Prawo wędkowania w wieku 12 lat

/ 62 odpowiedzi
JKarp


W obwodach rybackich użytkowanych przez PZW, wydaje się iż zasady dotyczące osób do 14 roku życia też nie mają podstaw prawnych i są pewną "dyskryminacją" pozostałych obywateli RP.Ot taka zagadka prawna ?
A może nie są dyskryminacją swojego rodzaju?
Chłopak do 14 lat może łowić bez karty a ten co skończył już musi mieć kartę. Ciekawe jak ma się sprawa powyżej 14 lat jeśli chce być nie zrzeszonym. Czy nadal uważasz, że dziecko nie może być dyskryminowane ?
JK
(2015/02/01 20:39)

Artur z Ketrzyna


W obwodach rybackich użytkowanych przez PZW, wydaje się iż zasady dotyczące osób do 14 roku życia też nie mają podstaw prawnych i są pewną "dyskryminacją" pozostałych obywateli RP.Ot taka zagadka prawna ?
A może nie są dyskryminacją swojego rodzaju?
Chłopak do 14 lat może łowić bez karty a ten co skończył już musi mieć kartę. Ciekawe jak ma się sprawa powyżej 14 lat jeśli chce być nie zrzeszonym. Czy nadal uważasz, że dziecko nie może być dyskryminowane ?
JK

To znaczy co, PZW ma wymagać od nich karty wędkarskiej? Co mówi prawo? Że dopiero od 14 roku życia jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
A jeśli ma już te 14 lat, to jest zobowiązany też przestrzegać zapisów prawnych, czyli posiadać zezwolenie.
W PZW i ten przed 14 rokiem i ten po. Ma prawo do zezwolenia. Idź na łowiska innych, zobacz czy też nie wymagają zezwoleń od 15 latków.
Ta więc podpowiem Ci jak osie. Idź i zaskarż ustawę, bo według ciebie dyskryminuje.

Widzisz, ja swojemu synowi nie musiałem w PZW wykupywać zezwolenia do puki nie miał 14 lat. I łowiliśmy razem, jeden limit i stanowisko. I było git. A na komercji musiałem m wykupić zezwolenie, innej opcji nie było by mógł wtedy ze mną powędkować. Tak więc? Co na to powiesz?


Przeczytaj ustawę o stowarzyszeniach. To zobaczysz czym się różni zrzeszony od nie zrzeszonego.
No przeczytałem całą i nawet pół słowa nie ma o niezrzeszonych.
JK

A przeczytałeś o prowadzeniu działalności? Bo to właśnie tyczy się osób nie zrzeszonych.
Ps. i zacznij pisać w temacie... o tym był wątek, możesz go odświeżyć. Tak więc spamujesz. I zaśmiecasz ten wątek


(2015/02/01 22:20)

JKarp


To znaczy co, PZW ma wymagać od nich karty wędkarskiej? Co mówi prawo? Że dopiero od 14 roku życia jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej.
A jeśli ma już te 14 lat, to jest zobowiązany też przestrzegać zapisów prawnych, czyli posiadać zezwolenie.
W PZW i ten przed 14 rokiem i ten po. Ma prawo do zezwolenia. Idź na łowiska innych, zobacz czy też nie wymagają zezwoleń od 15 latków.
Ta więc podpowiem Ci jak osie. Idź i zaskarż ustawę, bo według ciebie dyskryminuje.

Widzisz, ja swojemu synowi nie musiałem w PZW wykupywać zezwolenia do puki nie miał 14 lat. I łowiliśmy razem, jeden limit i stanowisko. I było git. A na komercji musiałem m wykupić zezwolenie, innej opcji nie było by mógł wtedy ze mną powędkować. Tak więc? Co na to powiesz?

I o tym mówię - Artur nie mieszaj w moich wypowiedziach. 
No a jak nie chce należeć do PZW to ile kosztuje zezwolenie?
Ustawa nie dyskryminuje - to PZW dyskryminuje.

Komercja to prywatna własność - powiem na to, że każdy na komercji płaci.

JK

A przeczytałeś o prowadzeniu działalności? Bo to właśnie tyczy się osób nie zrzeszonych.Ps. i zacznij pisać w temacie... o tym był wątek, możesz go odświeżyć. Tak więc spamujesz. I zaśmiecasz ten wątek"Ale ustawa i prawo nie pozwala na domysły urzędników. Działalność stowarzyszenia i ustawa dotyczy TYLKO CZŁONKÓW PZW a nie innych. Poza tym mamy konstytucję - no chyba że PZW JEST PONAD .-( (2015/02/01 22:44)

Artur z Ketrzyna


Ustawa nie dyskryminuje - to PZW dyskryminuje.

Jeśli PZW działa zddnie z tą ustawą to jak możesz twierdzić że to nie ustawa, a PZW?
Tobie się nie podobają zniżki dla młodych. To twój pogląd, inni za to są innego zdania.

Komercja to też nie zawsze prywatny interes. O tym też był wątek.

Ale ustawa i prawo nie pozwala na domysły urzędników. Działalność stowarzyszenia i ustawa dotyczy TYLKO CZŁONKÓW PZW a nie innych.
Stowarzyszenie (członkowie też) to usługodawca, nie zrzeszony to klient.
Tak drobna różnica, której ty nie widzisz... (2015/02/01 23:46)

JKarp


Mi nie chodzi o zniżki dla młodych wędkarzy.Mi chodzi o to, że jeśli wędkuje a ma skończone 14 lat a nie chce należeć do PZW to wtedy płaci jak za zboże jako niezrzeszony. 
PZW działa zgodnie z uchwałą w której nie ma słowa " niezrzeszony " pomimo tego, że Ty twierdziłeś, że jest. Można działać zgodnie z ustawą łamiąc Konstytucję ponieważ ustawa pozostawia sprawę niezrzeszonych otwartą. Według ustawy takiego kogoś nie ma. Taką lukę wykorzystuje PZW każąc sobie płacić dużo więcej. 
Czy zaraz okaże się, że ja czy Ty jesteśmy uprawnieni do rybactwa skoro jesteśmy usługodawcami? Artur żaden wędkarz zrzeszony nie jest żadnym usługodawcą.To ja jutro poproszę o paragon fiskalny jako klient he he ;-) 
JK (2015/02/02 06:50)

Artur z Ketrzyna


Mi nie chodzi o zniżki dla młodych wędkarzy.Mi chodzi o to, że jeśli wędkuje a ma skończone 14 lat a nie chce należeć do PZW to wtedy płaci jak za zboże jako niezrzeszony. 
PZW działa zgodnie z uchwałą w której nie ma słowa " niezrzeszony " pomimo tego, że Ty twierdziłeś, że jest. Można działać zgodnie z ustawą łamiąc Konstytucję ponieważ ustawa pozostawia sprawę niezrzeszonych otwartą. Według ustawy takiego kogoś nie ma. Taką lukę wykorzystuje PZW każąc sobie płacić dużo więcej. 
Czy zaraz okaże się, że ja czy Ty jesteśmy uprawnieni do rybactwa skoro jesteśmy usługodawcami? Artur żaden wędkarz zrzeszony nie jest żadnym usługodawcą.To ja jutro poproszę o paragon fiskalny jako klient he he ;-) 
JK

Jeśli chcesz zadąć paragonu, to po pierwsze nie możesz być zrzeszony, czyli członkiem PZW. Po drugie, jak na razie prawo polskie nie nakłada na stowarzyszenia obowiązku posiadania kas fiskalnych. Tak jak wcześniej od taksówkarzy, a teraz od fryzjera czy manikiurzystki (bodajże od 1 marca).
Tak zwykły członek też może być usługodawcą. Czyli wykonując czynności statutowe, pomaga np.: przy realizacji zamówienia publicznego.
Pokaż kolego ten zapis w konstytucji, że sprawa nie zrzeszonych jest otwarta :-)
Każdy ma wybór, i sam decyduje czy będzie należał do danej organizacji, i tyle. A tłumaczenie się korzyściami, to nic innego jak materializm, "sprzedać się za kilka dukatów jak Judasz"... (2015/02/02 07:12)

JKarp


Pokaż kolego ten zapis w konstytucji, że sprawa nie zrzeszonych jest otwarta :-)
Każdy ma wybór, i sam decyduje czy będzie należał do danej organizacji, i tyle. A tłumaczenie się korzyściami, to nic innego jak materializm, "sprzedać się za kilka dukatów jak Judasz"...


Konstytucja mówi o równym traktowaniu. Gdzie napisałem, że " w konstytucji, że sprawa nie zrzeszonych jest otwarta "
" Można działać zgodnie z ustawą łamiąc Konstytucję ponieważ ustawa pozostawia sprawę niezrzeszonych otwartą. Według ustawy takiego kogoś nie ma. Taką lukę wykorzystuje PZW każąc sobie płacić dużo więcej. "

Poczytaj sobie :
" Zasada równości wobec prawa to ogólna zasada wpływająca na kształt wolności i praw każdego człowieka i obywatela. Wyrażona została w Konstytucji, która stanowi, iż wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt zaś nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy ani żadne przyczyny. Od powszechnej zasady równości Konstytucja nie przewiduje żadnych odstępstw i wyjątków. Konstytucyjna zasada równości wobec prawa odnosi się nie tylko do obywateli Polski, ale do wszystkich osób podlegających krajowej jurysdykcji. 

Równość wobec prawa należy rozumieć w ten sposób, iż wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w stopniu równym, muszą być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, czy też faworyzujących określoną grupę osób. Od tej ogólnej reguły Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie przewiduje wyjątek w postaci tak zwanej dyskryminacji pozytywnej, urzeczywistniającej zasadę równości szans, a polegającej na aktywnym preferowaniu pewnych grup, wówczas gdy jest to konieczne dla doprowadzenia do stanu faktycznej równości. Z tego rodzaju pozytywną dyskryminacją mamy do czynienia np. w sytuacji przyznania pewnych preferencji w zakresie ubezpieczenia społecznego tym ubezpieczonym, którzy zostali inwalidami z powodu wypadku przy pracy, jeśli prawo nie przewiduje dla nich szczególnej rekompensaty. 

Omawiana zasada równości wobec prawa oznacza zatem, iż wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze państwowe, a ponadto oznacza zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zasada równości może być rozpatrywana zarówno w znaczeniu formalnym, jak i materialnym. W znaczeniu formalnym oznacza konieczność równego, a więc takiego samego traktowania przez prawo wszystkich adresatów norm, bez jakiegokolwiek różnicowania. Natomiast równość w znaczeniu materialnym oznacza, iż wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) mają być traktowane równo, bez jakichkolwiek zróżnicowań i tak rozumiana służy zagwarantowaniu równych szans poszczególnym podmiotom. Przy takim rozróżnieniu zasady równości wobec prawa stwierdzić należy, iż na gruncie polskiej ustawy zasadniczej mamy do czynienia z zasadą równości wobec prawa w znaczeniu materialnym."

Całość jest tu:
http://www.prawo24.pl/a/zasada-r%C3%B3wno%C5%9Bci-wobec-prawa

JK


EDIT:" Każdy ma wybór, i sam decyduje czy będzie należał do danej organizacji, i tyle. A tłumaczenie się korzyściami, to nic innego jak materializm, "sprzedać się za kilka dukatów jak Judasz"..."Artur dokładnie - to jest korzyść materialna z racji należenie do PZW.Gdyby opłata dla niezrzeszonych nie wynosiła 600 zł a jak mówiłem tą stówkę więcej dawno bym się wypisał z PZW.


(2015/02/02 07:58)

JędrulaArtur dokładnie - to jest korzyść materialna z racji należenie do PZW.Gdyby opłata dla niezrzeszonych nie wynosiła 600 zł a jak mówiłem tą stówkę więcej dawno bym się wypisał z PZW.Dokładnie tak bym zrobił . Powiem więcej , znam kilka osób , które zrobiłyby to bez wahania . Kwota jednak jest dla mnie zaporowa i wyjścia nie mam . (2015/02/02 08:12)

JKarp


A najgorsze jest to, że nawet jak zapłacę te 600 zł to i tak nie pozostanie mi nic ponad to co teraz mam. Przez grzeczność nie napiszę, co mam, jak rybne i zadbane wody są wokół :-(((
JK (2015/02/02 08:36)

Artur z KetrzynaArtur dokładnie - to jest korzyść materialna z racji należenie do PZW.Gdyby opłata dla niezrzeszonych nie wynosiła 600 zł a jak mówiłem tą stówkę więcej dawno bym się wypisał z PZW.Dokładnie tak bym zrobił . Powiem więcej , znam kilka osób , które zrobiłyby to bez wahania . Kwota jednak jest dla mnie zaporowa i wyjścia nie mam .

A najgorsze jest to, że nawet jak zapłacę te 600 zł to i tak nie pozostanie mi nic ponad to co teraz mam. Przez grzeczność nie napiszę, co mam, jak rybne i zadbane wody są wokół :-(((
JKJa was nie trzymam. Tylko wasz portfel. To jak by uzależnienie...
I mylisz się Janek. Teraz możesz coś w tym kierunku zrobić...
A co zrobisz, to tylko twój wyłącznie wybór.
Widzisz, ja mam większy wybór bo Wody Mrągowo mogę mieć za jedyne 120 zł za rok. Ale postanowiłem spróbować zmienić to na co ty narzekasz...
Tylko jak pisałem to nie ten wątek, by o tym dyskutować tu. (2015/02/02 09:36)

Artur z Ketrzyna


" Można działać zgodnie z ustawą łamiąc Konstytucję ponieważ ustawa pozostawia sprawę niezrzeszonych otwartą. Według ustawy takiego kogoś nie ma. Taką lukę wykorzystuje PZW każąc sobie płacić dużo więcej. "
Prawo nie może łamać konstytucji. Tak więc masz podstawę (według Ciebie) do jej zaskarżenia.

Zasada równości wobec prawa
A czy Ci prawo zabrania należeć do zrzeszenia, czy też się z niego wypisać?

Równość wobec prawa należy rozumieć w ten sposób, iż wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w stopniu równym, muszą być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, czy też faworyzujących określoną grupę osób. Od tej ogólnej reguły Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie przewiduje wyjątek w postaci tak zwanej dyskryminacji pozytywnej, urzeczywistniającej zasadę równości szans, a polegającej na aktywnym preferowaniu pewnych grup, wówczas gdy jest to konieczne dla doprowadzenia do stanu faktycznej równości.
To teraz se pomyśl, kto ci broni być tym faworyzowanym?
I dlaczego nie traktujesz sam wszystkich podmiotów równo? Przecież od PZW wymagasz więcej niż od innych, starasz się narzucić swoje widzi mi się. Sory mamy równość, i jeśli jesteś na zebraniu, masz równe szanse na przeforsowanie twego pomysłu jak Kowalski. Tylko że oni tez korzystają z prawa nadanego im konstytucją i nie muszą się z tobą zgodzić. To właśnie jest równo uprawnienie.
Pomyśl se co to jest żeby ktoś mógł narzucać innym co mają robić. Czy to było by zgodne z konstytucją? A to że ty przegrywasz z głosem większości, to co Ci mogę na to poradzić?
Jak pisałem. Chcesz o tym dyskutować. To załóż wątek o tej tematyce. A ja tam Ci odpiszę, i powoli wytłumaczę na przykładach. Że nawet ci co są u władzy, nie są tacy bezkarni, i nie mogą narzucać swoich widzi mi się. Ich też obowiązują zasady. (2015/02/02 09:58)

u?ytkownik162240


Jedno pytanie w ilu krajach europy  dzieci i mlodziez robi oplaty za wedkowanie , gdzie na swieci zdaje sie egzaminy na polow amatorki ryb , podobno jestesmy europejczykami  (2015/02/04 19:07)