Połów węgorza

/ 35 odpowiedzi / 2 zdjęć
użytkownik45958


Dzięki kolego za odpowiedz. "a o jeziorach pół prywatnych nie słyszałem " chodziło mi o jeziora pzw w których częśc lini brzegowej ma prywatnego właściciela.

Pozdrawiam

(2010/07/12 18:34)

użytkownik38976


Jesli jezioro jest PZW, to nie ma czegoś takiego jak "pywatna linia brzegowa". Może byc plaża prywatna, ale nie linia brzegowa. Stanowi nawet o tym Prawo Wodne :

Art. 27. 1. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

A ten zbiornik jest chyba ogólnodostepny (jesli woda PZW) i nie jest akwenem hodowlanym, prawda? Więc dostep masz na warunkach okreslonych przez gospodarza i dzierżawcę akwenu, czyli w przypadku PZW, masz wolny dostęp.

(2010/07/12 18:51)

użytkownik29889


Nie koniecznie Mastiff właścicielem może być już prywatny człowiek i nikt mu nic nie zrobi.

Nie wiem gdzie ale są gdzieś jakieś przepisy które to umożliwiają. Chociażby u nas w Rzeszowie jest zbiornik gdzie od jednej strony trzeba uzyskać zgodę właściciela na łowienie z jego brzegu. Jest to oficjalne i nikt nic mu nie zrobi.

Niestety czasy sie zmieniają,a skarb państawa rozdaje na rawo i lewo co ma prywtnym osobom i spółkom. Sprzedaje zbiorniki, a dzierżawi rzeki, teraz każdy może sobie wydzierżawić odcinek rzeki jak tylko go stać. (2010/07/12 19:54)

użytkownik38976


Tomikan, ale on pyta o samą wodę, o jezioro PZW. Ja mam działke rekreacyjną jeszcze nie zabudowaną na brzegu jeziora PZW, działka 0,30 ha i nie mam prawa jej grodzić do samej wody, mimo, że wg. planów 5 metrów lustra wody w dal jeziora na długości działki należy do mnie. Owszem, nalezy, ale pas 1,5 m linii brzegowej MUSZĘ zostawic dostępny dla każdego, spacerowicza, wędkarza itp, tak zastrzega Prawo Wodne. Mogę zbudowac sobie pomost, molo czy co tam chcę na wodzie, ale na tych 5 metrach tylko, a dostep do wody MUSI byc wolny. W miejsowości nieopodal facet sprzedał swoje pola przy jeziorze, ludzie kupili, postawili dacze i pogrodzili do samej wody , żeby nikt im nie łaził przed nosem. Przyjechali po 2 latach panowie z gminy i zgodnie z Prawem Wodnym nakazali usunąć ogrodzenia wszystkim na pas od 1,5 metra linii brzegowej. Burze, protesty, artykuły w gazecie, rozpierducha konkretna, bo i ważniaki mają tam chatki. I co? Wiosło, nic nie wskórali, ogrodzenia zdemontowac. :)  (2010/07/12 20:15)

Sniper64


Takie płoty.... to nie nowina - które uniemożliwiają przejście i dostęp do wody... (2010/07/12 20:49)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Sniper64


w terenie można się też na takie natknąć..a właściciel łąki szczuje wędkarzy jeszcze psami...twierdząc że to jego część rzeki i nikt nie ma prawa przechodzenia..! i tu się pomylił :) (2010/07/12 20:52)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

rokers77


Przepraszam że się  pytam ale w jakim regulaminie jest napisane że węgorz na okres ochrony ?   
ja przeszukałem w internecie i nigdzie nie znalazłem żadnej informacja o okresie ochronnym (2010/07/13 21:03)

użytkownik38976


Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138,
poz. 1559, z 2003 r. Nr 17, poz. 160 oraz z 2009 r. Nr 94,
poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniem
dobowego limitu połowu węgorza
— do 2 sztuk.”;
2) w § 6 pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50 cm,”;
3) w § 7:
a) w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia
15 czerwca do dnia 15 lipca,”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu
ochronnego dla określonego gatunku ryb
lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których
mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień
ustawowo wolny od pracy, okres ochronny
ulega skróceniu o ten dzień.”;
4) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) węgorza — nie może być mniejsza niż
20 mm,”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke
654


  (2010/07/13 21:11)

karlik


Jesli jezioro jest PZW, to nie ma czegoś takiego jak "pywatna linia brzegowa". Może byc plaża prywatna, ale nie linia brzegowa. Stanowi nawet o tym Prawo Wodne :

Art. 27. 1. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

A ten zbiornik jest chyba ogólnodostepny (jesli woda PZW) i nie jest akwenem hodowlanym, prawda? Więc dostep masz na warunkach okreslonych przez gospodarza i dzierżawcę akwenu, czyli w przypadku PZW, masz wolny dostęp.


Tu kolego się z tobą zgadzam masz całkowita rację a co powiesz o odcinkach rzeki Warty które można wykupić i właściciele stawiają się nam strażnikom cytuje  (NIEMA CIE TU NIC DO SZUKANIA TO MÓJ TEREN) i jeszcze próbują blokować dojazdy do łowisk

 TO WALKA Z WIATRAKAMI BO KTOŚ MA TROCHĘ WIĘCEJ W PORTFELU. SZKODA SŁÓW. (2010/07/13 21:41)

jurek


Zgadzam się z Tobą Karolu .............. karlik ................ , Polska to dziwny kraj , kto ma kasę , ten może dużo , a co na to cała reszta przeciętnych ????????????????????????????????? . (2010/08/02 09:32)