Powstaje nowa telewizja 

programy związane z ichtiologią to

http://szitara.com/~/ff0033.html

http://szitara.com/~/cc3366.html

ps. Ta telewizja nie jest robiona dla pieniędzy!