Ścieki do rzeki


  • konto usunięte

Strażnicy SSR ujawnili zatruwanie naszych wód za pomocą ścieków:

http://www.spoleczna-straz-rybacka.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=197