Rzeka Parsęta - czy są już trocie?

jak przedstawia sie sytuacja z rybami