Zaloguj się do konta

Propozycje wniosków do Zarządu Głównego PZW

utworzono: 2010/01/05 20:35
slawomir66

Szanowni koledzy od dawna jest takie powiedzenie że w kupie siła. Analizując odpowiedź rzecznika PZW na pytania norbiko1 w sprawie ulg dla osób niepełnosprawnych oraz wpisu kazika aby w kołach zgłosić takie wnioski proponuję aby pomóc sobie wzajemnie. Wpisujmy tu przemyślane i konkretne wnioski do ZG. Jeśli kilka lub kilkanaście kół złoży taki sam wniosek może w końcu bossowie przemyślą i przejrzą na oczy . Oby tak się stało i do dzieła może to już pierwsza z szans na zmiany.
[2010-01-05 20:35]

slawomir66

Pierwszy wniosek nie mój ale obecnie poruszany.
- Wniosek do ZG PZW o wprowadzenie  w statucie PZW zapisu o uldze w wysokości 50% dla osób niepełnosprawnych w składce członkowskiej organizacyjnej i składce okręgowej. [2010-01-05 20:43]

Optymistycznie spoglądając w przyszłość ,życzyłbym sobie jednego okręgu wędkarskiego w całej Polsce!Pozdro. [2010-01-05 20:45]

Kolego pawelek

"życzyłbym sobie jednego okręgu wędkarskiego w całej Polsce!" to życzenia a gdzie wniosek.
Ja zwracam się  do bardziej doświadczonych bywalców zebrań o podanie podstawy prawnej składania wniosków .Wniosków mam dużo.Nie chciałbym aby przepadły ze względów formalnych i nie były głosowane nawet na szczeblu kola.
[2010-01-05 21:10]

hubi

A moja propozycja oprócz ulg w opłatach to i bezwzględny obowiązek przygotowania kilku stanowisk wędkarskich na akwenach wodnych dla osób niepełnosprawnych. [2010-01-05 21:11]

slawomir66

Kolejny przykładowy wniosek do ZG i ZO:

Wniosek do ZG (czy ZO) w sprawie udzielania odpowiedzi z uzasadnieniem na zgłoszone wnioski w przypadku ich przyjęcia do realizacji bądź odrzucenia.

Sprawi to w pewien sposób ze wnioski nie zaginą bo odbiorcy będą musieli udzielić odpowiedzi.
[2010-01-05 21:31]


Wnioskuje o ustalenie ulgi 50% dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w wszystkich składkach PZW .Zebranie koła nr.... okręg ..... zobowiązuje Zarząd Koła ,Delegatów,Zarząd Okręgu i ZGPZW do działań aby ulga ta miała zastosowanie od 2011r.
[2010-01-05 21:34]

Norbert Stolarczyk

tak to prawda a nie jak do tej pory że pan Grabowski sobie siedzi cicho bo tak jest lepiej w jego rozumowaniu, przyjdzie dzień kiedy będą musieli zacząć mówić.
[2010-01-05 21:34]

slawomir66

Do 197cm120kg taki wniosek trzeba zgłosić na zebraniu i czekać na przegłosowanie przez koło. Jeśli podczas głosowania ten twój wniosek nie będzie miał większości głosów to on nie pójdzie dalej. Odbierz skrzynkę odbiorczą.
[2010-01-05 21:38]

kazik

Wypracujmy takie wnioski które my i inni będą mogli ich powielić przekładając na zebraniach , ale niech jednakowo brzmią .

Należało by z tych propozycji stworzyć takie wnioski które inni by tylko przepisali i przedłożyli w kołach , Będzie łatwiej dla wszystkich i tych co nigdy nie zabierali głosu i tych co mają problemy z wypowiadaniem się. [2010-01-05 22:51]

mlyn

Wygodnie jest polemizować, a trudniej działać. Wielu w swoich wypowiedziach pokazuje ogrom chęci lecz jak przyjdzie co do czego to ogon między nogi chowa          i chodu. Taka, niestety jest rzeczywistość. [2010-01-05 23:01]

jak co do czego dojdzie to zaraz tysiące wymówek , nie wspomnę o cykorii ogarniającej na widok stempla prokuratora... 
[2010-01-05 23:12]

Zbig28

Poniższe uchwały już były przedstawiane na ubiegłorocznym walnym i będą zgłoszone na najbliższym. Może z nich skorzystacie po zmianie niektórych słów, tak aby pasowały do waszego Koła : 

 

UCHWAŁA NR ...

 

Członkowie Koła Nr. 28 PZW   Warszawa - Ursynów zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 1 marca 2008 r. wnoszą do Komisji Statutowej PZW postulat zmiany w § 18 Statutu PZW, polegającej na dopisaniu punktu 7 o brzmieniu :

 

7.   Członek Związku może pełnić funkcję we władzach PZW każdego szczebla organizacyjnego co najwyżej przez dwie następujące po sobie kadencje .

 

 

Uzasadnienie.

 

Związek wymaga głębokich reform dotyczących wszystkich sfer jego działalności. Od wielu lat obserwujemy coraz większą degradację wód PZW pod względem pogłowia ryb, nieuzasadnioną na nich obecność różnych podmiotów prowadzących działalność rybacką,   brak rzetelnej ochrony wód,   niewystarczającą współpracę z samorządami lokalnymi i organami państwa,   brak konkretnych działań zmierzających do budowy nowoczesnej organizacji skupiającej wędkarzy i stwarzającej im odpowiednie warunki do uprawiania tej formy wypoczynku.

 Odpowiedzialność za ten stan ponoszą władze związkowe wszystkich szczebli organizacyjnych.

 

Jedną z przyczyn wyżej wymienionych patologii jest brak dopływu do władz związkowych ludzi, którzy nie aprobują panującego od dziesięcioleci marazmu w PZW.

 

Ludzi, którzy będą chcieli podjąć wysiłek przeprowadzenia reform cywilizujących Związek na wzór organizacji działających w wielu krajach, także tych skupionych w Unii Europejskiej.

 

Ludzi, dla których wędkarze będą podmiotem w PZW, a nie wyłącznie dostarczycielami często marnotrawionych środków finansowych.

 

Wiele zapisów w obowiązującym statucie wręcz blokuje włączenie w prace Związku ludzi, którzy mieliby szanse i wolę do przeprowadzenie niezbędnych reform.

 

Zebrani na WZS zobowiązują Zarząd Koła do przekazania treści w/w uchwały do Komisji Statutowej działającej przy ZG PZW za pośrednictwem ZOM.

 

                                        

 

 

U C H W A Ł A   nr ...

 

Do Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW

 

 

 

 

Zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Koła nr. 28   PZW Warszawa - Ursynów postulują o opracowanie rzetelnej instrukcji szkoleniowej dla członków Społecznej Straży Rybackiej.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Obecnie przedstawiany dokument pt. SZKOLENIE S.S.R   nie przedstawia żadnej merytorycznej wartości w zakresach :   szkoleniowym, instruktażowym, prawnym, organizacyjnym, zasad współpracy z PSR i Policją itd.

 

Nie zawiera wielu podstawowych i niezbędnych do funkcjonowania SSR informacji dotyczących uprawnień strażników, o których wiedzę uzyskaliśmy w dość ograniczonym zakresie dopiero podczas bezpośredniego spotkania z Komendantem SSR działającej przy OM.

 

Zawiera natomiast kilka sprzecznych ze sobą zapisów. Nie znany jest Także autor (-rzy) tego " dokumentu ".

 

Członkowie SSR mają prawo oczekiwać poważnego potraktowania ich społecznego   zaangażowania w ochronę wód. Tym bardziej, że może to być zajęcie niebezpieczne i rodzące skutki prawne.

 

Muszą być w pełni świadomi swoich uprawnień,   zagrożeń   i   danych im przez prawo narzędzi do zwalczania wszelkich form nieprzestrzegania zapisów   wynikających z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

 

 

1 marca 2008 r.

 

 

 

UCHWAŁA NR ....

 

Członkowie Koła Nr. 28 PZW   Warszawa - Ursynów zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 1 marca 2008 r. wnoszą do Komisji Statutowej PZW postulat zmiany w § 18 Statutu PZW, polegającej na dopisaniu punktu 7 o brzmieniu :

 

7.   Członek Związku może pełnić funkcję we władzach PZW każdego szczebla organizacyjnego co najwyżej przez dwie następujące po sobie kadencje .

 

 

Uzasadnienie.

 

Związek wymaga głębokich reform dotyczących wszystkich sfer jego działalności. Od wielu lat obserwujemy coraz większą degradację wód PZW pod względem pogłowia ryb, nieuzasadnioną na nich obecność różnych podmiotów prowadzących działalność rybacką,   brak rzetelnej ochrony wód,   niewystarczającą współpracę z samorządami lokalnymi i organami państwa,   brak konkretnych działań zmierzających do budowy nowoczesnej organizacji skupiającej wędkarzy i stwarzającej im odpowiednie warunki do uprawiania tej formy wypoczynku.

 Odpowiedzialność za ten stan ponoszą władze związkowe wszystkich szczebli organizacyjnych.

 

Jedną z przyczyn wyżej wymienionych patologii jest brak dopływu do władz związkowych ludzi, którzy nie aprobują panującego od dziesięcioleci marazmu w PZW.

 

Ludzi, którzy będą chcieli podjąć wysiłek przeprowadzenia reform cywilizujących Związek na wzór organizacji działających w wielu krajach, także tych skupionych w Unii Europejskiej.

 

Ludzi, dla których wędkarze będą podmiotem w PZW, a nie wyłącznie dostarczycielami często marnotrawionych środków finansowych.

 

Wiele zapisów w obowiązującym statucie wręcz blokuje włączenie w prace Związku ludzi, którzy mieliby szanse i wolę do przeprowadzenie niezbędnych reform.

 

Zebrani na WZS zobowiązują Zarząd Koła do przekazania treści w/w uchwały do Komisji Statutowej działającej przy ZG PZW za pośrednictwem ZOM.

 

                                        

 

 

 

 

 

[2010-01-05 23:23]

kazik

Wygodnie jest polemizować, a trudniej działać. Wielu w swoich wypowiedziach pokazuje ogrom chęci lecz jak przyjdzie co do czego to ogon między nogi chowa          i chodu. Taka, niestety jest rzeczywistość.

 

Nie rozumiem kolegi ,,mlyn” aluzję ? Przecież jest wielu co tylko czyta i niech poznają opinie tych co się wypowiadają , a jak jeszcze by mieli gotowca to wielu będzie łatwiej wystąpić z takim wnioskiem , niewiele się odzywając. Ja widzę że kolega przeważnie krytykuje w wielu wypowiedziach na tym forum . Może coś konkretnego by kolega zaproponował w tej dyskusji i może to będzie to co nam potrzeba .

Ja sobie dam radę z tą sprawa , ale jest wielu co nie ma odwagi i ma kłopoty z takimi sprawami , a my możemy tym ludziom ułatwić włączenie się do wprowadzania zmian w PZW.

Kolega ,,Zbig28” przedstawił coś konkretnego i to mi się podoba.


 

[2010-01-05 23:28]

Zbig28

Zgłoszę je ponownie, gdyż jak narazie pewnie toną w biurkach ZO lub ZG, albo zaszczyciły najbliższy ul. Twardej śmietnik.  Na naszym walnym zostały przyjęte jednomyślnie i przesłane wyżej, czyli do okręgu.  Być może jeżeli podobne zostaną uchwalone na Waszych walnych zgromadzeniach, to decydenci zaczną patrzeć na konieczność zmian w związku bardziej trzeźwym okiem. [2010-01-05 23:30]

Zbig28

Sorry... coś spaprałem i jedna z uchwał pokazała się dwa razy. [2010-01-05 23:36]

Zbig28
Ja uważam, że teraz powinniście głosować uchwałę   zobowiązaniu delegatów do nie przyjęcia absolutorium dla osób odpowiedzialnych za brak odpowiedzi na wasze uchwały.
Jeszcze raz proszę  o podstawy prawne, statutowe i regulaminowe uchwalanych uchwał.
[2010-01-06 00:03]

Wnioski jakie ja bym zgłosił są takie:

1. Drastyczne zmniejszenie liczby okręgów PZW

a. zlikwidować okręgi

b. lub doprowadzić do zrównania liczby okręgów PZW z liczbą RZGW , czyli do 7.

2. Zlikwidować ograniczenia w wyborze wód do wędkowania, czyli wprowadzić prawo do wędkowania na terenie całego kraju na dowolnym łowisku.

3. Ograniczyć ilość etatów w PZW

4.Doprowadzić do transparentności związku w dziedzinach finansowych i organizacyjnych.

5. Doprowadzić do dogłębnej kontroli działalności PZW, jego finansów, gospodarności, praworządności, np. przez NIK lub inny uprawniony organ Administracji Państwowej.

6. Wzorem Czechów, zakazać zajmowania jakichkolwiek stanowisk w związku osobom które były w czasie PRL-u w PZPR powyżej szeregowego członka tej partii.

7. Wprowadzić kadencyjność funkcji związkowych, z ograniczeniem najwyżej dwóch kadencji trwających najlepiej 3 lata.

8. ZAPISAĆ STATUTOWE PRAWO ZNIŻEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZWIĄZKU.

9. WSPOMAGAĆ KOŁA W DZIAŁANIU NA RZECZ DOSTĘPU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO WÓD.

10. Współpracować z odpowiednimi władzami terytorialnymi w dziedzinie tworzenia przejazdów przez wały p.powodziowe, polepszania warunków dojazdu do zbiorników PZW dla wszystkich członków związku.

11. Znieść zakaz używania podrywki dla pozyskiwania żywca.

12. Zmienić brzmienie zapisu o udostępnianiu wędki współmałżonkowi członka związku.

Czyli zaznaczyć w tym zapisie, ze współmałżonek nie musi posiadać Karty Wędkarskiej.

13. Walczyć z ustawodawcą o zaostrzenie kar dla kłusowników.

14. Opracować plan racjonalnej gospodarki zarybieniowej, poparty badaniami naukowymi.

15. Zakazać zarybiania zbiorników naturalnych, bądź znaturalizowanych gatunkami obcego pochodzenia.

16. Ujednolicić składki do jednego, ogólnokrajowego poziomu.

17. NADAWANIE ODZNAK ZASŁUŻONEGO DLA PZW UCZYNIĆ ZASZCZYTEM, PODZIĘKOWANIEM ZA OGROMNY WKŁAD W DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU (ALE NIE ETATOWĄ DZIAŁALNOŚĆ BO ETAT NIE JEST DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ!!!!!!!) A nie kolesiowską przysługą.

18. Odczepić się od portali internetowych nie będących pod egidą PZW.

19. Walczyć z ustawodawcą o likwidację rybactwa śródlądowego (największego złodzieja ryb)

20 - ZOBLIGOWAĆ WŁADZE ZWIĄZKU DO PRACY NA RZECZ WĘDKARSTWA POLSKIEGO -pomijając pierdzenie w stołek.

21. WPROWADZIĆ NORMALNOŚĆ W KAŻDEJ DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI PZW.


[2010-01-06 12:06]

Podpisuje się pod wnioskiem Mirka obiema nogami i rękami-gdzie strzelić podpis.Pozdrawiam wszystkich myślących tak samo jak Ghostmir [2010-01-06 12:33]

I jeszcze 

22. Walczyć z ustawodawcą o regulacje prawne dotyczące jakże bolesnego problemu ZAGRADZANIA DOSTĘPU DO WODY przez właścicieli działek rekreacyjnych i takich tam bzdetów,

Czyli zachowanie strefy wolnego dostępu do wody dla wędkarzy i zakaz stawiania ogrodzeń bliżej niż 20 metrów od lustra wody.

[2010-01-06 12:36]

 Mi również podobają się pomysły ghostmina  gdzie  to podpisujemy ?
[2010-01-06 12:47]

Widzę Mirku ,że jak zawsze jesteś czujny ;o)

Dzięki...

[2010-01-06 12:48]

Ghostmir, dzięki za wsparcie moich 7 REGIONÓW nowego związku wędkarskiego. Słowo - okręgi, zarządy w dawnym wydaniu - brzmi sami wiecie jak ... Cieszę się, że coraz bardziej zbliżamy się do konkretów. Niedługo podyskutujemy. Okaże się, kto jest kim. Pozdrawiam. PS Słowo -"moich" to tylko odniesienie do mojej propozycji, zgłoszonej wstepnie na na naszym forum. Ze szczegółami się niebawem zapoznacie - rzeczowa, uczciwa krytyka mile widzianą bedzie.
[2010-01-06 12:57]

Kolego197cm120kg.O tym w jaki sposób podejmuje się uchwały na zebraniach sprawozdawczych i zebraniach zarządów.Mówi statut PZW. Niestety z przykrością stwierdzam że w tej chwili takowego nie posiadam.Co zmieni się na następnym posiedzeniu zarządu.Wydaje mi się że na zebraniu sprawozdawczym ,można zgłaszać wnioski o podjęcie uchwały ,poddając ją pod głosowanie .Większością głosów podejmuje się uchwały i obliguje zarządy do ich egzekwowania . Tak wobec koła jak i wobec zarządu okręgu. A co z tym dalej zrobi okręg? TO jest zagadka.Pozdro. [2010-01-06 13:05]

Witam.

Kolego Zbig widzę że Kolega zabiera sie do sprawy z pełnym profesjonalizmem.

A może jeżeli ma Kolega na to czas, zająłby się zorganizowaniem a potem koordynacją działań czegoś na wzór biblioteki gotowych materiałów dla "reformatorów" członków PZW.

Wszyscy którzy, biorą tak ożywioną dyskusję w sprawie zmian w PZW, mieliby szansę w sposób ujednolicony skoordynowany - a więc groźny dla obecnych władz - przeprowadzić na najbliższych walnych zebraniach kół akcję złożenia i przegłosowania całego zestawu uchwał.

Forum wedkuje.pl mogłoby sie stać ośrodkiem dysydenckim.

Tylko może trzeba zapytać właściciela czy takich dysydentów zechce gościć. 

Takie zadanie wymagałoby poświecenia czasu, ale byłby to skoordynowany początek rewolicji w PZW ?!

Pozdro 

[2010-01-06 13:23]

pawel72

Postulaty jakże mocne i chwalebne. Podpisuję się obiema rękami i jak dam radę to i nogami.Tylko czy realne? Np. wprowadzenie ulg dla osób niepełnosprawnych jest jak najbardziej w gestii okręgów i kół wędkarskich. Gdyby była taka wola ogólna to nie byłoby potrzeby wprowadzania takiego zapisu w statucie. Postulowałbym natomiast o wpis do statutu określający obligatoryjne całkowite zwolnienie z opłat na rzecz PZW członków SSR oraz osób które ukończyły 80 lat a będących członkami związku przez co najmniej 25 lat.

A co do postulatów życzeniowych czyt. utopijnych to chciałbym aby PZW przekształciło się w związek "non profit". Ciekaw jestem ilu by wtedy było chętnych do pozostania i działania jedynie społecznie... 

[2010-01-06 14:14]