalizuje inną problematykę  cyt: całosć tego co napisałeś tylko do połowy :"

" Kontrola dokumentów, o której mowa w art. 23 ustawy o rybactwie śródlądowym, oznacza co do zasady kontrolę posiadania karty wędkarskiej i ewentualnego zezwolenia uprawnionego do rybactwa. Uprawnienia do takiej kontroli posiadają zarówno strażnicy PSR, jak i SSR. Załóżmy zatem, że kontrolowany nie chce poddać się kontroli i zachowuje się agresywnie. Strażnik PSR może w takim przypadku stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci np. siły fizycznej, broni gazowej i kajdanek. Strażnik SSR takich uprawnień nie posiada, co powoduje, że w omawianej sytuacji musi odstąpić od czynności kontrolnych i zawiadomić o zdarzeniu PSR lub Policję."

pojęcie kontroli dokumentów : źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrola_dokumentów 

cyt:''Kontrola dokumentów sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Dokument oceniony pozytywnie nabiera charakteru dowodu księgowego i może być podstawą dokonywania zapisów księgowych.

Kontrola formalna dotyczy zgodności zaszłości gospodarczej i opisującego ją dokumentu pod względem zgodności z uregulowaniami prawnymi.
Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu zgodności treści dokumentu z rzeczywistym przebiegiem opisywanej w nim zaszłości gospodarczej.

Kontrola rachunkowa dotyczy poprawności obliczeń na sprawdzanym dokumencie."

Z powyszego wynika ,że podczas kontroli dokumentu musi być on sprawdzony pod względem formalnym, merytorycznym i czy jest min. zgodny z uregulowaniami prawnymi. Wszystkie służby kontrolne w kraju mają w soich uprawnieniach kontrolę dokumentów , które to sformułowanie zapisane jest w ustawach, czyli przepisach rangi najwyższej. tak samo jest w przypadku SSR. Nie wyobrażam sobie ,że wszyscy zaczęli by pokazywać policjantom i innym uprawnionym służbom dokumenty z daleka nie podając ich im do ręki i każac czytać z daleka. Zaistaniło by totalne bezprawie. oczywiście w przepisach jest napisane, ze gdy osoba nie chce sie wylegitymować lub utrudnia strażnik SSR powinien odstąpić od czynności. Wtedy wzywa się policję . Policja po ustaleniu danych osób , które utrudniały w ten sposób czynności może nałożyć grzywnę lub sporządzić wniosek o ukaranie do sadu zgodnie z poniższym:

"Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze grzywny.
 § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1."Cześć
Zapytam po raz wtóry - czy pozwolisz na sprawdzenie i wzięcie do ręki swoich dokumentów Strażnika?
A jak nie zachowam się agresywnie ale nie pokażę dokumentów?
Dodam, że raz mi zdarzyło wykonać telefon na Policję - chcę tylko obecności służb " prawdziwych i uprawnionych " podczas kontroli i nie jest to zasadzie "nie bo nie ".
Nie cytujcie mi żadnych dziwnych ustaw - przyjechali Panowie z PSR. Oczywiście SSR koniecznie chciała udowodnić, że nie chciałem pokazać dokumentów ale po moim stwierdzeniu, że ja chcę tylko obecności uprawnionych służb podczas kontroli nikt złego słowa mi nie powiedział.

JK (2012/11/17 16:56)

JKarp


Czytając te dywagacje trochę się ubawiłem . Szanowni Koledzy są niewątpliwie etycznymi wędkarzami przestrzegającymi RAPR i nie szukającymi nad wodą zatargów z służbami mającymi uprawnienia do kontroli  . Pozwolę sobie więc zacytować pewien punkt RAPR - wiem - padnie zaraz stwierdzenie , że nic nie jest napisane o " daniu : dokumentów do reki kontrolującemu - a na czym kontrola w takim razie ma polegać ? czy policjantowi podczas rutynowej kontroli machniecie prawem jazdy i całą resztą przed nosem , Straży Granicznej i całej " reszcie też ? A gdzie ta opisywana wiele razy etyka wędkarska i brak skłonności do zatargów podczas kontroli .... zaraz , zaraz , a może to jest zachowanie podczas kontroli przed monitorem ?

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d/ strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
f/ strażników Straży Leśnej,
g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,
i / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
2. Na Ŝądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt
wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą
konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.


CześćGrzesiu już kiedyś ten temat był " na wokandzie ".Jeśli Strażnik SSR nie da mi dokumentów do ręki ja również tylko " okażę " a kontroli się poddam.Kontrola SSR hm...JK (2012/11/17 17:00)

MASTINO


Zapytam z grzeczności:
Czy dasz do reki swoje dokumenty Strażnika ?JK


Strażnik okazuje swoją legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować nazwisko strażnika i nazwę organu, który wydał legitymację. Nie ma prawa nikomu pod żadnym pozorem przekazywać swojej legitymacji służbowej! Wędkarz, oraz każda inna osoba postronna, nie ma uprawnień do kontroli jakichkolwiek dokumentów kogokolwiek, a tymbardziej legitymacji służbowych jakichkolwiek służb kontrolnych. Strażnik ma obowiązek na prośbę osoby kontrolowanej się przedstawić z imienia i nazwiska, oraz numeru służbowego okazując wędkarzowi swoją legitymację służbową i to wszystko. (2012/11/17 17:01)

jogi


Ciekawi mnie jaki będzie finał tej dyskusji. Wyczuwam sztucznie podtrzymywane napięcie. Dla niektórych jest to okazja do zaistnienia. Pozdrawiam i proszę nie przekroczyć pewnych granic.  (2012/11/17 17:02)

użytkownik116256


Zapytam z grzeczności:
Czy dasz do reki swoje dokumenty Strażnika ?JK


Strażnik okazuje swoją legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować nazwisko strażnika i nazwę organu, który wydał legitymację. Nie ma prawa nikomu pod żadnym pozorem przekazywać swojej legitymacji służbowej! Wędkarz, oraz każda inna osoba postronna, nie ma uprawnień do kontroli jakichkolwiek dokumentów kogokolwiek, a tymbardziej legitymacji służbowych jakichkolwiek służb kontrolnych. Strażnik ma obowiązek na prośbę osoby kontrolowanej się przedstawić z imienia i nazwiska, oraz numeru służbowego okazując wędkarzowi swoją legitymację służbową i to wszystko.

Dokładnie moje zdanie w tej materii jest takie samo. (2012/11/17 17:08)

Jack14


@Janusz kolego drogi nigdy nie musiałem prosić SSR o podanie czy okazywanie odznaki legitymacji (zawsze wszystko ok). Dlaczego ja mam "im" nie wierzyć i nie dać do ręki własnych dokumentów (karta, zezwolenie).

Więcej co mam tutaj napisać.

Może nie poddałeś się kontroli właściwie lub trafiłeś na jakiś "leszczy" może dobrze zrobiłeś bo to byli jacyś przebierańcy.

Pozdrawiam.

(2012/11/17 17:10)

MASTINO


Ciekawi mnie jaki będzie finał tej dyskusji. Wyczuwam sztucznie podtrzymywane napięcie. Dla niektórych jest to okazja do zaistnienia. Pozdrawiam i proszę nie przekroczyć pewnych granic. Tylko za Boga nie daj sie wciągnąć w nastą, prowokacyjną durną dyskusję na temat "ujęcia" :)))) Bo do niego nie dociera nic. 

(2012/11/17 17:14)

użytkownik116256


Cześć
Zapytam po raz wtóry - czy pozwolisz na sprawdzenie i wzięcie do ręki swoich dokumentów Strażnika?
A jak nie zachowam się agresywnie ale nie pokażę dokumentów?
Dodam, że raz mi zdarzyło wykonać telefon na Policję - chcę tylko obecności służb " prawdziwych i uprawnionych " podczas kontroli i nie jest to zasadzie "nie bo nie ".

Nie cytujcie mi żadnych dziwnych ustaw - przyjechali Panowie z PSR. Oczywiście SSR koniecznie chciała udowodnić, że nie chciałem pokazać dokumentów ale po moim stwierdzeniu, że ja chcę tylko obecności uprawnionych służb podczas kontroli nikt złego słowa mi nie powiedział."


Janusz odpowiem Ci na zadane przez Ciebie pytania:

ad.1.Nie pozwolę Ci wziąć do ręki ,a jedynie okażę w sposób umożliwiajacy abyś odczytał moje imię nazwisko, nazwę organu który wydał dokument. 

ad.2.Nie musisz się zachowywać agresywnie jest to rutynowa kontrola dokumentów, chcę sprawdzić je , czy karta nie jest podrobiona, czy znaczki nie sa lewe, czy zdjęcie nie jest podklejone, chcę zrobić adnotację w twoim rejestrze połowu ryb ,że zapomniałeś go wypełnić itp, czy mogę to wykonać z odległości? czyli w sposób oczywisty uniemożliwisz wykonanie czynności organom do tego uprawnionym ustawą w tym przypadku SSR.

Później wniosek do sądu i po sprawie. Może to wyczerpywać równiez znamiona przestępstwa tj. utrudnianie wykonywania prawnych czynności kontrolnych przez uprawniony do tego organ.

(2012/11/17 17:17)

tomekd125


No to się chłopcy popisali. (2012/11/17 17:26)

Jack14


Ja mam zawsze "papiery" OK i wędkuje bez żadnego stresu, a kto co gdzie może mi zrobić to później :-)

(2012/11/17 17:27)

MASTINO


Brak dobrej woli i współpracy w postaci odmowy okazania dokumentów w celu potwierdzenia ich autentyczności, może strażnik zakwalifikować jako art.225 KK i wzywa Policję, która na wniosek strażnika sporządza wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. Ja tak postepuję bez skrupułów wzywając policję (jeśli jestem akurat bez asysty policji) i nie zdarzyło mi się nigdy, żeby po przyjeździe policji wędkarz nadal nie chciał współpracować kulturalnie poddając się czynnościom kontrolnym, w tym podając do ręki strażnikowi swoje dokumenty wędkarskie. Strażnik SSR wykonuje obowiązki na zasadach i w ochronie funkcjonariusza publicznego, a jakie prawa w czynnosciach legitymowania maja takie osoby, to w kopalni wiedzy (internecie) każdy znajdzie odpowiedź. Kontrolerowi, konduktorowi też nie pokaże "do ręki" jeden z drugim biletu za przejazd? Chciałbym to widzieć :))))))))))))))))))) (2012/11/17 17:28)

JKarp


CześćZ całym szacunkiem ale ja też dam (okażę w taki sposób ) że dasz radę wszystko odczytać.Rejestr połowów mam zawsze wypełniony :-)W tym roku byłem kontrolowany nawet dwa razy - były to patrole SSR + PSR. Żaden Strażnik SSR nie chciał ode mnie dokumentów do tzw ręki natomiast Strażnik PSR za każdym razem chciał tylko okazania " Zezwolenia do wędkowania " .
JK (2012/11/17 17:28)

użytkownik116256


To ja jestem ciekawy po co ustawodawca daje prawo kontroli dokumentów w tym przypadku do kontroli osób uprawiajacych połów ryb? Po to aby wędkarz bawił się ze strażnikiem w "kotka i myszkę"? kierowca z policjantem itp.  (2012/11/17 17:35)