Zaloguj się do konta

Rejestracja łodzi sprowadzonej z Niemiec

utworzono: 2012/07/23 10:18
RACHU85

Witam!Czy któryś z kolegów ma doświadczenie w rejestracji i opłatach Łodzi sprowadzonej z za granicy??? [2012-07-23 10:18]

jurek

Potrzebna jest umowa ( w języku polskim ) i takie same procedury , jak w naszym kraju , opłata wynosi 17 złotych . Trzeba złożyć podanie do Urzędu Miasta , Starostwa lub Urzędu Gminy , wydanie zaświadczenia z nadanymi numerami , około 7 dni , ale w niektórych miastach , czy gminach jest wydawane od ręki .

P.S. W umowie , podaniu należy podać wymiary łodzi .
[2012-07-23 10:44]

JKarp

CześćZ ciekawości zadzwoniłem i zapytałem czy potrzebna jest jakakolwiek umowa do rejestracji łodzi.
W Legionowie jest nie potrzebna ani wymagana ponieważ we wniosku zawarte jest zdanie:
" Oświadczam, pod groźbą art. 233 Kodeksu karnego, że łódź stanowi moją własność. " Wniosek:http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5408
Natomiast należy podać:"   typ fabryczny, wymiary łodzi oraz rodzaj materiału z jakiego łódź jest wykonana "
Typ fabryczny - jeśli się nie zna, że to np XYZ należy tylko wpisać rodzaj materiału ( drewno, plastik ) oraz długość.
JK


[2012-07-23 11:22]

jurek

Masz rację Januszu z tym oświadczeniem rejestrującego i fajnie , że wstawiłeś link , to pomoże wędkarzom .
[2012-07-23 14:00]

JKarp

CześćDrobiazg Jurku :-)JK [2012-07-23 14:44]

CześćDrobiazg Jurku :-)JK

witam , u mnie jest identyczni,podejrzewam ze w całej polsce jest tak samo
[2012-07-23 17:44]

Temat rejestracji wszelkich pływadeł był tu przerabiany setki razy a powraca jak bumerang. Nie trzeba mieć żadnych kwitków, paragonów, umów, faktur i innego badziewu. Idzie się do urzędu i się rejestruje. Chyba, że ja mieszkam w innym kraju. Panie Januszu, brawo. Może wreszcie kilka oporników zapamięta i przestanie wciskać kit. [2012-07-24 21:13]

Romuald55

ŚRÓDLĄDOWYCH

REJESTRACJA JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

Sprawy związane z rejestracją jachtów śródlądowych regulują:

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. z 2008 r. nr 72 poz. 426).

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji tj.:

 • śródlądowe jachty żaglowe (które mogą posiadać pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba powyżej 12 m lub
 • śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW

podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych prowadzonego przez właściwy związek sportowy tj. przez Polski Związek Żeglarski - jachty żaglowe i przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - jachty motorowe.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają śródlądowe jachty żaglowe o długości kadłuba do 12 m i śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników do 15 kW oraz jednostki napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela. Po zarejestrowaniu jachtu wystawiany jest dokument rejestracyjny statku.

Statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 66 poz. 750 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ww. ustawy w rejestrze statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych prowadzonym przez Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego mogą być również rejestrowane statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. śródlądowe jachty żaglowe i motorowe) stanowiące własność osoby lub osób fizycznych mających obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub osoby prawnej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo własności do statku.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.)

 • statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu świadectwa zdolności żeglugowej wydawanego przez urząd żeglugi śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku, wydanie świadectwa poprzedzone jest przeglądem technicznym przeprowadzanym przez Polski Rejestr Statków, po którym wydawany jest dokument klasyfikacyjny (świadectwo klasy jachtu),
 • statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. jachty śródlądowe) bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW oraz używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW są zwolnione są z obowiązku przeglądów technicznych i uzyskiwania świadectw zdolności żeglugowej.

 


[2012-07-24 21:25]

Hehe, czy tu mowa o statkach, jachtach, łodziach motorowych, czy o łódce wędkarskiej do amatorskiego połowu ryb? Kaplica. [2012-07-24 21:28]

JKarp

ŚRÓDLĄDOWYCH

REJESTRACJA JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

Sprawy związane z rejestracją jachtów śródlądowych regulują:

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. z 2008 r. nr 72 poz. 426).

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji tj.:

 • śródlądowe jachty żaglowe (które mogą posiadać pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba powyżej 12 m lub
 • śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW

podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych prowadzonego przez właściwy związek sportowy tj. przez Polski Związek Żeglarski - jachty żaglowe i przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - jachty motorowe.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają śródlądowe jachty żaglowe o długości kadłuba do 12 m i śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników do 15 kW oraz jednostki napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela. Po zarejestrowaniu jachtu wystawiany jest dokument rejestracyjny statku.

Statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 66 poz. 750 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ww. ustawy w rejestrze statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych prowadzonym przez Polski Związek Żeglarski lub Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego mogą być również rejestrowane statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. śródlądowe jachty żaglowe i motorowe) stanowiące własność osoby lub osób fizycznych mających obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub osoby prawnej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo własności do statku.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.)

 • statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu świadectwa zdolności żeglugowej wydawanego przez urząd żeglugi śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku, wydanie świadectwa poprzedzone jest przeglądem technicznym przeprowadzanym przez Polski Rejestr Statków, po którym wydawany jest dokument klasyfikacyjny (świadectwo klasy jachtu),
 • statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. jachty śródlądowe) bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW oraz używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW są zwolnione są z obowiązku przeglądów technicznych i uzyskiwania świadectw zdolności żeglugowej.

 

Cześć
W zasadzie to o co kaman?
My tu o łódeczce takiej do połowu ryb...
JK


[2012-07-24 22:06]

covent

Faktycznie to trochę nudne - idziesz mówisz/piszesz: łódź z napędem wiosłowo-motorowym, 4,5m długości/, żywica. I tyle lub aż tyle. A wklejanie ustawy o rejestracji jachtów etc. to nie wiem komu i na co. [2012-07-24 22:12]

Romuald55

Kolega RACHU85 nie określił czy ta łódż ma 25m długości czy tylko 2,5 ani do jakich celów ma służyć.Fragment przytoczonych przepisów mówi jakie łodzie podlegają przeglądom i obowiązkowej rejestracji.Te które tu nie są ujęte nie podlegają przeglądom a tylko rejestracji w starostwach,jeśli są używane do celów rybackich czy wędkarskich.Uważam,że warto wiedzieć że zgodnie z przepisami łowienie z motorówek o silnikach powyżej 20KW nie wolno łowić ryb.Planując kupno większej łodzi warto o tym wiedzieć. [2012-07-24 22:32]

JKarp

CześćDla mnie oczywiste jest, że na portalu wędkarskim sprawa rejestracji łodzi dotyczy łodzi wędkarskiej którą trzeba tylko zarejestrować w starostwie.Ten przepis który przytoczyłeś ( silniki powyżej 20KW ) powinien być moim zdaniem jako artykuł ponieważ posty zginą po jakimś czasie - znaczy spadną na dół i nikt nawet nie pomyśli, że coś takiego tu jest.Podobne ma się sprawa z tymi postami:http://forum.wedkuje.pl/post/zlamana-szczytowka-gwarancja/511198/0 http://forum.wedkuje.pl/post/gwarancja-kolowrotek-mikado-inazuma-3006-fd/509848/0
Zapytam Cypiska, czy mogę umieścić te Jego słowa na tym portalu. W innym wypadku nikt nie będzie zdawał sobie sprawy jakie mamy przywileje jako kupujący i w jaki sposób dochodzić swoich praw w wypadku awarii sprzętu.JK [2012-07-25 05:59]

A gdzie kto powiedział, że z łodzi z silnikiem powyżej 20 KW nie można łowić ryb? sprawa tu rozbije się wyłącznie o prawo do poruszania się po danym akwenie i o to, czy łódź taka jest zarejestrowana. Nie znam przepisu zabraniającego łowienia z dużych łodzi. A jak kolega zna, to proszę wkleić dany przepis. [2012-07-25 18:44]

Romuald55

Ustawa o rybactwie śródlądowym jasno określa jakie środki pływające są dopuszczone do celów wędkarskich oraz jak mają być oznaczone.Są one rejestrowane w starostwach i na końcu numeru zawierają literę A.Łodzie o mocy silnika powyżej 20KM używane do celów rekreacyjnych i sportowych podlegają przeglądom i są rejestrowane przez właściwe związki sportowe.Mają inne oznaczenia a więc nie są dopuszczone do wędkowania. [2012-07-25 19:12]

:) ale jaja! [2012-07-25 19:21]

To ja będąc na Mazurach i wędkując z jachtu moich przyjaciół byłem kłusownikiem - hehe. Skąd ci się to koleś bierze? Chodzi mi o te głupoty. Wędkować możesz z każdej łodzi która ma numer boczny, a to co tu jest poruszane to dotyczy łódki zarejestrowanej jako służącej do APR. Czy będąc gościem na pokładzie jednostki poruszającej się po akwenie dopuszczonym do wędkarstwa i posiadając aktualne uprawnienia do wędkowania łamię prawo wędkując z łodzi posiadającej numer boczny? Hehe. [2012-07-25 19:25]

Romuald55

Kolega może robić co mu się rzewnie podoba,nawet wbrew prawu.
2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania irejestracji.3. Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, prowadzi starosta.3a. Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawieraćnumer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa,myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczbyod 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery„R” – oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo „A” – oznaczającejsprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb. [2012-07-25 19:34]

Piotr 100574

To ja będąc na Mazurach i wędkując z jachtu moich przyjaciół byłem kłusownikiem - hehe. Skąd ci się to koleś bierze? Chodzi mi o te głupoty. Wędkować możesz z każdej łodzi która ma numer boczny, a to co tu jest poruszane to dotyczy łódki zarejestrowanej jako służącej do APR. Czy będąc gościem na pokładzie jednostki poruszającej się po akwenie dopuszczonym do wędkarstwa i posiadając aktualne uprawnienia do wędkowania łamię prawo wędkując z łodzi posiadającej numer boczny? Hehe.

tu się kolega myli ,łodzie i inne sprzęty pływające z których wolno wędkować różnią się numerami od łodzi turystycznych ,z łodzi o innych numerach niż przeznaczonych do wędkowania nie można łowić ,czyli masz rację twój kolega łowiąc z jachtu kłusował chyba że jego jacht jest zarejestrowany jako łódź wędkarska
[2012-07-25 19:48]

Jacht poruszał się po akwenie będącym we władaniu UPRAWNIONEGO DO RYBACTWA a ja miałem od tego UPRAWNIONEGO DO RYBACTWA stosowne pozwolenie. Wiesz kolego co nas w Polsce niszczy? Niszczy nas to, że każdy pedzio może sobie dowolnie interpretować przepisy.  Kto jest funkcjonariusz, ten ma rację. Tylko od nas, zainteresowanych zależy, czy będziemy się poddawać każdemu kto ma swoje poglądy na prawo. Są wody, gdzie wymaga się tylko zezwolenia na połów wędką, a rodzaj łodzi jest mało ważny. Niestety interpretatorów jest wielu i każdy wrzuca wszystko do jednego wora, bo tak go nauczono. [2012-07-25 20:42]

ANDRIEJEWICZ

...r e j e s t r a c j a ....lodzi nawet kabinowej do 7m dlug. nie przedstawia zadnedo klopotu jesli moc silnika nie przekracza 20 km/15kW...mosniejszy silnik powoduje dokonywanie przegladow okresowych przez inspektora/=uprawnienia motorowodne do prowadzenia takiej lodzi.....

Rejestracji dokonuje sie w gminie skladajac wniosek o zarejestrowanie i wnosi oplate 18zl.

Lodzie wieksze rejestruje sie podobnie jak samochody= przetlumaczone dokumenty rejestr., umowa kupno/sprzedaz,oplata celna....uwazaj na handlarzy bo czesto czegos nie posiadaja/to dot.wiekszych i mocniejszych lodzi.

[2013-10-06 17:48]

ANDRIEJEWICZ

...statkiem nazywa sie wszystkie dostepne plywadelka chociazbys je zrobil z pudelek po zapalkach np. kajaki [2013-10-06 17:54]

miecz-gaz

Tak jest: wszystko co ma wiosło i pływa jest jednostką pływającą. [2013-11-06 13:03]

Kristoph1

To ja będąc na Mazurach i wędkując z jachtu moich przyjaciół byłem kłusownikiem - hehe. Skąd ci się to koleś bierze? Chodzi mi o te głupoty. Wędkować możesz z każdej łodzi która ma numer boczny, a to co tu jest poruszane to dotyczy łódki zarejestrowanej jako służącej do APR. Czy będąc gościem na pokładzie jednostki poruszającej się po akwenie dopuszczonym do wędkarstwa i posiadając aktualne uprawnienia do wędkowania łamię prawo wędkując z łodzi posiadającej numer boczny? Hehe.

tu się kolega myli ,łodzie i inne sprzęty pływające z których wolno wędkować różnią się numerami od łodzi turystycznych ,z łodzi o innych numerach niż przeznaczonych do wędkowania nie można łowić ,czyli masz rację twój kolega łowiąc z jachtu kłusował chyba że jego jacht jest zarejestrowany jako łódź wędkarska
Rejestrowałem cztery łódki w Starostwie i nikt nie pytał mnie jak i też nigdzie nie było we wniosku czy ta łódź będzie użytkowana turystycznie czy tez do celów wędkarskich. Z tego co wiem, łódź używana do celów wędkarskich musi być zarejestrowana, a łódka turystyczna niekoniecznie. Być może się mylę, ale tak usłyszałem od jednego ze strażników rybackich.
[2013-11-06 19:47]

z@mela

mam  pytanie dotyczące  konieczności   rejestrowania  środka plywajacego gdy ten  bedzie  słuzyl jedynie do transportu  z jednego brzegu na  2   czy  do  takiego celu musze miec zarejestrowane plywadło  a co za tym idzie kapoki itp  ??
[2013-11-06 21:08]