Zaloguj się do konta

Opłaty na 2014r-ok. katowicki

utworzono: 2014/01/05 15:31
siri34

Witam Panowie ile w tym roku będziemy musieli zapłacić Naszemu wspaniałemu związkowi za możliwość wędkowania na wodach nizinnych???Chodzi mi o opłatę ,,normalną" [2014-01-05 15:31]

a google koledze nie działa ????http://www.katowice.pzw.org.pl/cms/2186/oplaty_2013

Składki Opłaty 2014

  Składki Opłaty 2014 Rok 

 

WYSOKOŚC SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

  Załącznik Nr 1 do uchwały nr 220 ZG PZW z dnia 31 sierpnia 2013r.

 

Lp

 

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  68,-  

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)   członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4)   kobiety po ukończeniu 60 roku życia

  34,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

17,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5

          Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 220 ZG PZW z dnia   31 sierpnia   2013 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2014 R.

 

 

1.    Młodzież do lat 14, nie zrzeszona   w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i   dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

2.    Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.    Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.    Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%   zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji   szkolnej lub studenckiej.

5.    Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji   potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

[2014-01-05 15:41]

siri34

działa działa kolego:)Czyli wychodzi 168zł??Dobrze to odczytałem??? [2014-01-05 18:20]

Woa-VooDoo

Jest 2-3 złoty więcej jak rok temu więc z 216 złoty. [2014-01-05 18:32]