Porozumienie mazowieckie-tarnobrzeskie?

Jest szansa aby opłacić gdzieś składkę aby można było łowić w mazowieckim i tabnobrzeskim?