spinning okolice Oświęcimia

miejscówki nad sołą. Na tarniówce nie ma ryb...