Prawo na wodach

/ 2 odpowiedzi
Witam serdecznie Brać Wędkarską, do której mam prośbę. Otóż piszę właśnie pracę inżynierską, w której mam rozdział Zasady organizacji turystyki wodnej na ciekach - przykłady. Potrzebuję do tego źródeł i bardzo bym prosił o podanie nazw wszystkich ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów określających zasady udostępniania wód dla ludzi, w tym dla wędkarzy. Bardzo byłbym wdzięczny za podanie przykładów rzek, które mają różne indywidualne przepisy, czy też regulaminy. Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny :)
Artur z Ketrzyna


Jeśli chodzi o wędkarstwo, to

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2005-239-2019

Dz.U.2005.239.2019
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. (Prawo wodne1)

Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 91
USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 listopada 2001 r. (i inne)
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
(2015/09/01 18:54)

GBH


Prostuję podane wyżej przez Artura już nieaktualne akty prawne. Obecnie obowiązujące to:

Ustawa  Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469)

Ustawa o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2015 poz. 652)


(2015/09/02 14:10)