Poziom wody na Wi¶le Koszyce-Opatowiec

Orientuje się kto¶ jaki poziom wody na Wi¶le Koszyce- Opatowiec.