Pstrągi na zbiorniku Rówce

pstrag? jest to mozliwe na zbiorniku?jaki jego limit ochronny jest?