Składki i opłaty Koło PZW nr 069 Bydgoszcz

Zarząd koła informuje wszystkich członków jak i kandydatów, że 05.02 , 20.02 , 20.03 i 24.04 2014 roku w godzinach 16.00-17.00 , w stołówce ZK będzie dyżurował skarbnik koła u którego można dokonać opłat i zakupić zezwolenia na wędkowanie w 2014 roku.