Rybostan Czarnej Hańczy.

Witam wie ktoś może jak wygląda rybostan Czarnej Hańczy?