Zaloguj się do konta

PZW nie jest już stowarzyszeniem

utworzono: 2013/08/24 21:10
kedzio

Cóż, życie zweryfikuje kiedyś takie zapędy. Ja bym się nie odgrażał, ale nie podoba mi sie takie postępowanie. Ma ono zresztą miejsce na tym forum od zawsze. Nikt niestety nie reaguje.  [2013-08-29 19:36]

ryukon1975

Ja się nie odgrażam bo u mnie SSR nie ma i dlatego napisałem że jeśli mają być aby tak postępować to lepiej żeby ich nie było.

Może z tym w mordę zbyt dosłownie napisałem, chodziło mi o to że nie w każdym środowisku można tak mieszać innych z błotem bo ludzie sobie na to nie pozwolą i zostaje się sam jak palec.

 

 

[2013-08-29 19:38]

kedzio

Chodziło mi o te zapędy z prężeniem i szmaceniem cudzego życia. Posty poszły w tym samym czasie - kolejność spowodowała, że mnie opacznie zrozumiałeś. [2013-08-29 19:56]

ryukon1975

Napisałem na pw o co mi chodziło żeby tu nie wywoływać niepotrzebnej wojny. [2013-08-29 20:11]

cyprinus m

koledzy wróćmy do tematu .
czy Z.G PZW miał statutowe prawo podjąć decyzję o zmianie stowarzyszenia na rzecz klubu sportowego ?
bez opinii walnego zjazdu delegatów.
czy nie jest to przekroczenie kompetycji w tak ważnej sprawie?

czy chodziło oto abyśmy wszyscy poczuli się sportowcami ?
cz o dotacje dla klubów sportowych z budżetu państwa  w myśl ustawy o sporcie ?

czy Z.G.  PZW nie przekombinował a teraz nie ma pomysłu  jak to odkręcić.

odpowiedzmy lepiej sobie na te pytania,
zamiast wytykać sobie kiedy i kogo wyleją za jakie przewiny.[2013-08-29 23:31]

JKarp

"czy Z.G PZW miał statutowe prawo podjąć decyzję o zmianie stowarzyszenia na rzecz klubu sportowego ? bez opinii walnego zjazdu delegatów. "
CześćCzy to ważne?Zrobili co chcieli bez pytania, konsultacji czym pokazali jak liczą się z resztą wędkarzy, bez których przecież nie mają racji bytu.
I ktoś ( wiadomo kto ) napisze, że trzeba chodzić na zebrania jak i tak zrobią co zechcą.
JK

[2013-08-30 10:36]

Roxola

Tak mi się marzy, żeby przeczytać na portalu jakie macie propozycje uzdrowienia,co proponujecie w zamian, żebyśmy mogli nadal oddawać się swojej pasji, bez koniecznościzwiększenia kosztów naszego hobby i z możliwością łowienia w kilku wodach.Zaznaczę, że zarządzanie przez osobę prywatną wodą, jak również Towarzystwa wędkarskiez opłatą roczną 300zł za możliwość łowienia w jednym zbiorniku mnie nie cieszą.I takie rozwiązanie zakończy moją przygodę z wędkarstwem, bo lubię poznawać inne wody,a niestety względy finansowe wówczas mi na to nie pozwolą.
P.SMam dwa Towarzystwa w swoim mieście i pięć sekcji wędkarskich dlatego wiem o czym piszę.

[2013-08-30 11:04]

JKarp

CześćWiesz Ola jak się uzdrawia źle działający zarząd jakiejś firmy?
Wywala się wszystkich z zarządu na zbity pysk i powołuje się nowy zarząd lub wymienia się samego prezesa a reszta czując na plecach oddech nowego zwierzchnika bierze się do roboty.I tak powinno się uzdrowić ZG PZW i ZO PZW a kończąc na kołach PZW.
Tylko żeby tak zrobić trzeba odpowiednio zapłacić tym co chcą pracować i tym co dobrze pracują.
JK[2013-08-30 11:27]

kedzio

1. Jeden Związek Wędkarski zrzeszający w tej chwili 2.000.000 członków zrzeszonych.

2. Weryfikacja wiedzy w zakresie przepisów ( wszystkich członkówPZW ) w celu uzyskania uprawnień do Amatorskiego Połowu ryb. ( jak na Prawo Jazdy)

3. Komisja Regulaminowa odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów na poziomie Okręgu i tu...

4. Ograniczenie liczby Okręgów PZW do:

a- ilości województw,

b- ilości regionów! - to byłoby lepsze!

5. Ustalenie składek członkowskich na poziomie prospołecznym. Myślę, że 300 złotych to byłaby taka stawka.

6. Podział kwoty na:

a- Działalność Zarządów Regionalnych

b- Działalność Kół i ich potrzeby kolportażowe, dzierżawne, organizacyjne.

c- Utrzymanie jednej, ale dobrze wyszkolonej i wyposażonej SŁUŻBY KONTROLNEJ ( odpowiednio zweryfikowanej)

7. Dotowanie badań biologicznych i ichtiologicznych naszych wód, przez ośrodki naukowe typu UNIWERSYTETY i ich kadrę naukową oraz studentów!!!!!!!!!!!!!!

8. Prowadzenie racjonalnej gospodarki zarybieniowej, opartej na tych badaniach!

9. Wspieranie szkółek, ognisk wędkarskich, w celu edukowania młodzieży.

10. POZBYCIE SIĘ POSTKOMUNISTYCZNEJ HAŁASTRY Z SZEREGÓW ZWIĄZKU NA POZIOMIE WŁADZ WSZELKICH SZCZEBLI !

11. Ochrona ryb zgodnie z wynikami badań naukowych, a nie widzimisię pierdołów na stołkach w PZW.

12. Zaostrzenie kar za łamanie prawa wędkarskiego!

13, a może to powinien być pierwszy punkt, OPRACOWANIE REGULAMINU ZGODNIE Z ZASADAMI JĘZYKA POLSKIEGO, LOGIKĄ, PRAWEM NADRZĘDNYM, czyli stworzenie jasnego i nie wzbudzającego wątpliwości Almanachu Prawa Wędkarskiego.

14. Możliwość sprawowania funkcji w PZW tylko dla wędkarzy ze stażem nie mniejszym niż 10 lat aktywnego członkostwa.

16. Ustawowe umożliwienie dostępu do wód dla wędkarzy.

17. Obowiązek budowy przejazdów przez wały ochronne i przepławek i tarlisk dla ryb w przypadku regulacji i spiętrzania rzek.

SPORT MNIE NIE OBCHODZI, JESTEM JEGO WROGIEM, WIĘC TO ZAGADNIENIE POMINĘ.

CZY KOLEŻANKA OLA zaaprobowałaby moje pomysły?

Inaczej się nie da.


[2013-08-30 17:05]

JKarp

A gdzie w RAPR jest zapis o tym, że masz płacić ?Gdzie w ogóle jest napisane, że masz płacić - pytam o prawo nadrzędne a nie zapisy PZW.JK [2013-08-30 19:48]

Artur z Ketrzyna

A gdzie w RAPR jest zapis o tym, że masz płacić ?Gdzie w ogóle jest napisane, że masz płacić - pytam o prawo nadrzędne a nie zapisy PZW.JK

Jak dobrze przeczytasz ustawę o rybactwie wśród lądowym to znajdziesz zapis. Ze gospodarz wody sam ustala regulamin i wysokość opłat...

Co do RAPR to jest wewnętrzny regulamin PZW, nie państwowy. Uchwalony na podstawie tej że ustawy...
[2013-08-30 20:23]

kedzio

Kolego Januszu. Fakt opłacania składek przez członków  Związku nie jest ujęty w RAPR. RAPR, to Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, a nie regulamin członkostwa PZW. 

Opłacanie składek przez członków Związku  wynika nie z RAPR, tylko ze statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, na co wstępując w szeregi Związku wyraziliśmy zgodę.

Tak jak inne organizacje, PZW posiada statut! Niestety wielu z nas o tym zapomina.

Jesteś członkiem Związku, masz płacić. Można też zrezygnować z członkostwa na piśmie, umrzeć, lub zostać wykluczonym na skutek prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego, LUB NIEOPŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH w terminie...

Jest to zapis z wersji ostatecznej Statutu PZW.


[2013-08-30 20:32]

kedzio

A gdzie w RAPR jest zapis o tym, że masz płacić ?Gdzie w ogóle jest napisane, że masz płacić - pytam o prawo nadrzędne a nie zapisy PZW.JK

Jak dobrze przeczytasz ustawę o rybactwie wśród lądowym to znajdziesz zapis. Ze gospodarz wody sam ustala regulamin i wysokość opłat...

Co do RAPR to jest wewnętrzny regulamin PZW, nie państwowy. Uchwalony na podstawie tej że ustawy...


Ale nie dotyczy wyłącznie członków PZW, tylko każdej osoby, która wędkuje na wodach należących do PZW. [2013-08-30 20:40]

JKarp

Art. 7. Amatorski połów ryb  1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. 1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. 2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej "kartą wędkarską" lub "kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie. 2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia tego rejestru. 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach. 5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. 6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat. 7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania. 7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 rozporządzenie w sprawie amatorskiego połowu ryb, pkt 2. Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia. 7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która: 1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt. 8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

Za uprawnionego do rybactwa ustawa w art. 4 w brzmieniu pierwotnym uznała: na wodach stojących – posiadacza gruntów pod tymi wodami, na wodach płynących – tego, kto otrzymał pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich.
Czy PZW jest uprawnionym do rybactwa na wodach stojących skoro nie jest posiadaczem gruntów pod tymi wodami? Tylko nie pisz mi tu o tym, że jest jakimś gospodarzem. Pytam wyraźnie - czy własnością PZW są grunta pod wodami stojącymi.
JK [2013-08-30 20:40]

JKarp

"Ale nie dotyczy wyłącznie członków PZW, tylko każdej osoby, która wędkuje na wodach należących do PZW."

A które to wody są PZW ? jk [2013-08-30 20:41]

kedzio

Jesteś członkiem PZW? No to masz statut. On ci mówi, co trzeba, a co nie trzeba. PZW - Koło - jest dzierżawcą wody. Ale ty jesteś członkiem PZW, a w statucie stoi jak byk, że masz płacić.


[2013-08-30 20:44]

kedzio

Wody PZW, to wody, które zostały na podstawie umów wydzierżawione od RZGW, Zarządów Gmin, Miast, Państwa Polskiego. To wody ujęte w wykazie łowisk PZW, opatrzone numerami ewidencyjnymi PZW. Sprawiasz wrażenie kompletnego laika - walisz głupa, czy naprawdę nie kumasz bazy? [2013-08-30 20:46]

kedzio

Kolego Januszu. Tym razem naprawdę wymiękam wobec twojej logiki. Już nie masz czego się uczepić. Naprawdę odpuść, bo to kierunek na bezludną wyspę. [2013-08-30 20:49]

JKarp

Płać bo płać ;-) Za uprawnionego do rybactwa ustawa w art. 4 w brzmieniu pierwotnym uznała: na wodach stojących – posiadacza gruntów pod tymi wodami, na wodach płynących – tego, kto otrzymał pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich.
Czy PZW jest uprawnionym do rybactwa na wodach stojących skoro nie jest posiadaczem gruntów pod tymi wodami? Statut PZW jest nadal wewnętrznym dokumentem który zmusza maluczkich do płacenie na bossów PZW bo jakoś np w tę ochronę wód jakoś nie wierzę.JK [2013-08-30 20:49]

kedzio

Więc wystąp z PZW. [2013-08-30 20:51]

JKarp

"Wody PZW, to wody, które zostały na podstawie umów wydzierżawione od RZGW, Zarządów Gmin, Miast, Państwa Polskiego." Czy dzierżawa przenosi prawo własności? Na 100 % nie przenosi.
"Kolego Januszu. Tym razem naprawdę wymiękam wobec twojej logiki. Już nie masz czego się uczepić. Naprawdę odpuść, bo to kierunek na bezludną wyspę."
Widzisz Kolego no nie mam się czego czepić ale za to udowodniłem, że wody stojące nie są własnością PZW, grunta pod nimi tym bardziej więc PZW nie może być uprawnionym do rybactwa na wodach stojących więc nie może brać kasy za zezwolenia. Dlatego dość często co potwierdzi Artur bo sam o tym ostatnio pisał wiele jezior nagle stało się przepływowymi żeby zakwalifikować je do wód płynących. ( Artur pisał, że raz jakieś tam jezioro to woda stojąca a za chwilę napisali że jest przepływowe co Artur odczytał jako ich niekompetencję ale to zaplanowane działanie ).
JK

[2013-08-30 20:56]

JKarp

"Więc wystąp z PZW."
Natychmiast to zrobię ( jak i wielu innych wędkarzy ) jak opłata dla niezrzeszonych nie będzie tak wariacka jak do tej pory.
Niech mnie sami usuną bo nie chodzę na czyny społeczne jak 95 % wędkarzy z mojego koła. ;-)
JK [2013-08-30 20:58]

kedzio

"JAKO CZŁONEK PZW, MASZ STATUTOWY OBOWIĄZEK UISZCZANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH. WSTĘPUJĄC DO PZW, WYRAZIŁEŚ NA TO ZGODĘ. NIE PŁACISZ ZWIĄZKOWI ZA ŁOWIENIE RYB - JEŚLI TAK MYŚLISZ, TO JESTEŚ W BŁĘDZIE.

PZW powstało jako dobrowolne stowarzyszenie pasjonatów wędkarstwa. Zostało wpisane do Rejestru organizacji społecznych. Statut został zatwierdzony przez niezawisły sąd. Ty, jako członek PZW, masz tego statutu przestrzegać.

Ja nie twierdzę, że ten statut i ten Związek to bezbłędny przykład doskonałości. Ale jestem Wędkarzem zrzeszonym w PZW i mam obowiązki oprócz praw.

Tak ma wiele innych stowarzyszeń, np PZHGP, PZŁ, PZŻ, PZMot, PZD... To są organizacje, stowarzyszenia, które pobierają od członków opłaty na różne cele określone w statutach tych stowarzyszeń.

Jesli tego nie kumasz, to powiedz mi, co kumasz. Bo kumasz raczej nietęgo!

Członkostwo PZW jest dobrowolne! Nie musisz w to brnąć. Wszak i tak poławiasz prosiaki na komerchach" aż piszczy - co nie?

[2013-08-30 21:07]

Artur z Ketrzyna

Art. 7. Amatorski połów ryb  1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. 1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. 2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej "kartą wędkarską" lub "kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie. 2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia tego rejestru. 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach. 5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. 6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat. 7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania. 7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 rozporządzenie w sprawie amatorskiego połowu ryb, pkt 2. Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia. 7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która: 1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt. 8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

Za uprawnionego do rybactwa ustawa w art. 4 w brzmieniu pierwotnym uznała: na wodach stojących – posiadacza gruntów pod tymi wodami, na wodach płynących – tego, kto otrzymał pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich.
Czy PZW jest uprawnionym do rybactwa na wodach stojących skoro nie jest posiadaczem gruntów pod tymi wodami? Tylko nie pisz mi tu o tym, że jest jakimś gospodarzem. Pytam wyraźnie - czy własnością PZW są grunta pod wodami stojącymi.
JK

"a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie."
Ten cytat z twego postu. Odpowiada Ci na twoje 2 pytania.
1). Posiadać jego zezwolenie. Czyli musi je zdobyć. Czyli zgodnie z prawem wykupić lun nadycy drogą legalną w loteri, po przez darowiznę itd.
2). Uprawniony do rybactwa, czyli uprawniony do prowadzenia gospodarki rybackiej. Nie ma to nic wspulnego z własnością, a jedynie z prawem użytkowania wody do celów rybackich. PZW nabyło te prawa po przez dzierżawę. Tak więc nie jest właścicielem a dzierżawcą. I to go uprawnia do Prowadzenia gospodarki rybnej.

Po przez umowę cywilnoprawną o wydzierżawieniu wody/gruntu. Właściciel zbywa się praw do władania tym mieniem na czas trwania umowy. Ale nie zrzeka się własności.
[2013-08-30 21:11]

kedzio

Art. 7. Amatorski połów ryb  1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. 1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. 2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej "kartą wędkarską" lub "kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie. 2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia tego rejestru. 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach. 5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. 6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat. 7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania. 7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 rozporządzenie w sprawie amatorskiego połowu ryb, pkt 2. Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia. 7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która: 1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt. 8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

Za uprawnionego do rybactwa ustawa w art. 4 w brzmieniu pierwotnym uznała: na wodach stojących – posiadacza gruntów pod tymi wodami, na wodach płynących – tego, kto otrzymał pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich.
Czy PZW jest uprawnionym do rybactwa na wodach stojących skoro nie jest posiadaczem gruntów pod tymi wodami? Tylko nie pisz mi tu o tym, że jest jakimś gospodarzem. Pytam wyraźnie - czy własnością PZW są grunta pod wodami stojącymi.
JK

"a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie."
Ten cytat z twego postu. Odpowiada Ci na twoje 2 pytania.
1). Posiadać jego zezwolenie. Czyli musi je zdobyć. Czyli zgodnie z prawem wykupić lun nadycy drogą legalną w loteri, po przez darowiznę itd.
2). Uprawniony do rybactwa, czyli uprawniony do prowadzenia gospodarki rybackiej. Nie ma to nic wspulnego z własnością, a jedynie z prawem użytkowania wody do celów rybackich. PZW nabyło te prawa po przez dzierżawę. Tak więc nie jest właścicielem a dzierżawcą. I to go uprawnia do Prowadzenia gospodarki rybnej.

Po przez umowę cywilnoprawną o wydzierżawieniu wody/gruntu. Właściciel zbywa się praw do władania tym mieniem na czas trwania umowy. Ale nie zrzeka się własności.


PONADTO - PONADTO - PONADTO - PONADTO [2013-08-30 21:19]