porozumienia okręgów pzw

/ 175 odpowiedzi
u?ytkownik4459


O czym ryzel mówisz...jakie porozumienia, podziały, dopłaty?
Tego ma nie być...wszyscy członkowie PZW mają mieć równe prawa i koniec.
(2009/11/12 12:08)

u?ytkownik26410


Może mnie źle zrozumiałeś apuus ale właśnie o to mi chodziło szanowny kolego.Ja chcę tam łowić w przyszłym roku i basta-bez jakichkolwiek dopłat i podziałow na jakiekolwiek okręgi. (2009/11/12 12:22)

piotr 0206


kol.sądzę że niepokój dotyczący podpisania lub nie porozumień m-dzy okręgami
jest przedwczesny.Jestem z Okręgu PZW Poznań i interesuję się tą sprawą
na równi z kolegami.Otóż sprawa podpisywania jest w toku.Poszczególne
Okręgi są w trakcie negocjacji.To musi być załatwione do końca roku gdyż skarbnicy pobierając znaki wartościowe muszą dysponować pieczątkami z wykazem Okęgów
które zawarły porozumienia.Dla informacji podaje że składka podstawowa w
Okręgu Poznań wynosi 75zł a ulgowa 41zł. Zdanie kol.Kirisa popieram ,też jestem za jednolita opłatą. piotr0206 (2009/11/12 12:24)

u?ytkownik26410


Kolego nam chodzi o to,żeby niebyło żadnych okręgow.pozdrawiam (2009/11/12 12:26)

u?ytkownik4459


Na moim blogu w galerii zamieściłem zdjęcia pism odnoszące się
( jak do tej pory ) do nierównego traktowania członków Związku oraz kwesti
krajowej składki członkowskiej.
(2009/11/12 13:17)

u?ytkownik4459


Do kolegi piotr0206...osobiście myślę, że zawierania porozumień na 2010r. nie będzie...dziadki zaczynają się bać prowadzenia działalności w PZW niezgodnej z obowiązującym Statutem PZW.
Jeżeli takowe porozumienia jednak będą zawierana to trwająca bitwa przybierze na sile.
Patrz komentarz powyżej.
Pozdrawiam:
(2009/11/12 13:25)

u?ytkownik26410


No więc właśnie.Przeczytałem te oststnie pismo które otrzymałeś. To wytłumacz mi apuus czego oni od nas chcą ?Tu odpisuja Tobie ,że każdy z nas wędkarzy ma prawo wyboru łowiska gdzie chce. A tu nas dzielą na okręgi i wymagają od nas dodatkowych kosztów.Cholera- dopiero teraz zatrybiłem oni nas narnolmalniej w świecie chcą skubać zkażdej strony.Załosne. (2009/11/12 13:31)

u?ytkownik4459


ryzel...czytaj uważnie zwracając uwagę na nadawcę i adresata.
Myslę, wówczas wszystko zrozumiesz.A jak nie to czytaj do skutku.
(2009/11/12 13:48)

u?ytkownik26410


Wielkie przepraszam -dostałeś zał.2 do twojej wiadomości(o to chodziło?) (2009/11/12 13:53)

u?ytkownik4459


Ja odebrałem to tak, że Ty treści pomieszałeś. (2009/11/12 14:11)

u?ytkownik26410


O te okoręgi to mi chodziło,że w ogóle nas podzielili a nie miałem na myśli tego ,że jest to zamieszczone w tamtym pismie.Mam nadzieję,że o to chodziło bo mi się już cyrk zaczyna we łbie otwierać ha ha :) (2009/11/12 14:16)

u?ytkownik13699


Kol. waski zakładając ten wątek napisał:

"Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. dnia 26.10.2009r podjął uchwałę o nie podpisywaniu na rok 2010 porozumień z żadnym Okręgiem PZW o wzajemnym honorowaniu opłat na ochronę i zagospodarowywanie wód. Dla wędkarzy nie będących członkami Okręgu gorzowskiego, uprawianie wędkowania będzie możliwe po wniesieniu stosownej opłaty. "

Przeczytałem każdy komentarz w tym temacie a także twoje kol. apuus i teraz nie wiem, który z Was się myli ?

Czy tak, jak mówi waski, porozumień pomiędzy okręgami nie ma ? A jest dopłata wędkarzy nie będących członkami okręgu gorzowskiego ?
WIĘC NADAL "DYMANIE" NAS !!!


Czy tak, jak powiada apuus i jak ja go rozumiem: nie ma porozumień, nie ma dopłat ? (moje wielkie marzenie)

poproszę o wykładnię, bo nie kumam; Który wie więcej ? (2009/11/12 18:12)

u?ytkownik4459


maximuss1977-to co ja piszę na tym portalu jest moim działaniem
( patrz m.in. galeria na moim blogu ) dla nas- już od roku.Mogę powiedzieć, że toczę bitwę z władzami ZG PZW o nierówne traktowanie członków Związku i co za tym idzie działalność niezgodną z obowiązującym Statutem PZW,
a mianowicie: działalność sprzeczną z przepisem paragraf 13 pkt 5 Statutu
i paragraf 1 pkt 1 RAPR.

Na podstawie analizy Statutu i RAPR przez Zespół Prawa Konstytucyjnego
i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i wydanej ocenie, że każdy członek Związku jest uprawniony do swobodnego wyboru miejsca wędkowania w wodach Związku bez względu na to do jakiego okręgu PZW należy.

Więc jest wszystko jasne.Wypowiedzenie bitwy słuszne, poparte jednoznacznym stwierdzeniem, a dla wędkarzy cel słuszny.

W połowie września kopię tego pisma, w którym zamyka się powyższa opinia pocztą rozesłałem do wszystkich Okręgów PZW. Na tej podstawie sądzę, że "działacze PZW" w Okręgach i ZG w obawie przed domyślnymi konsekwencjami odstąpią od zawierania porozumień bądź co bądź wewnętrznych gdyż każdy z okręgów PZW to mimo wszystko ten sam Związek.

Tego rodzaju porozumienia dla nas korzystne powinny być zawierane z innymi niż PZW użytkownikami wód.

Statut PZW nic nie mówi na temat dodatkowych składek jak i łowisk specjalnych.

Wody nizinne, górskie oraz krainy pstrąga i lipienia.
Takie wg mnie powinny być składki, gdzie nizinna to krajowa ( obowiązująca każdego członka ), a dwie pozostałe stanowiące wolny wybór jako dodatek.

Zresztą na świąteczne prezenty jest jeszcze czas.

Pozdrawiam:
P.K.
(2009/11/12 19:33)

u?ytkownik13410


"każdy członek Związku jest uprawniony do swobodnego wyboru miejsca wędkowania w wodach Związku bez względu na to do jakiego okręgu PZW należy"

Czy idąc tym tropem trollingowcy i łowcy salmonidów nie mogą się domagać zniesienia dodatkowych opłat...? (2009/11/12 19:40)

u?ytkownik13699


OK, OK !!! Ja szanowny kol. apuus czytam, analizuję i również odpowiadam na posty w tematach, w sprawach o których toczysz boje z betonową centralą. I nie chodzi mi tylko o ten wątek na forum, bo i wcześniej zabierałem zdanie nt. "równego traktowania członków". To rozumiem doskonale i nie jednokrotnie opowiadałem się za opłatą krajową.

Chodzi mi o to, że: Okręg gorzowski nie przystąpi do podpisania jakichkolwiek porozumień, lecz cyt."Dla wędkarzy nie będących członkami Okręgu gorzowskiego, uprawianie wędkowania będzie możliwe po wniesieniu stosownej opłaty."

Przypadek ten jest, jak Ci się wydaje odezwą na Twoją (popieram) walkę z
nierównym traktowaniem członków PZW, lecz czy patrz- czerwone, jest ustosunkowaniem się okręgu do zamysłu ZG PZW wyrażonym w piśmie do Ciebie ?

Bo na mój chłopski, durnowaty rozum, to Tobie napisali, że nie będzie podziałów i porozumień a w gorzowskim uchwalili dopłatę dla "obcych".

Równie serdecznie pozdrawiam
M.M (2009/11/12 19:50)

u?ytkownik2636


P O R O Z U M I E N I E


Zawarte dnia 12 września 2009 r. pomiędzy zarządami okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w: Jeleniej Górze, Koszalinie, Legnicy, Pile, Słupsku, Szczecinie, Wałbrzychu i Zielonej Górze w sprawie współpracy w zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochrony wód.

§ 1

Podstawę prawną porozumienia stanowi § 37 pkt. 10 Statutu PZW oraz uchwała nr 73 ZG PZW z dnia 02 września 1995 r. w sprawie zasad zawierania porozumień międzyokręgowych.

§ 2

Podstawowym celem porozumienia jest dążenie do stworzenia członkom Polskiego Związku Wędkarskiego zrzeszonych w okręgach, stronach porozumienia, dogodnych warunków do uprawiania amatorskiego połowu ryb.
Współpraca ta obejmuje w szczególności:
wzajemny przepływ informacji o wszelkich działaniach gospodarczych na wodach stron porozumienia, w tym:
zarybianie i odłowy ryb,
badania naukowe,
współpraca i wzajemny przepływ informacji w zakresie pozyskiwania materiału zarybieniowego, szczególnie gatunków atrakcyjnych wędkarsko,
współpraca i wymiana informacji w zakresie ochrony wód przed kłusownictwem i szkodliwymi zanieczyszczeniami,
wykorzystanie posiadanych ośrodków zarybieniowych i służb ichtiologicznych do podnoszenia wydajności produkcyjnej w ośrodkach,
wzajemny przepływ informacji dot. spraw organizacyjnych, o planach finansowo rzeczowych, ustalanych składkach wędkarskich itp.

§ 3

Strony porozumienia wyrażają wolę dalszego kontynuowania działań wynikających z utworzonego Funduszu Rozwoju Gospodarki Rybacko Wędkarskiej.
Statut oraz Regulamin Funduszu stanowią integralną część niniejszego porozumienia.

§ 4

Strony porozumienia zobowiązują się do wzajemnego honorowania okręgowych składek na zagospodarowanie i ochronę wód na wszystkich wodach przez siebie udostępnionych do powszechnego wędkowania.

Porozumienie obejmuje również systemy stosowanych w okręgach ulg w składkach.
Udostępnienie wód dotyczy członków PZW zrzeszonych w każdym z okręgów stron porozumienia w ramach wniesionej jednej składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód. Z tytułu wzajemnego honorowania składek okręgowych strony porozumienia nie wnoszą roszczeń finansowych w stosunku do siebie.

Strony porozumienia zobowiązują się do wzajemnego honorowania obowiązkowej rejestracji połowu ryb oraz zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb na użytkowanych przez siebie wodach.
§ 5

Okręgi, strony porozumienia mogą prowadzić wspólną gospodarkę rybacko wędkarską na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach.

§ 6

Formą współpracy może być podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony wód i sportu wędkarskiego.

§ 7

Realizacja niniejszego porozumienia podlega systematycznej ocenie przez przedstawicieli Zarządów Okręgów na wspólnych naradach strefowych.
Wspólne narady strefowe, o których mowa w ust. 1, odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Kalendarz spotkań na kadencję 2009-2012 stanowi załącznik do porozumienia.
W składzie delegacji każdej ze stron uczestniczy prezes lub wiceprezes okręgu, dyrektor biura oraz do dwóch członków zarządu okręgu.

§ 8

Wypowiedzenie warunków porozumienia może nastąpić przez każdą ze stron z jednoczesnym wypowiedzeniem na koniec roku kalendarzowego.
Wypowiadający porozumienie zobowiązany jest do poinformowania pozostałych stron porozumienia o swoim zamiarze co najmniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia wypowiedzenia.
Wystąpienie Okręgu ze strefy powoduje równocześnie wystąpienie z Funduszu strefowego na warunkach określonych w Statucie i Regulaminie tego Funduszu.

§ 9

Porozumienie zawiera się na okres kadencji obecnych władz PZW, tj. na lata 2009-2012.
Przedłużenie porozumienia na lata następne może nastąpić po uzgodnieniu jego warunków.
Okręgi PZW Strefy I zobowiązują się nie przyjmować i nie powoływać lub przejmować do swoich struktur kół PZW z innych okręgów Strefy.
Porozumienia bilateralne zawierane przez okręgi Strefy I z innymi okręgami z poza Strefy dotyczą wyłącznie tych okręgów.
§ 10

Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają formy pisemnej i akceptacji wszystkich stron porozumienia.

§ 11

Porozumienie sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla Zarządu Głównego PZW.
Integralną część porozumienia stanowią uchwały Zarządów Okręgów wyrażające wolę współpracy w Strefie I.

Porozumienie podpisali upoważnieni przedstawiciele Zarządów Okręgów PZW:
ZO PZW JELENIA GÓRA
Prezes Antoni Lewkowicz
Dyrektor Józef Goszczycki

ZO PZW KOSZALIN
Prezes Janusz Nyk
Dyrektor Andrzej Rochowicz

ZO PZW LEGNICA
Prezes Leopold Korczak-Michalewski
Dyrektor Janusz Paprzycki

ZO PZW PIŁA
Prezes Czesław Pachowicz
Dyrektor Lidia Pirtań

ZO PZW SŁUPSK
Prezes Teodor Rudnik
Dyrektor Tadeusz Dargacz

ZO PZW SZCZECIN
Prezes Włodzimierz Kornaszewski
Dyrektor Emilian Pilch

ZO PZW ZIELONA GÓRA
Prezes Adam Zwarycz
Dyrektor Jerzy Tonder


Łagów dnia 12.września 2009 r (2009/11/12 20:30)

u?ytkownik26410


Tak samo to rozumię.Do kol;apuus.Ja jestem wdzięczny jaki kawał dobrej roboty odwalarz za nas nie raz nadstawiając swój kark na krytykę PZW, dlatego chylę teraz w domu czoło przed Tobą i mam nadzieję,że się uda w końcu nam wędkarzom I NIE WĄTPIĘ ,że wszystko to będzie Twoją zasługą. Na marginesie czytam bardzo dokładnie co piszesz i te wszystkie pisma iaustawy ktore znajdują się w twojej galerii.masz szczerą nadzieję,że nie żywisz do mnie apuus urazy poprzez Twoje nieodpowiedzenie na mój post.Serdecznie pozdrawiam.Koledzy !! APUUS ODWALA ZA NAS KAWAŁ DOSKONAŁEJ PRACY --DOCEŃMY TO (2009/11/12 20:33)

u?ytkownik13699


W odpowiedzi na "POROZUMIENIE" wklejone przez kol. waski zapytam więc, ale tylko retorycznie, bo odpowiedź znam.

Czy ja będąc członkiem okręgu Opolskiego (po opłaceniu składki okręgowej), mam prawo bez dodatkowych opłat wędkować w wodach przedstawionych wyżej okręgów ? Odp. NIE

Więc, jak się ma pismo PZW przesłane do naszego "walczaka" kol. apuusa ?

Ni jak !!! My swoje, PZW (na piśmie) swoje a okręgi w porozumieniach swoje.

CO ZA KRAJ ? CO ZA OBYCZAJE ? (2009/11/12 20:52)

u?ytkownik4459


maximuss-niech tak dalej robią.Być może doprowadzą do zawieszenia działalności Związku lub będzie wprowadzony plan naprawczy.Dzisiaj nad wodę trzeba zabierać Statut i RAPR oraz kopię pisma RPO
i znać treść tych zapisów.
(2009/11/12 20:58)

u?ytkownik13699


I na pochybel ZG PZW !!! GHOSTMIR-owe Amen (2009/11/12 21:09)

u?ytkownik4459


Te porozumienia dziewięciu Okręgów to jest polityka w PZW.
Właśnie te okręgi przeciwstawiają się pozostałym Okręgom tworzącym towarzystwo wzajemnej adoracji..
Nic innego w tej chwili nie mogą zrobić.
To również widać po głosach na XXIX KZD PZW: 99-25
(2009/11/12 21:10)

u?ytkownik4459


maximuss...czytaj raz jeszcze zwracając uwagę jakie i od kogo pismo czytasz... (2009/11/12 22:49)

u?ytkownik13699


Doczytałem. Kumam i dzięki za cierpliwość do mojej skromnej osoby. Nerwy mi troszeczkę przeszkodziły w zrozumieniu tekstu. Teraz już rozumiem w 100%.
I nadal popieram Twoją inicjatywę walki z nie trafionymi posunięciami PZW.

Pozdrawiam (2009/11/13 15:56)

sacha


Inicjatywę popieram ale obawiam się że sprawa jest nierealna,poczekajmy do końca roku i wtedy okaże się ile i kto z kim porozumienia podpisał bo nie wątpię że tak będzie. (2009/11/13 17:13)

Akiaf


Oooo jak się dobrze składa. Przez Gorzów przepływa Warta , moge w niej lowić bez dodatkowych opłat?? Chodzi mi o ten rok czyli 2009 , ponieważ pracuje już tam miesiąc a dopiero teraz sie obudziłem i własnie szukam info czy moge na niej łowić.
Co do twojego zapytania to mam takie zdanie ,że jeżeli ma dzieki temu powiększyc rybostan , to czemu nie. Jesli jakiemuś wedkarzowi z innego okręgu będzie zależało łowic na ich terenie to wniesie dodatkową opłate ,jeżeli będzie rozsądna :) (2009/11/13 17:31)