Starorzecza Wisły w ok. Góry Kalwarii

Powidzcie mi jak dojechać od góry kalwarii na stare dorzecza wisły jadąc od chynowa