pytanie mam

panowie pytanko mam wiedzie może gdzie na terenie Zabrza Gliwic i rudy ¶l±skiej s± fajne stawy na biał± kartę ?