rzadza

D, ieje sie cos na rzece rzadzy w zaubicach,