Przepisy - tatar z ryb.

/ 34 odpowiedzi
mn1504


Oczywicie z tymi pasoytami to troch macie racj,ale troch przesadzacie z t mierci w blach.Z pasoytami czsto gsto yje si cae ycie,czowiek wyglda troch anemicznie,zaley to od iloci i jakoci pobieranego pokarmu.Kieruj to do kol.Waldi Fish jak rwnie kol. pongaz4.Racj jest te e w dzisiejszych czasach konsumujemy mas produktw skaonych chemicznie ale o tym nie wiemy,tak e nie naley si wszystkiego ba,z umiarem i z rozsdkiem trzeba si kierowa. (2010/04/29 17:43)

Waldi Fish


Chyba pobienie przeczytae to, co napisaem, poniewa nie pisaem, eby inni nie spoywali tatara, tylko o niebezpieczestwach z tego wynikajcych. Natomiast pisaem, e kady ma woln wol w tej kwestii, gdy yjemy w pastwie demokratycznym i kady ma prawo spoywa pasoyty, ktre mog si znajdowa si w misie ryb, jeli ma ochot ma dodatkowe rdo biaka. Haha! (2010/05/10 20:24)