Stanowiska Strykowo - Jezioro Strykowskie

/ 3 odpowiedzi
Witam.
W ostatnich dniach byłem na rybach nad jeziorem Strykowskim, wszedłem na jeden z mostków aby połowić, jednak za chwilę przybiegł jakiś facet i wyprosił mnie (dość kulturalnie) ze stanowiska, mówiąc że to prywatne.
Następnego dnia dowiedziałem się że nad tym jeziorem (jest to jezioro PZW ) nie ma stanowisk prywatnych, a zbudowane są jako samowolka lub za zgodą PZW pod warunkiem że będą użyczane innym wędkarzom. Wobec powyższego proszę jeżeli ktoś zna o podanie podstawę prawną która uwarunkowuje korzystanie z takich stanowisk.  Po prostu chcę aby następnym razem nie wyrzucono mnie z takiego stanowiska.

Szymon
Blitz


bardzo ciekawy temat, sam podpinam się pod autora pytania, może Mastif wie...  (2011/07/28 16:52)

szymon40


ZNALAZŁEM COŚ TAKIEGO, TYLE ŻE NIE WYCZERPUJE TO MOJEJ CIEKAWOŚCI...NO I PODEJRZEWAM ŻE MOŻE 1% POMOSTÓW NA STRYKOWIE JEST WYBUDOWANYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYMI PRZEPISAMI.Co należy mieć, aby wybudować pomost zgodnie z prawem?

Najpierw należy uzyskać decyzję pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 82 ust. 1 prawa wodnego. Taką decyzję wydaje starosta jako uprawniony organ administracji wodnej.

Do wniosku należy dołączyć mapkę sytuacyjną jeziora ze skalą z zaznaczeniem miejsca usytuowania pomostu oraz rysunek techniczny pomostu, w przekrojach, zwymiarowany względem brzegu i średniej wody. Dołączyć do wniosku również pisemną zgodę właściciela wody.

Po uzyskaniu tego pozwolenia należy uzyskać:

  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydaną przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
  • pozwolenie na budowę wydane przez starostę jako organ administracji budowlanej na podstawie prawa budowlanego;
  • pozwolenie od użytkownika danego akwenu, na którym chcemy budować pomost.

Brak tych wszystkich pozwoleń przy budowie pomostu jest sprzeczny z prawem budowlanym. Pomost jest budowlą, czyli obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego, wymaga przeto ww. pozwoleń. W innej sytuacji mamy do czynienia z tzw. samowolą budowlaną, która uzasadnia jednoczesne zastosowanie środków administracyjnych i karnych.

Najlepszym okresem do budowy pomostu jest zima, gdy woda jest skuta grubym lodem i pozwala nam bezpiecznie z lodu wbijać pale w dno oraz pokrycie górnej części pomostu deskami.

Co ważne „na potem”, budowniczy, a zarazem właściciel, jest obowiązany dbać o stan techniczny pomostu.

23 lipca 2003 r. Sejm przyjął nowelizację prawa wodnego, która dotyczy opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będących własnością Skarbu Państwa. Ta zmiana ustawy zwalnia z opłat pomosty wędkarskie, przystanie i inne urządzenia służące do uprawiania turystyki, sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb.

(2011/07/28 19:14)

szymon40


3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :

g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

(2011/07/28 19:25)