Zaloguj się do konta

Sportowy połów wędkarski. Czy Mucha jest skuteczn

utworzono: 2012/12/07 14:47
Okonek 49PZW miało dwa lata na dostosowanie swojego statutu do zapisów ustawowych  zawartych w ustawie o sporcie. Faktem jest to , że  mimo próby zmian statutowych nie uchwalono.
Teraz wszystko jest w gestii minister Muchy (to nie przynęta) MSiT jest organem nadzorczym nad PZW i od jej decyzji zależy przyszłość związku sportowego jakim jest PZW.
Aby zapoznać się lepiej z tematem radzę przeczytać lub odsłuchać wiadomości z:
http://interactive.art.pl/Molochy.pdf
http://www.interactive.art.pl/Decyzja%20nr%2038%20MSiT%20ws%20AP%20%281%29.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=KFS

Przepraszam za przewrotność tytułu.
[2012-12-07 14:47]