Zaloguj się do konta

Rozszerzenie uprawnień SSR

utworzono: 2011/12/18 13:34

Uwaga! Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

ustawa mówi o kontroli dokumentów (sztywno-nie pisze nic o zatrzymaniu dokumentów), ustawa zezwala na zatrzymanie przez Strażnika SSR za pokwitowaniem rzeczy (narzędzi kłusowniczych i innych określonych w ustawie)- ustawa nie mówi nic o zatrzymaniu dokumentu uprawniających do połowu ryb przez SSR - strażnika rybackiego. Zatrzymanie rzeczy jest czynnością procesową i moim zdaniem strażnik SSR nie może takich dokumentów zatrzymać , ja bym się na taką minę nie pchał. Starosta i dany Okręg nie jest uprawniony do nadawania uprawnień dotyczących tak poważnej czynności jak zatrzymanie dokumentu.Zatrzymanie rzeczy jest wyraźnie sprecyzowane w Kodeksie Karnym: 

Art. 217.  § 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu.

§ 2. Osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się do wydania jej dobrowolnie.

§ 3. W razie zatrzymania rzeczy stosuje się odpowiednio przepis art. 228. Protokołu można nie sporządzać, jeżeli rzecz załącza się do akt sprawy.

§ 4. Jeżeli wydania żąda Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, osoba, która rzecz wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją pouczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

§ 5. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy można przeprowadzić jej odebranie. Przepisy art. 220 § 3 i art. 229 stosuje się odpowiednio.

[2012-01-16 12:18]

JKarp

CześćTak to prawda Jurek - RAPR i Ustawa... mówi komu wędkarz ma okazać dokumenty ale w dokumencie, który pokazał nam Zbyszek nie ma takiego punktu:- Za nieokazanie dokumentów zezwalających na amatorski połów ryb Strażnikom SSR.Chodzi o to, że mogą odebrać za :   .... ( nie będę przepisywał ) ale w momencie jak wędkarz nie okaże dokumentów to możesz tylko fotki robić lub powiadomić swojego Komendanta lub PSR lub Policję. Nie chcę robić niepotrzebnego zamieszania ale z tym zdjęciem to byłbym ostrożny ;-) bo może być problem z publikacją zdjęcia bez zgody osoby której zdjęcie zrobiono.Troszkę nie temat ale w pracy jeden taki zaczął robić fotki pewnej grupie pracowników. Ci nie wyrazili zgody i zawiadomili mnie a ja Policję. Przyjechałem na miejsce i zjawiła się Policja. Pani stwierdziła, że fotki może zrobić tylko i wyłącznie mnie z racji pełnionej funkcji :1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. ( nie dostali zapłaty )
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
Może nie jestem szczególnie znany he he ale z racji pełnienia funkcji można było zrobić mi zdjęcie przy pracy w terenie. Tak orzekła Pani Policjant. Może przestępstwa nie obejmuje zakaz publikacji ale z tego co wiem nieokazanie dokumentów SSR do przestępstw się nie zalicza.Janusz JKarp

[2012-01-16 12:25]

pawelz

I taka wypowiedz ze strony straznika bardzo mi sie podoba.
[2012-01-16 12:25]

jurek

Janusz , jeżeli zrobisz fotkę komuś i wstawisz nawet na forum , a pod nią nie będzie żadnej treści , czy komentarza , to wolno każdemu . Ja mogę powiedzieć publicznie , że Prezydent Rp , to ch.m , to nie jest to obrażanie , a tylko moja ocena postaci ( źródło kancelaria posła R.Kalisza ), i potwierdziło to wielu konstytucjonalistów i prawników

Ale nie o to tu chodzi , żebyśmy zatrzymywali zezwolenia za wykroczenia ( a nieokazanie dokumentów jest wykroczeniem i lekceważeniem służb ) , lub przestępstwa .

 My także jesteśmy przede wszystkim wędkarzami i chcemy usprawnić , żeby wędkarze byli na bieżąco z przepisami . No i wreszcie masa cała wędkarzy wciąż domaga się lepszego egzekwowania kar za kłusownictwo , podwyższenia tych kar , ale jak to się powoli ziszcza , to podnosi się larum .
[2012-01-16 14:45]

JKarp

CześćJurek ja jestem ale za nieuchronnością i stopniowaniem kar a nie za bez sensownym ich zaostrzaniem. Pisałeś, że pouczacie, mówicie jak powinno być  i o to chodzi. Zostawiony znaczek czy inna pieczątka w rejestrze powinna obligować wędkarza następnym razem do poświęcenia troszkę czasu i wpisania tych kilku cyferek. Ale jak nawet się komuś zapomni następnym razem wpisać nie jest to jakieś straszne przestępstwo. No trudno-stało się i tyle. Dać długopis i poczekać aż uzupełni wpis - w pewnym sytuacjach Wy macie pomagać a nie działać przeciwko wędkarzowi.Nie zrozum mnie opacznie - trzecia wędka, niewymiarowe ryby, za dużo ryb wg RAPR - jest to ewidentny przykład gdy Strażnik SSR ma być twardy i nie ugięty jak skała.Jestem jak najbardziej za tym, żeby SSR miała naprawdę duże uprawnienia łącznie z nakładaniem mandatów. Może w parze powinna iść zmiana nazwy na Straż Rybacka lub Wędkarska Straż Ochrony Mienia PZW ?W tej chwili jak widzę coś niepokojącego na wodzie lub na brzegu nawet nie dzwonię do SSR bo wiem, że jeśli przyjadą to i tak z PSR lub Policją. Janusz JKarp [2012-01-16 15:12]

Diablo

Janusz , jeżeli zrobisz fotkę komuś i wstawisz nawet na forum , a pod nią nie będzie żadnej treści , czy komentarza , to wolno każdemu . Ja mogę powiedzieć publicznie , że Prezydent Rp , to ch.m , to nie jest to obrażanie , a tylko moja ocena postaci ( źródło kancelaria posła R.Kalisza ), i potwierdziło to wielu konstytucjonalistów i prawników

Ale nie o to tu chodzi , żebyśmy zatrzymywali zezwolenia za wykroczenia ( a nieokazanie dokumentów jest wykroczeniem i lekceważeniem służb ) , lub przestępstwa .

 My także jesteśmy przede wszystkim wędkarzami i chcemy usprawnić , żeby wędkarze byli na bieżąco z przepisami . No i wreszcie masa cała wędkarzy wciąż domaga się lepszego egzekwowania kar za kłusownictwo , podwyższenia tych kar , ale jak to się powoli ziszcza , to podnosi się larum .

Jurek zejdź na ziemię. Pisanie o kimkolwiek ch.m nie jest obrażaniem?


[2012-01-16 15:14]

kamael

ustawa mówi o kontroli dokumentów (sztywno-nie pisze nic o zatrzymaniu dokumentów), ustawa zezwala na zatrzymanie przez Strażnika SSR za pokwitowaniem rzeczy (narzędzi kłusowniczych i innych określonych w ustawie)- ustawa nie mówi nic o zatrzymaniu dokumentu uprawniających do połowu ryb przez SSR - strażnika rybackiego. Zatrzymanie rzeczy jest czynnością procesową i moim zdaniem strażnik SSR nie może takich dokumentów zatrzymać , ja bym się na taką minę nie pchał. Starosta i dany Okręg nie jest uprawniony do nadawania uprawnień dotyczących tak poważnej czynności jak zatrzymanie dokumentu.Zatrzymanie rzeczy jest wyraźnie sprecyzowane w Kodeksie Karnym: 

Art. 217.  § 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu.

§ 2. Osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się do wydania jej dobrowolnie.

§ 3. W razie zatrzymania rzeczy stosuje się odpowiednio przepis art. 228. Protokołu można nie sporządzać, jeżeli rzecz załącza się do akt sprawy.

§ 4. Jeżeli wydania żąda Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, osoba, która rzecz wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją pouczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

§ 5. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy można przeprowadzić jej odebranie. Przepisy art. 220 § 3 i art. 229 stosuje się odpowiednio.


Dokładnie bym się z tym zgodził. Według mnie uchwała ZO w Częstochowie NIC nie zmienia w stosunku do uprawnień SSR. Ustawa o rybactwie śródlądowym wyraźnie nie nadaje uprawnień do zabierania dokumentów strażnikom SSR. Takie uprawnienia ma zgodnie z art 23 pkt 4 lit. c PSR. Art. 25 wyraźnie i wyczerpująco wymienia uprawnienia SSR i nie ma tam punktu dotyczącego zabierania dokumentów.
Starosta ani władze PZW nie mają mocy aby to zmienić. Jedynie zmiana ustawy.
[2012-01-16 16:10]

krapiotr69

ustawa mówi o kontroli dokumentów (sztywno-nie pisze nic o zatrzymaniu dokumentów), ustawa zezwala na zatrzymanie przez Strażnika SSR za pokwitowaniem rzeczy (narzędzi kłusowniczych i innych określonych w ustawie)- ustawa nie mówi nic o zatrzymaniu dokumentu uprawniających do połowu ryb przez SSR - strażnika rybackiego. Zatrzymanie rzeczy jest czynnością procesową i moim zdaniem strażnik SSR nie może takich dokumentów zatrzymać , ja bym się na taką minę nie pchał. Starosta i dany Okręg nie jest uprawniony do nadawania uprawnień dotyczących tak poważnej czynności jak zatrzymanie dokumentu.Zatrzymanie rzeczy jest wyraźnie sprecyzowane w Kodeksie Karnym: 

Art. 217.  § 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu.

§ 2. Osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się do wydania jej dobrowolnie.

§ 3. W razie zatrzymania rzeczy stosuje się odpowiednio przepis art. 228. Protokołu można nie sporządzać, jeżeli rzecz załącza się do akt sprawy.

§ 4. Jeżeli wydania żąda Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, osoba, która rzecz wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją pouczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

§ 5. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy można przeprowadzić jej odebranie. Przepisy art. 220 § 3 i art. 229 stosuje się odpowiednio.Bardzo rzeczowa wypowiedź panie  merdianon
Uprawnienia SSR są bardzo ograniczone ,ale ochrona mienia PZW miałaby większe możliwości .Niestety  nasze stowarzyszenie nie przeznaczy pieniędzy na ten cel tylko szuka ludzi którzy za darmo pracują ,ale tak naprawdę nie wiele mogą zdziałać.Kolega wcześniej pisał o zdjęciach ,,,,,,,,że to nie zgodne z prawem i słusznie .Pozdrawiam

Faktycznie jest rzeczowa, przytacza przepisy stosowane w postępowaniu procesowym. Opisuje czynności fakultatywne jak i obligatoryjne przy czynności zatrzymania rzeczy. Czytam wszystkie posty i dochodzę do wniosku, że wątpliwości @Diablo i wielu innych userów są uzasadnione. W żaden sposób nie mogę podpiąć nadanych uprawnień do rzeczywistości prawnej. Starosta wprawdzie jest organem decyzyjnym,ale wydawane decyzje muszą mieć umocowanie prawne w przepisach nadrzędnych. Takim przykładem jest decyzyjność w sprawie cofania uprawnień do kierowania pojazdami. Są przypadki, gdzie odbywa się to w trybie administracyjnym, lecz przypadki te określa Prawo o Ruchu Drogowym i inne ustawy. W tym konkretnym przypadku jeżeli starosta nadał takie uprawnienia SSR to tylko w sobie wiadomym trybie administracyjnym, gdyż ustawa jasno określa uprawnienia SSR i nigdzie nie jest tam napisane, że organ powołujący SSR może...np w trybie decyzji nadać dodatkowe uprawnienia.[2012-01-16 16:11]

szkarlupnia3

Nie wiem czy koledzy zauważyli, ale zezwolenie z postu nr  #401550, wydał ZO PZW w Częstochowie (będąc uprawnionym do rybactwa). To zarząd okręgu PZW, a nie Starosta Częstochowski "nadał"  organom kontrolnym takie uprawnienie. 
Druga sprawa (w uzupełnieniu). Moim zdaniem, w związku z tym, że w zależności od sytuacji możemy mieć tu do czynienia z wykroczeniem lub przestępstwem, więc oprócz art. 217 Kodeksu Karnego może mieć też zastosowanie Art. 48. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Uprawnienie do zatrzymania dokumentów wędkarza, w tym zezwolenia na połów ryb przysługuje przynajmniej kilku organom wyszczególnionym w rozdz. VII pkt 1 RAPR PZW, alenie wszystkim.

Przykładowo, uprawnienie do zatrzymania dokumentów przez funkcjonariuszy PSR wskazane jest wprost, w art. 23. pkt 4 lit. C ustawy o rybactwie śródlądowym.  SSR nie ma takich uprawnień, wynika to z art. 25 ust. 1 ww. ustawy.

Wg mnie ZO PZW w Częstochowie nie "nadał" żadnych nowych uprawień organom kontrolnym, w tym członkom SSR. Formuła z zezwoleniu, cyt. "Zarząd ... zezwala (:D - przyp. autora niniejszego postu) uprawnionym do kontroli na zatrzymanie niniejszego zezwolenia ..." po prostu nie dotyczy strażników SSR.


Zwyczajnie, jest to informacja dość ważna, skierowana do wędkarza który nabył zezwolenie, że w przypadku złamania przez niego przepisów dotyczących łowienia ryb na wodach ZO PZW w Częstochowie, zezwolenie zostanie mu "odebrane".

W ustawie o rybactwie śródlądowym "znajdziemy" m.in. to, że podmiot uprawniony do rybactwa wydaje takie zezwolenie (art. 7. ust. 1 ustawy), czy tez każe sobie za nie płacić (art. 7. ust. 8 ustawy), ale nie znajduję tam dyspozycji dotyczącej zatrzymania przez ten podmiot zezwolenia na amatorski połów ryb. Myślę, że w zezwoleniu lepiej by brzmiały słowa "Zarząd ... informuje, że niniejsze zezwolenie ... może zostać zatrzymane przez organy uprawnione do kontroli ... w przypadku ..."     

Tak sądzę ...

pozdrawiam

[2012-01-16 18:22]

Diablo

Nie wiem czy koledzy zauważyli, ale zezwolenie z postu nr  #401550, wydał ZO PZW w Częstochowie (będąc uprawnionym do rybactwa). To zarząd okręgu PZW, a nie Starosta Częstochowski "nadał"  organom kontrolnym takie uprawnienie. 
Druga sprawa (w uzupełnieniu). Moim zdaniem, w związku z tym, że w zależności od sytuacji możemy mieć tu do czynienia z wykroczeniem lub przestępstwem, więc oprócz art. 217 Kodeksu Karnego może mieć też zastosowanie Art. 48. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Uprawnienie do zatrzymania dokumentów wędkarza, w tym zezwolenia na połów ryb przysługuje przynajmniej kilku organom wyszczególnionym w rozdz. VII pkt 1 RAPR PZW, alenie wszystkim.

Przykładowo, uprawnienie do zatrzymania dokumentów przez funkcjonariuszy PSR wskazane jest wprost, w art. 23. pkt 4 lit. C ustawy o rybactwie śródlądowym.  SSR nie ma takich uprawnień, wynika to z art. 25 ust. 1 ww. ustawy.

Wg mnie ZO PZW w Częstochowie nie "nadał" żadnych nowych uprawień organom kontrolnym, w tym członkom SSR. Formuła z zezwoleniu, cyt. "Zarząd ... zezwala (:D - przyp. autora niniejszego postu) uprawnionym do kontroli na zatrzymanie niniejszego zezwolenia ..." po prostu nie dotyczy strażników SSR.


Zwyczajnie, jest to informacja dość ważna, skierowana do wędkarza który nabył zezwolenie, że w przypadku złamania przez niego przepisów dotyczących łowienia ryb na wodach ZO PZW w Częstochowie, zezwolenie zostanie mu "odebrane".

W ustawie o rybactwie śródlądowym "znajdziemy" m.in. to, że podmiot uprawniony do rybactwa wydaje takie zezwolenie (art. 7. ust. 1 ustawy), czy tez każe sobie za nie płacić (art. 7. ust. 8 ustawy), ale nie znajduję tam dyspozycji dotyczącej zatrzymania przez ten podmiot zezwolenia na amatorski połów ryb. Myślę, że w zezwoleniu lepiej by brzmiały słowa "Zarząd ... informuje, że niniejsze zezwolenie ... może zostać zatrzymane przez organy uprawnione do kontroli ... w przypadku ..."     

Tak sądzę ...

pozdrawiam


Ja również tak sądzę, ino nie chciało mi sie tego tłumaczyć. Bo oczywiście było by że szukam dziury w całym i że mam problemy z prawem...
[2012-01-16 18:30]

Diablo w końcu mamy takie same zdanie na powyższy temat:) [2012-01-16 19:17]

szkarlupnia3

Ja również tak sądzę, ino nie chciało mi sie tego tłumaczyć. Bo oczywiście było by że szukam dziury w całym i że mam problemy z prawem...
Był czas przywyknąć amigo ;)

pozdrawiam

[2012-01-17 07:41]

O jakim rozszerzeniu uprwnień przez ssr mówicie koledzy, ssr tak naprawdę niemoże prawie nic, może skontrolowac jedynie wędkarza, nic za pokwitowaniem nie może zabrac , żadnego sprzętu itp: jedynie jak kontrol przebiega w towarzystwie policjanta lub psr, wtedy jest inaczej tylko oni mogą wystawiac mandaty oraz rekwirowac sprzęt. I nic tego nie zmieni , żaden starosta powiatu.

[2012-01-17 10:25]

O jakim rozszerzeniu uprwnień przez ssr mówicie koledzy, ssr tak naprawdę niemoże prawie nic, może skontrolowac jedynie wędkarza, nic za pokwitowaniem nie może zabrac , żadnego sprzętu itp: jedynie jak kontrol przebiega w towarzystwie policjanta lub psr, wtedy jest inaczej tylko oni mogą wystawiac mandaty oraz rekwirowac sprzęt. I nic tego nie zmieni , żaden starosta powiatu.


o rozszerzeniu uprawnień SSR nic nie słyszałem i się na takową zmianę nie zanosi jednak chciałbym odnieść się do posta Kolegi lin 66 strażnik SSR może kontrolować i zatrzymywać rzeczy za pokwitowaniem mówi o tym Ustawa o Rybactwie Śródlądowym:
Art. 25. 1. Strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4 lit. b. 2. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 23 pkt 1–3 i 4 lit. b: 1) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym; 2) jest obowiązany nosić oznakę Społecznej Straży Rybackiej oraz na  żądanie okazywać legitymację wystawioną przez starostę. 
art.23 pkt.1  mówi- 1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;art.23 pkt.3 mówi-3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;pkt.4 lit. b mówi- b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich po-łowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,
z powyższego bezsprzecznie wynika, ze strażnik SSR może dokonywać zatrzymania ryb i przedmiotów służących do ich połowu za pokwitowaniem.Strażnik może również kontrolować dokumenty upr. do połowu ryb . To właśnie ustawa przekazuje strażnikom takie uprawnienia.I nie ma tu znaczenia ,czy jest w patrolu samodzielnym , czy z PSR. Pozdrawiam [2012-01-17 11:29]

Mam prośbę: jeżeli koledzy będący w szeregach ssr, macie takowe pokwitowania ,które uprawniają do zarekwirowania osobie nie posiadającej zezwolenia do wękowania  sprzętu i takimi wy sami dysponujecie to proszę wklejcie bym mógł je zobaczyc lub wyślijcie na priwa, ponieważ nigdy się z tym nie spotkałem nawet kontrolując wędkarzy. Pozdrawiam. [2012-01-17 12:43]

Ja jeszcze czytac umię kolego i wiem że tak jest zapisane, ale fakty moim zdaniem są inne takich pokwitowań ssr nie posiada i jak chce zatrzymac takowy sprzęt musi byc w danej chwili policjant lub psr. [2012-01-17 12:57]

Jak zaistnieje taka konieczność rzecz zatrzymujemy na  takim protokole: 
http://www.google.pl/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=protok%C3%B3%C5%82+zatrzymania+rzeczy
klikniesz w link i wyskoczy protokół , zamiast w rubrykach (policjanta, jednostki policji)przekreślasz i wpisujesz SSR. U nas prokurator  nakazał na takim protokole dokonywać tej czynności zatrzymywania rzeczy. [2012-01-17 12:58]

jurek

Zgadza się My mamy protokóły od Policji , tylko edytowane . W różnych Okręgach one się różnią
[2012-01-17 13:03]

To jest kolego protokół policyjny , podkreślam jeszcze raz ssr nie posiada takiego protokołu a policja nie może udostępniac swoich dokumentów, nie czarujcie kolegów na forum , tak jak mówię możecie podczas kontroli zadzwonic na policję i oni robią resztę lub psr. SSr jest społeczną a nie państwową organizacją. I jeszcze jedno czy zdarzyło się któremukolwiek z kolegów by sprzęt jego podczas kontroli zarekwirował SSR, proszę o odpowiedzi ,ja o takim przypadku nie słyszałem [2012-01-17 13:06]

jurekszkarlupnia3 Art. 23 pkt 4 lit b ustawy o rybactwie śródlądowym w pełnym brzmieniu:

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia: odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

.............................................................................................................................
I właśnie takie pokwitowania wystawiamy , pisząc i opisując bardzo szczegółowo wędziska ( nawet gdzie jest zarysowana lub brak trochę farby na kołowrotku ) , potem to przekazujemy do PSR wraz z notatką , protokółem i opisem zatrzymanych rzeczy w terminie do 3 dni
[2012-01-17 13:10]

To jest kolego protokół policyjny , podkreślam jeszcze raz ssr nie posiada takiego protokołu a policja nie może udostępniac swoich dokumentów, nie czarujcie kolegów na forum , tak jak mówię możecie podczas kontroli zadzwonic na policję i oni robią resztę lub psr. SSr jest społeczną a nie państwową organizacją. I jeszcze jedno czy zdarzyło się któremukolwiek z kolegów by sprzęt jego podczas kontroli zarekwirował SSR, proszę o odpowiedzi ,ja o takim przypadku nie słyszałem


napisałem Koledze dokładnie, że w rubrykach gdzie jest wpisane np."jednostka policji" skreśla się i wpisuje Społeczna Straż Rybacka- takie wytyczne mamy od Prokuratora i Sądu- zatrzymane rzeczy składałem niejednokrotnie w Sądzie Rejonowym celem zatwierdzenia zatrzymania rzeczy-jest na to termin zawiły 7 dni , nikt tu nikogo nie czaruje tutaj dodaję link do sytuacji gdzie ów rzecz została zatrzymana w dość błahym przypadku lecz wystarczająco dokumentuje wykonanie czynności zatrzymania rzeczy przez patrol http://www.spoleczna-straz-rybacka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=70 można zatrzymać podczas ujawnienia wykroczenia lub przestępstwa  i w powyższym temacie się już nie wypowiem bo uznaję ,że  sprawa zatrzymania rzeczy została wystarczająco wytłumaczona i podparta powyższymi podstawami prawnymi. [2012-01-17 13:54]

szkarlupnia3

Na marginesie, jeśli chodzi o uprawnienia organizacji działających społecznie to jedna z takich organizacji, a mam na myśli Straż Ochrony Przyrody (rozwiązana i przekształcona w stowarzyszenie w 2001 roku), miała o wiele większe uprawnienia niż SSR. Miała m.in. prawo legitymować ludzi, nakładać mandaty karne i konfiskować sprzęt kłusowniczy. Prawo zabezpieczania rzeczy to przy tym mały pikuś.

Skoro SSR ma uprawnienia do zabezpieczenia sprzętu kłusowniczego nie widzę sensu nad tym dyskutować. Należy żywić nadzieję, że strażnicy SSR zawsze czynią to w zgodzie literą prawa.  Moim zdaniem nie ma przeszkód prawnych by strażnicy SSR wykorzystywali do czynności zabezpieczania sprzętu ... "policyjny" protokół zatrzymania rzeczy.

[2012-01-17 14:44]

kamael

Na marginesie, jeśli chodzi o uprawnienia organizacji działających społecznie to jedna z takich organizacji, a mam na myśli Straż Ochrony Przyrody (rozwiązana i przekształcona w stowarzyszenie w 2001 roku), miała o wiele większe uprawnienia niż SSR. Miała m.in. prawo legitymować ludzi, nakładać mandaty karne i konfiskować sprzęt kłusowniczy. Prawo zabezpieczania rzeczy to przy tym mały pikuś.


Tak, ale zauważ że generalnie w prawie jest tendencja do pełnej profesjonalizacji wszystkich służb państwowych/mundurowych itp. Rozszerzanie uprawnień SSR (czy innych służb "społecznych") na podobieństwo państwowych służb -  z punktu widzenia prawa to niestety byłby krok wstecz. W Polsce przede wszystkim jest potrzebna profesjonalna dobrze zorganizowana służba ochrony wód i środowiska.  Niestety można tylko pomarzyć bo PSR niestety nią z wielu powodów nie jest .

[2012-01-17 15:54]

jurek

Masz rację Kamilu , zgadzam się z Tobą w 100 %
[2012-01-17 18:19]

szkarlupnia3

Na marginesie, jeśli chodzi o uprawnienia organizacji działających społecznie to jedna z takich organizacji, a mam na myśli Straż Ochrony Przyrody (rozwiązana i przekształcona w stowarzyszenie w 2001 roku), miała o wiele większe uprawnienia niż SSR. Miała m.in. prawo legitymować ludzi, nakładać mandaty karne i konfiskować sprzęt kłusowniczy. Prawo zabezpieczania rzeczy to przy tym mały pikuś.


Tak, ale zauważ że generalnie w prawie jest tendencja do pełnej profesjonalizacji wszystkich służb państwowych/mundurowych itp. Rozszerzanie uprawnień SSR (czy innych służb "społecznych") na podobieństwo państwowych służb -  z punktu widzenia prawa to niestety byłby krok wstecz. W Polsce przede wszystkim jest potrzebna profesjonalna dobrze zorganizowana służba ochrony wód i środowiska.  Niestety można tylko pomarzyć bo PSR niestety nią z wielu powodów nie jest .W pełni się z Tobą zgadzam
pozdrawiam [2012-01-17 19:30]