Państwowa i Społeczna Straz Rybacka prawa i obow

/ 100 odpowiedzi / 3 zdjęć
cierpliwy1jamesbond
a i jeszcze link do bloga P. W. Walczaka
http://rybawpaski.mixxt.pl/networks/blog/index


Rafał ten portal już umarł śmiercią naturalną , miał najwyżej około 170 członków , więc nie dawaj się podpuszczać , bo przecież kumaty z Ciebie wędkarz

Jurek nie mieszaj jakości z ilością ,bo jak wiesz ,to dwie różne rzeczy.
Wracając do p Walczaka to przed chwilą przeczytałem pisma od Wojewody i Komendy Głównej.Przyznam ,że wszystko jest tam jasne i nie mylę się pisząc iż legitymacja jest zbędna w czasie kontroli. (2011/07/14 16:57)

u?ytkownik57785


Kolego @cierpliwy, uprawnienia które posiadam są mi w zupełności wystarczające, odpowiedzialność i ciężar psychiczny mniejszy. A odpowiedz mi, dlaczego nie starasz się czytać postów, które ja napisałem? Przecież wyraźnie w poście powyżej, nawet na czerwono napisałem o kwestii posiadania Legitymacji Członkowskiej, wklejając urywek Ustawy o tym mówiącej. To jest czerwony kolor. O TYM MÓWI USTAWA MINISTERIALNA, a nie RAPR. A co do kwestii zarybień na podstawie rejestrów, to wypowiadałem się już na ten temat.  (2011/07/14 17:02)

cierpliwy1


Kolega jamesbond ma rację piszcie co chcecie ,ja z sobą legitymacji nie nosze a jak w czasie kontroli ktoś sobie będzie życzył to chętnie oddam się w ręce sądu ,oczywiście nie myślę o KOLEŻŃSKIM. (2011/07/14 17:03)

u?ytkownik57785


Kolega jamesbond ma rację piszcie co chcecie ,ja z sobą legitymacji nie nosze a jak w czasie kontroli ktoś sobie będzie życzył to chętnie oddam się w ręce sądu ,oczywiście nie myślę o KOLEŻŃSKIM.I to jest właśnie ta ludzka głupota i odmrażanie sobie uszu na złość mamie..... Lepiej pałętać się po sądach miesiącami, czy latami, niż włożyć w kieszeń tekturkę z PZW. A sprawę potem przegrać, bo tak nakazuje Ustawa. Ja nie jestem pewien, czy większość osób w ogóle wie, albo się chociaż domyśla, po co na patrole Straży SSR, zabierani są w asyście funkcjonariusze Policji.... (2011/07/14 17:10)

u?ytkownik57785


dobra skoro tak twierdzicie... hmmmmmmmmmm.... nie bede sie spierał. Podczas kontroli pokaże to czego będą chcieli (dokumenty) ale jak was ktoś udupi to nie mój problem...

Ale do kogo to napisałeś? (2011/07/14 17:19)

cierpliwy1


Kolego @cierpliwy, uprawnienia które posiadam są mi w zupełności wystarczające, odpowiedzialność i ciężar psychiczny mniejszy. A odpowiedz mi, dlaczego nie starasz się czytać postów, które ja napisałem? Przecież wyraźnie w poście powyżej, nawet na czerwono napisałem o kwestii posiadania Legitymacji Członkowskiej, wklejając urywek Ustawy o tym mówiącej. To jest czerwony kolor. O TYM MÓWI USTAWA MINISTERIALNA, a nie RAPR. A co do kwestii zarybień na podstawie rejestrów, to wypowiadałem się już na ten temat. 


http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PO-ryby/D20101322.pdf
To jest link do ustawy jeszcze raz proszę kolego Mastiff pokaż gdzie jest wzmianka o legitymacji
Starzeje  się  to fakt ,ale czytać potrafię (2011/07/14 17:19)

cierpliwy1


Proszę o zajęcie głosu innych forumowiczów ponieważ temat jest bardzo wazny (2011/07/14 17:33)

u?ytkownik57785


Zmiany w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym

24 września 2010 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, którą 13 października 2010 roku podpisał Prezydent RP i która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.ISTOTNE ZMIANY
1. Nowa definicja amatorskiego połowu ryb (art. 7 ust. 1 ustawy)- dopuszcza się w ramach amatorskiego połowu ryb do używania podrywki wędkarskiej, ale przy łącznym spełnieniu dwóch warunków : - w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką.- w celu pozyskiwania ryb na przynętę. Oznacza to, że pozyskany żywiec może być jedynie wprowadzony do akwenu w którym został złowiony (art. 7 ust. 1a ustawy). Przepis ten został wprowadzony w celu przeciwdziałania przenoszenia się chorób ryb. Jak będzie wyglądała podrywka i jakie będzie miała wymiary zostanie określone w osobnym rozporządzeniu.2. Kłusownictwo nadal pozostało przestępstwem , wbrew wnioskowaniu o usunięcie z ustawy rybackiej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W art. 27c znowelizowanej ustawy wyliczone są czyny zabronione, będące przestępstwem.3. Ustawowy zakaz połowu ryb z naruszeniem limitów połowowych (art. 8 ust. 1 pkt. 3a) – umożliwia ściganie wszystkich tych, którzy naruszają limity połowów poszczególnych gatunków ryb. Do tej pory jedynie można było rozpatrywać takie przewinienie w oparciu o przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który jest tylko aktem wewnętrznym PZW). Aby jednak wprowadzone w nowelizacji rozwiązanie mogło być egzekwowane, konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.4. Zezwolenie uprawnionego do rybactwa ( w tym PZW) będzie potwierdzone dokumentem, który określa podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ( tzw. zezwolenie na wędkowanie) , które określi min. : wymiary, limity połowu, czas, miejsce, technikę połowu ryb itp. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru połowu ryb, a w przypadku jego wprowadzenia, określać sposób prowadzenia tego rejestru - art. 7 ust. 2a. Tak więc w sezonie wędkarskim 2011 r. członek PZW u skarbnika w macierzystym kole , dysponując kartą wędkarską oraz legitymacją członka PZW, do której skarbnik wklei mu znaczki składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz znaczki składki członkowskiej z hologramem potwierdzającym autentyczność ich wpłaty otrzyma także druk całorocznego zezwolenia na amatorski połów ryb, na którym też będzie wklejony hologram zabezpieczający przed fałszerstwem. Wszystkie te dokumenty wędkarz musi posiadać przy sobie podczas wędkowania. Zezwolenia okresowe 7-dniowe, 14-dniowe, miesięczne także będą wydawane przez skarbnika koła, gdzie wklei się hologram, wpisze termin ważności oraz określi wykaz wód, na których będą obowiązywać. Jeśli wykupi je członek PZW, to musi posiadać kartę wędkarską i członkowską z aktualnymi opłatami. Jeśli będzie to osoba niezrzeszona w PZW , to musi posiadać kartę wędkarską. Cudzoziemiec nie musi posiadać karty wędkarskiej w/g aktualnych przepisów prawa. Zasady wydawania i wzory zezwoleń 1-dniowych i 3-dniowych określą zarządy okręgów PZW w stosownych uchwałach. Warto więc przed wyjazdem na ryby odwiedzić stronę internetową danego Okręgu PZW, na wodach którego mamy zamiar wędkować.5. W art. 7 ust. 4 dokonano zmiany, która mówi, że bez posiadania karty wędkarskiej będzie można wędkować tylko na wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu i hodowli ryb- oczywiście po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.6. Ustawodawca obliguje sąd do orzekania we wszystkich przypadkach skazania za przestępstwa i wykroczenia o podaniu treści orzeczenia do wiadomości publicznej za co zapłaci sam sprawca. Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjne orzekanie nawiązki wobec sprawcy na rzecz uprawnionego do rybactwa w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości pozyskanych ryb. Na podstawie art. 27a,b i c sąd orzeka z urzędu obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę kłusownictwa o ile pokrzywdzony o to wnioskuje.7. Sąd w razie ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów służących do popełnienia czynu zabronionego, a także orzeka trwałe odebranie karty wędkarskiej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez skazanego ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym włącznie z możliwością dożywotniego pozbawienia prawa do wędkowania.8. Po nowelizacji ustawy karana może być osoba, która nie posiada przy sobie karty wędkarskiej lub używa jej mimo sądowego orzeczenia o jej odebraniu oraz osoba nieposiadająca zezwolenia bądź nie stosująca się do warunków zezwolenia lub nieprowadząca rejestru połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia.9. W art. 27b zawarte są wykroczenia, za które kara grzywny nie może być niższa niż 200 zł. (warto np. zauważyć, że do takich wykroczeń należy połów ryb w okresie ochronnym, czy też połów na trzy wędki ).10. Kartę wędkarską może otrzymać osoba, która ukończyła 14 lat – art. 7 ust. 6 ( egzamin można zdać w wieku młodszym, ale „kartę wędkarską wydaje się osobie która ukończyła 14 lat”). 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra z dn. 11 czerwca 2010 roku, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, dotyczące ochrony węgorza i wprowadziło nowe warunki połowu tej ryby: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodziePisząc jak najprościej, od dnia 11 czerwca 2010 r. wędkarzy obowiązuje:  limit dobowy węgorza - 2szt  wymiar ochronny - 50cm  okres ochronny - od 15 czerwca do 15 lipca (2011/07/14 17:43)

cierpliwy1


Mastiff uparcie przedstawiasz czyjeś wypociny .Dowodem dla mnie jest ustawa a nie interpretacja opis,czy objaśnienie ustawy .Wybacz kolego ,ale nadal się mylisz ,chyba ze robisz to specjalnie. (2011/07/14 18:03)

cierpliwy1


Może powiedz skąd ten opis wziąłeś? (2011/07/14 18:05)

jamesbond


dobra skoro tak twierdzicie... hmmmmmmmmmm.... nie bede sie spierał. Podczas kontroli pokaże to czego będą chcieli (dokumenty) ale jak was ktoś udupi to nie mój problem...

Ale do kogo to napisałeś?


co? ze to?Tak sobie w eter... wiesz Maciek... herbata lipton dziala...natknąłem się parę razy na to na różnych stronach z rozszerzeniem gov. I się nie zamierzam wykłócać, to powoduje tylko burdel na forum wędkarskim. Dla świętego spokoju dam to legitymacje w razie czego. To funkcjonariusz najwyżej się będzie spowiadał...  (2011/07/14 18:23)

u?ytkownik57785


To jest bardzo logiczne. Wystarczy pomyśleć. Mianowicie: Gdyby tak było, to ja nigdy już nie zapłaciłbym składek (bo przecież wklejane są one do LEGITYMACJI) tylko jeździłbym z samą Kartą Wędkarską, TAK? No bo po co mam płacić, jeśli nikomu jej nie muszę okazywać? Logiczne? A zezwolenie mam wciąż to samo z hologramem. Problem? Żaden. (2011/07/14 18:39)

cierpliwy1


Mastiff dużo czasu poświęcasz na tym forum i chwała Ci .Dobrze ,że się tym zająłeś ,bo ludzie o różne rzeczy pytają i ty im pomagasz ok.Pamiętaj jednak ,że nie zawsze musisz mieć rację a chcąc trzymać się prawa zawsze czytaj ustawę a nie interpretacje ludzi nie powołanych do tego .
Pozdrawiam serdecznie i juz nie piszmy na ten temat .Ja za Twoją pracę zawsze podaje Ci ręke (2011/07/14 18:45)

jamesbond


ja mam zezwolenie ważne do końca tego roku. Czyli za rok idę do koła proszę o zezwolenie wklejają mi znaczek i dają zazwolenie z hologramem. Jak nie mam zezwolenia = nie opłaciłem składek, bo u nas zezwolenia nie wydadzą bez tych znaczków itp. (2011/07/14 18:47)

cierpliwy1


To jest bardzo logiczne. Wystarczy pomyśleć. Mianowicie: Gdyby tak było, to ja nigdy już nie zapłaciłbym składek (bo przecież wklejane są one do LEGITYMACJI) tylko jeździłbym z samą Kartą Wędkarską, TAK? No bo po co mam płacić, jeśli nikomu jej nie muszę okazywać? Logiczne? A zezwolenie mam wciąż to samo z hologramem. Problem? Żaden.nie Mastiff zezwolenie dostajesz w każdym roku po opłaceniu składek,dlatego nie mozesz łowić bez opłat i to jest logiczne (2011/07/14 18:48)

u?ytkownik57785


Rafał, a kto wnika w zezwolenie? Jaki problem je zaktualizować? Jest na to sposób, którego oczywiście nie zdradzę, ale problem żaden. A znaczków i pieczątki nie podrobisz tak hop-siup. (2011/07/14 18:50)

jamesbond


ja mam zezwolenie ważne do końca tego roku. Czyli za rok idę do koła proszę o zezwolenie wklejają mi znaczek i dają zazwolenie z hologramem. Jak nie mam zezwolenia = nie opłaciłem składek, bo u nas zezwolenia nie wydadzą bez tych znaczków itp.chociaż jak widzą zezwolenie... no to przecież bez legitymacji obejść się może...  (2011/07/14 18:51)

u?ytkownik57785


To jest bardzo logiczne. Wystarczy pomyśleć. Mianowicie: Gdyby tak było, to ja nigdy już nie zapłaciłbym składek (bo przecież wklejane są one do LEGITYMACJI) tylko jeździłbym z samą Kartą Wędkarską, TAK? No bo po co mam płacić, jeśli nikomu jej nie muszę okazywać? Logiczne? A zezwolenie mam wciąż to samo z hologramem. Problem? Żaden.nie Mastiff zezwolenie dostajesz w każdym roku po opłaceniu składek,dlatego nie mozesz łowić bez opłat i to jest logiczne
Przecież wiem, że dostaję zawsze nowe opłacając składki. A czym się one będą od siebie różnić? Cyferkami na hologramie. Problem? Żaden. (2011/07/14 18:53)

jamesbond


Rafał, a kto wnika w zezwolenie? Jaki problem je zaktualizować? Jest na to sposób, którego oczywiście nie zdradzę, ale problem żaden. A znaczków i pieczątki nie podrobisz tak hop-siup.a idzie :slini: ??? żart oczywiście...  

no teoretycznie tak, nie podrobię hop-siup...ale tam (na zezwoleniu) jest data... i ją można ją zmienić? WOW! ale se PZW zrobiło BRAVO! (2011/07/14 18:54)

u?ytkownik57785chociaż jak widzą zezwolenie... no to przecież bez legitymacji obejść się może...

Proste? 
(2011/07/14 18:56)

jamesbondchociaż jak widzą zezwolenie... no to przecież bez legitymacji obejść się może...

Proste? nom... tak (2011/07/14 18:58)

u?ytkownik57785


Rafał, a kto wnika w zezwolenie? Jaki problem je zaktualizować? Jest na to sposób, którego oczywiście nie zdradzę, ale problem żaden. A znaczków i pieczątki nie podrobisz tak hop-siup.a idzie :slini: ??? żart oczywiście...  

no teoretycznie tak, nie podrobię hop-siup...ale tam (na zezwoleniu) jest data... i ją można ją zmienić? WOW! ale se PZW zrobiło BRAVO!
I wtedy jadę pięć lat na jednym zezwoleniu. ZA DARMO, a "legalnie", TAK?


(2011/07/14 18:59)

jamesbond

I wtedy jadę pięć lat na jednym zezwoleniu. ZA DARMO, a "legalnie", TAK?no to wytłumacz mi po co takie dublowanie dokumentów. Skoro legitymacja PZW zawiera znaczki itp. to po co jeszcze zezwolenie? Nie lepiej nie wydawać zezwoleń jako oddzielnych książeczek a zamiast tego wklejać same znaczki do legitymacji? Przecież wycinają drzewa w Amazonii na papier i wykałaczki przerabiają po co? PZW powinno być skompilowane z naturą (przynajmniej ekologicznie) A tak mamy więcej "książeczek" do potencjalnego zgubienia. Nie rozumiem tego. No bo jak masz znaczki w legitymacji do automatycznie w kole wydają Ci do tego zezwolenie i je wypisują tak? po co? skoro uiszczenie składek można stwierdzić na podstawie legitymacji?  (2011/07/14 19:06)