Zaloguj się do konta

Połączenie okręgów

utworzono: 2013/09/30 19:52
rad13

Pozwolę sobie zamieścić zapis uchwały o połączeniu okręgów Płocko - Włocławskiego i Mazowieckiego
.................(link).................
(nie mogłem bezpośrednio przekierować link pod nazwą ,,uwaga wędkarze!!!'')
[2013-09-30 19:52]

Artur z Ketrzyna

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem z tej uchwały. Ale to dopiero poszło do ZG, który ma podjąć nad tym decyzje.
Pewnie niektórzy na tym zyskają...
(i jednak im się opłacało zadziałać...)
[2013-09-30 20:34]

weekendowy moczykij

Od 1 stycznia 2014 r. Okręg Płocko-Włocławski PZW ma zostać włączony w struktury Okręgu Mazowieckiego PZW. Podobno to tylko formalność. Wszystko rozegra się na Głównym Zjeździe Delegatów Wszystkich Okregów PZW w październiku. [2013-09-30 22:52]

jedrzej53

Jestem zdecydowanie za połączeniem tych okręgów ,mariaż Płocka i Włocławka jako okręg jest dla mnie mocno niesatysfakcjonujący ,okręg Mazowiecki jest otwarciem a inne wody poprzez porozumienia,jak również liczę na obniżenie składek :)Pozdrawiam [2013-10-02 09:37]

cierpliwy1

Nie wiele to zmieni ,ponieważ zarządzanie nadal będzie  w rękach Włocławka.Połączenie jest pewne więc to tylko kwestia formalna . [2013-10-02 11:00]

Wonski79

Nie wiele to zmieni ,ponieważ zarządzanie nadal będzie  w rękach Włocławka.Połączenie jest pewne więc to tylko kwestia formalna .I tu się mylisz. Trzeba było trochę więcej poczytać. Z tego co ja się dowiedziałem to cały Zarząd Okręgu Pł-Wł zrzekł się stołków.
[2013-10-02 12:06]

cierpliwy1

Sympatyczny kolego może wrzuć link to chętnie poczytam ,ponieważ moja wiedza jest inna na ten temat.  Działacze z Włocławka to zawzięte bestie i na pewno tak szybko nie zrezygnują ,nie wspomnę już o dyr Łojce ,który rozwalił okręg . [2013-10-02 12:51]

Wonski79

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu Płocko-Włocławskiego Polskiego Związku Wędkarskiego
Z dnia 25 sierpnia 2013 r.
W sprawie połączenia się z Okręgiem Mazowieckim PZW.
Na podstawie § 37 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Nadzwyczajny
Zjazd Delegatów Okręgu Płocko-Włocławskiego uchwala, co następuje:
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW zwraca się
Do Zarządu Głównego PZW o podjęcie uchwały o połączeniu się Okręgu Płocko-
Włocławskiego PZW z Okręgiem Mazowieckim PZW z zachowaniem następujących
zasad:
1) W wyniku połączenia się Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW zostaje włączony do Okręgu
Mazowieckiego PZW, a wszelkie prawa i obowiązki w tym należące do niego prawa
majątkowe wynikające bądź z ustawy, bądź też ze stosunków cywilnoprawnych
stają się prawami i obowiązkami Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
2) Władze i organy Okręgu Mazowieckiego PZW wybrane na Zwyczajnym IV Zjeździe
Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW 16 czerwca 2013 r. stają się władzami
i organami Okręgu Mazowieckiego PZW po dniu połączenia obu okręgów.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW odwołuje niżej
wymienione władze i organy Okręgu Płocko-Włocławskiego PZW wybrane
na XI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w dniu 16-06-2013 w następującym
składzie:
Zarząd Okręgu
1 Tadeusz Lubowiecki Prezes
2 Ryszard Krzysztoszek V-ce prezes
3 Andrzej Horst V-ce prezes
4 Leszek Tretyn Skarbnik
5 Henryk Kmieć Sekretarz
6 Jarosław Dyttus Członek Prezydium
7 Edward Wigner Członek Prezydium
8 Jacek Byczek Członek Zarządu
9 Jan Gapiński Członek Zarządu
10 Kazimierz Grzelak Członek Zarządu
11 Wojciech Napiórkowski Członek Zarządu
12 Maciej Prudło Członek Zarządu
13 Sławomir Skierski Członek Zarządu
14 Roman Tadajewski Członek Zarządu
15 Janusz Tomaszewski Członek Zarządu
16 Marek Tomczak Członek Zarządu
17 Jacek Urbański Członek Zarządu
Okręgowa Komisja Rewizyjna
1 Makowski Beniamin Przewodniczacy
2 Płaczkowski Lesław Zastępca Przewodniczacego
3 Błaszkiewicz Kazimierz Sekretarz
4 Janicki Jarosław Czlonek
5 Nowacki Stanislaw Członek
Okręgowy Sąd Koleżeński
1 Gadaj Janusz Przewodniczący
2 Cieszyński Jan Zastępca Przewodniczącego
3 Maciejewski Zbigniew Sekretarz
4 Groblewska Mirosława Członek
5 Kapica Sebastian Członek
6 Matuszewski Janusz Czlonek
7 Smuszkiewicz Władysław Członek
3. Uchwala, w której mowa w ust. 2 wchodzi w życie z dniem 01-01-2014 r. tj. z dniem
Wejścia w życie uchwały ZG PZW o połączeniu Okręgu Mazowieckiego PZW i Płocko
- Włocławskiego PZW.
4. Delegaci na Zjazd Okręgu PZW wybrani na Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczo Wyborczych
Kół Okręgu Płocko Włocławskiego PZW oraz Delegaci na Zjazd Krajowy wybrani na Zwyczajnym
Zjeździe Okręgu Płocko - Włocławskiego PZW zachowują prawa delegatów do dnia połączenia
Okręgów, a po tej dacie stają się delegatami Okręgu Mazowieckiego PZW.
5. Koła i Wędkarskie Kluby Sportowe Okręgu Płocko – Włocławskiego PZW z dniem połączenia
Okręgów stają się Kołami i Wędkarskimi Klubami Sportowymi Okręgu Mazowieckiego PZW.
6. Statutowe uprawnienia członków PZW dotychczas istniejącego Okręgu Płocko – Włocławskiego
pozostają nieuszczuplone. Staż członkowski biegnie bez zakłóceń
7. Zobowiązuje się dyrektora biura Zarządu Okręgu Płocko – Włocławskiego PZW do przekazania
odpisów niniejszej uchwały:
 Członkom Zarządu Okręgu Płocko – Włocławskiego PZW,
 Członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i rzecznikowi dyscyplinarnemu Okręgu Płocko – Włocławskiego
 Prezesom Kół Okręgu Płocko – Włocławskiego PZW, których zobowiązuję się także do przekazania treści uchwały członkom koła w sposób przyjęty do komunikowania się organizacyjnego.
 Zarządowi Okręgu Mazowieckiego PZW,
 Delegatom Okręgu Płocko – Włocławskiego PZW na Krajowy Zjazd Delegatów.
 Delegatom na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW dotychczas istniejącego Okręgu Płocko – Włocławskiego PZW

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Henryk Kmieć Ryszard Krzysztoszek
Zobowiązany do przekazania treści uchwały
Prezes KKW
Marcin Martynowski [2013-10-02 12:58]

Od 1 stycznia 2014 r. Okręg Płocko-Włocławski PZW ma zostać włączony w struktury Okręgu Mazowieckiego PZW. Podobno to tylko formalność. Wszystko rozegra się na Głównym Zjeździe Delegatów Wszystkich Okregów PZW w październiku.


Fajnie, nie będę musiał dopłacać :)
[2013-10-02 13:09]

cierpliwy1

Bardzo się cieszę ,ale słyszałem ,że ma powstać oddział we Włocławku i zawiadywanie 
(podpisywanie umów z rybakami ,zarybianie itd )będzie w rękach tegoż oddziału . Jeżeli tak by było ,to dalej będzie trwało grabienie i brak zarybień,ale miejmy nadzieję ,że panowie z Włocławka już nigdy nie będą mieli wpływu na tematy wędkarstwa w naszym okręgu i odejdą w niesławie . [2013-10-02 14:03]

Jestem zdecydowanie za połączeniem tych okręgów ,mariaż Płocka i Włocławka jako okręg jest dla mnie mocno niesatysfakcjonujący ,okręg Mazowiecki jest otwarciem a inne wody poprzez porozumienia,jak również liczę na obniżenie składek :)Pozdrawiam

Również uważam że to dobry pomysł. Będziemy teraz mieli kawał wody. [2013-10-02 19:00]

tomalek21

to ile teraz bedzie wynosić składki? [2013-10-10 20:52]

michoslaw

dla mnie daje to nadzieję, że jest to początek zmian w PZW. Jest jeszcze wiele okręgów, które "ledwo przędą". Niestety przez wiele lat Panowie trzymają się stołków rękami, nogami i jednym zębem, za nic mając ewentualne dobro PZW.

Po dziś dzień nie potrafię zrozumieć, jak to jest możliwe,że po ostatnich zmianach administracyjnych w Polsce, można był zrobić 16 województw, tyle samo sejmików, i najważniejszych instytucji administracyjnych, a nikt nie potrafi ruszyć nienasyconej hydry poruszającej się nadal w starych, kominustycznych torach.

W moim odczuciu byłby to czysty zysk, a choćby finansowy ( utrzymanie takiej ilości zarządów/budynków itd ).

Oczywiście nie można roztrzaskać wszystkiego, nie mniej jednak miom zdaniem część okręgów powinna zostać okrojona do miana jakiejś delegatury i odpowiedać tylko i wyłącznie za sprawy związane z ochroną wód i jakąś bieżącą gospodarką.

 

 

[2013-10-11 12:14]

kedzio

Okręgi?! Nie powinno ich być więcej niż ze cztery. Kasa idzie na darmozjadów. [2013-10-11 16:10]

franki83

Od 1 stycznia 2014 r. Okręg Płocko-Włocławski PZW ma zostać włączony w struktury Okręgu Mazowieckiego PZW. Podobno to tylko formalność. Wszystko rozegra się na Głównym Zjeździe Delegatów Wszystkich Okregów PZW w październiku.

Fajnie, nie będę musiał dopłacać :)


Mylisz się kolego. Dopłata do starego okręgu i tak będzie obowiązywać. Poza tym majątek byłego okręgu zniknie w mazowieckim, a wy( co opłacaliście składki stracicie na tym). Tak się dzxiało w innych dużych okręgach. Nikt z wami się nie będzie tam liczył, 1000 członków dla mazowsza to peska w porównaniu z 9000-15000  w kołach warszawskich. Mam kolegów w małych kołach ok. 1000 osób i wiedzą jakie są problemy. W dawnych małych okręgach liczono się z nimi, a dziś? Gdy prezesem ZG został z mazowieckiego to tacimy wszyscy. Całe PZW straci !...... .

 

[2013-10-26 18:15]

dariuszdyl

to ile teraz bedzie wynosić składki?


Z tego co się orientuję to pełna opłata - wody nizinne i górskie bez trolingu w 2014 roku będzie wynosić 200 zł. [2013-10-26 18:42]

A czy ktoś z kolegów interesował się jakie zadłużenie bierze na siebie okręg Mazowiecki? [2013-10-26 19:11]

Od początku wiedziałem że to wszystko co się zaczęło dziać w PZW a zwłaszcza podział na okręgi jest chore.Narobiło się administracji i różnych kacyków. Zaś co się tyczy wypowiedzi  kolegi hopolity. A co mamy nie brać nawet z zadłużeniem. Może sprzedać za przysłowiową złotówkę. Być może o to w tym wszystkim chodziło.Należy skończyć ze wszystkimi spółdzielniami i innymi geszeftami na wodach PZW- naszych wodach. Wtedy nawet nie trzeba będzie zarybiać .
Przyroda sama sobie radę da.
Ps. Ile wędkarze( mięsiarze ) mogą wyłapać ryb na wędkę. A ile pseudo ekolodzy i różni trefnisie pod szyldem spółdzielni za jednym pociągnięciem sieci.
Julian
[2013-10-28 17:27]

Bo żal mi Mazowieckiego. Jak zostawią administracje starą to boje się że może to im zaszkodzić. A  mogli by jeszcze Skierniewicki i Łódzki wziąć w posiadanie.  [2013-10-28 22:20]

Może nie uwierzysz kolego ale z rozrzewnieniem wspominam czasy kiedy to opłacałem wody nizinne i mogłem moczyć kija w całej Polsce. Pieniądze powinny iść tam gdzie największa presja wędkarska . Miedzy innymi po to by były te już słynne rejestry połowów. 
Julian
[2013-10-29 16:02]

zbynio 33

Od początku wiedziałem że to wszystko co się zaczęło dziać w PZW a zwłaszcza podział na okręgi jest chore.Narobiło się administracji i różnych kacyków. Zaś co się tyczy wypowiedzi  kolegi hopolity. A co mamy nie brać nawet z zadłużeniem. Może sprzedać za przysłowiową złotówkę. Być może o to w tym wszystkim chodziło.Należy skończyć ze wszystkimi spółdzielniami i innymi geszeftami na wodach PZW- naszych wodach. Wtedy nawet nie trzeba będzie zarybiać .
Przyroda sama sobie radę da.
Ps. Ile wędkarze( mięsiarze ) mogą wyłapać ryb na wędkę. A ile pseudo ekolodzy i różni trefnisie pod szyldem spółdzielni za jednym pociągnięciem sieci.
Julian

ze wszystkim się zgadzam jeśli by w porę były wprowadzane wymiary i limity to uczciwi wędkarze zbyt dużo nie wyciągną. jednak myślę, że przyrodzie trzeba trochę pomagać.
[2013-10-29 16:49]

zbynio 33

Może nie uwierzysz kolego ale z rozrzewnieniem wspominam czasy kiedy to opłacałem wody nizinne i mogłem moczyć kija w całej Polsce. Pieniądze powinny iść tam gdzie największa presja wędkarska . Miedzy innymi po to by były te już słynne rejestry połowów. 
Julian

gdyby były składki jednodniowe np przez sms na określoną wodę, to by było możliwe i w tej chwili. byśmy zasilali konto tej wody na której chcemy łowić i tam gdzie jest największa presja wędkarska by wpływało najwięcej pieniędzy.
[2013-10-29 16:56]

lynx

Nie dzieliłbym tak szybko skóry na niedźwiedziu. Warto poczekac rok i zobaczyc co z tego wyniknie.
Okreg może podjąć  uchwałę i wejść w struktury okręgu Mazowsze ale nie wiem czy będzie mógł wyjść w razie czego.
[2013-10-29 17:37]

gdyby były składki jednodniowe np przez sms na określoną wodę, to by było możliwe i w tej chwili. byśmy zasilali konto tej wody na której chcemy łowić i tam gdzie jest największa presja wędkarska by wpływało najwięcej pieniędzy
Naprawdę wierzysz w to co piszesz? A jak sobie wyobrażasz to wykożystanie finansów. Podejrzewam że wszyscy skorzystają a naj mniej woda na którą wniasiesz opłatę. Tak jest już obecnie płacisz za łowienie w PGR a prezes Mercedesa sobie kupuje. [2013-10-30 12:22]

zbynio 33

gdyby były składki jednodniowe np przez sms na określoną wodę, to by było możliwe i w tej chwili. byśmy zasilali konto tej wody na której chcemy łowić i tam gdzie jest największa presja wędkarska by wpływało najwięcej pieniędzy
Naprawdę wierzysz w to co piszesz? A jak sobie wyobrażasz to wykożystanie finansów. Podejrzewam że wszyscy skorzystają a naj mniej woda na którą wniasiesz opłatę. Tak jest już obecnie płacisz za łowienie w PGR a prezes Mercedesa sobie kupuje.

odpowiedziałem Ci w tym wątku. http://forum.wedkuje.pl/f,koniecznosc-zmian-w-pzw,683482,425.html
ponieważ tam bardzie pasuje temat.
[2013-10-30 13:33]

cierpliwy1

Koledzy prez. Lubowiecki który doprowadził okręg Płocko -Włocławski do bankructwa awansował do ZG ,więc jak myślicie co może zmienić się w PZW? [2013-10-30 14:23]