Piwo na łodzi wiosłowej - czy można pić ?

/ 28 odpowiedzi

Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

adler


Witam.

Więc zgodnie wszystko sobie wyjaśniliśmy. 

Reasumując; kol.Grzegorz #bluehornet podał link do wyjaśnienia prawnika. Podaję tekst w całości i temat zamykamy.

 Prawnik radzi - Wędkowanie po kieliszku

 - Pytanie z Internetu  -
- Mój kolega był świadkiem sytuacji, gdzie dwóch wędkarzy łowiących z łódki i „rozgrzewających” się jakimś alkoholem zostało przez Policję ukaranych mandatem, zaś łódkę odholowano. Dodam, że była to zwykła łódka wiosłowa bez jakiegokolwiek silnika. Czy Policja miała do tego prawo?
Z tego, co wiem, alkoholu nie wolno spożywać, gdy pływa się łódką z silnikiem. 

Do 1 stycznia 2012 r. wyłączną podstawę ukarania osób wędkujących z łódki czy też innego środka pływającego w opisanej sytuacji stanowił art. 178a Kodeksu karnego oraz art. 87 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z przepisem art. 178a § 1, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kodeks wykroczeń w art. 87 § 1 zna podobny typ czynu zabronionego. Przepis ten kryminalizuje zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, które to zachowanie jest zagrożone karą aresztu albo grzywny. Z przestępstwem mamy do czynienia, gdy dana osoba znajduje się w stanie nietrzeźwości, zaś z wykroczeniem, gdy jest w stanie po użyciu alkoholu. O tym, z jakim stanem mamy do czynienia, a tym samym, czy jest to przestępstwo czy wykroczenie, rozstrzyga zawartość – jak to się zwykło mawiać – promili we krwi.

Oczywiste jest, że na podstawie powołanych wcześniej przepisów nie można było ukarać wędkarzy w sytuacji opisanej przez Czytelnika, gdyż ich łódź była łodzią wiosłową, niewyposażoną w silnik, a tym samym nie była pojazdem mechanicznym w rozumieniu ww. przepisów. Niemniej jednak, o czym wielu wędkarzy nie wie lub po prostu zapomina, z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240). 

Przedmiotowa ustawa określa:
1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych; 
2) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień, oraz zasady finansowania ich działalności; 
3) podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych; 
4) nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym; 
5) zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej „innym obiektem pływającym”.
W art. 7 omawianej ustawy zawarta jest co do zasady odpowiedź na pytanie Czytelnika. Przepis ten stanowi, że zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. 

Cytowany powyżej przepis nie pozostawia wątpliwości, że wędkowanie zarówno w stanie po użyciu alkoholu, jak i stanie nietrzeźwości z jakiegokolwiek środka pływającego niebędącego pojazdem mechanicznym jest zabronione. Nie ma znaczenia, czy wędkujemy z pontonu, łodzi wiosłowej czy też zyskujących na popularności pływadełek belly boat. Trzeba też pamiętać, że wprowadzenie się w stan po użyciu alkoholu może w niektórych przypadkach nastąpić już po wypiciu jednego piwa. 

Na tym jednak nie koniec, gdyż art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych przewiduje możliwość usunięcia z obszaru wodnego statku lub innego obiektu pływającego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się
w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Odebranie środka pływającego może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. Pozostaje mi omówienie sankcji karnych. Zgodnie z art. 35 omawianej ustawy, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny. Wskazana tu sankcja grzywny nie dotyczy osób znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, a jedynie osoby w stanie nietrzeźwości.


Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zawiera szereg różnych regulacji, które mają związek z wędkowaniem. Dlatego też w kolejnym numerze postaram się ją opisać szczegółowiej.


Cezary Szczepaniak

(2013/03/04 15:14)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.