Poziom wody na Wiśle Koszyce-Opatowiec

Orientuje się ktoś jaki poziom wody na Wiśle Koszyce- Opatowiec.